Podajnik do ogrzewanych próbek: Xsample 630

Podajnik na wiele próbek bez ograniczeń, jeśli chodzi o wysoką lepkość

Podajnik próbek Xsample 630 może obsłużyć do 36 ogrzewanych pozycji próbek dla wszystkich urządzeń głównych Anton Paar. Ulepszone ogrzewanie to skrócenie czasu rozgrzewania, oszczędność czasu i większa wydajność. System umożliwia uzyskanie temperatur do 95°C. Nawet wymagające próbki mogą zostać zmierzone zgodnie ze standardami ASTM. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne i bezobsługowe działanie urządzenia. Wymienny magazyn ze specjalnymi nieogrzewanymi pozycjami na fiolki ułatwia obchodzenie się z próbkami, przez co oszczędza czas, a ponadto sprawia, że drugi układ pomiarowy staje się przestarzałym elementem.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Podstawowe charakterystyki

Ulepszona efektywność grzewcza

Ulepszona efektywność grzewcza

 • Krótkie okresy ogrzewania przygotowują podajnik próbek na błyskawiczne pomiary
 • Nawet pomiary bardzo wrażliwych próbek (np. wosków) mogą być przeprowadzane przy użyciu opcjonalnego podgrzewanego węża odpływowego.
 • Można osiągnąć temperaturę ogrzewania do 95°C i zapewnić najwyższą stabilność temperatury
 • Niskie zużycie energii skutkujące jej oszczędnościami osiąga się dzięki ośmiu niezależnym obwodom grzewczym
Łatwe obchodzenie się z próbkami

Łatwe obchodzenie się z próbkami

 • Bezpieczne i łatwe pobieranie gorących próbek przebiega w łatwiejszy sposób dzięki wyjmowanemu zasobnikowi z uchwytem termicznym
 • 36 ogrzewanych pozycji umożliwia dokonywanie pomiarów bez nadzoru i w całkowicie zautomatyzowany sposób.
 • Opcjonalne pozycje nieogrzewane dla próbek, których pomiarów można dokonać nawet w temperaturze pokojowej sprawiają, że drugi system staje się niepotrzebny.
 • Niewielkie potrzeby konserwacyjne ze względu na ogrzewanie elektryczne. Brak kąpieli wodnej wymagającej okresowej kontroli.
Brak ryzyka wzajemnego zanieczyszczania się próbek ze względu na najwyższą możliwą wydajność czyszczenia

Brak ryzyka wzajemnego zanieczyszczania się próbek ze względu na najwyższą możliwą wydajność czyszczenia

 • Czyszczenie igły od wewnątrz i na zewnątrz zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu próbki i zapewnia najwyższą precyzję.
 • Aby osiągnąć optymalną wydajność czyszczenia, można korzystać nawet z trzech różnych rozpuszczalników
 • Optymalna wydajność czyszczenia osiągnięta dzięki zastosowaniu różnych trybów czyszczenia w dowolnej kolejności
 • Wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzeń można osiągnąć poprzez zautomatyzowane procedury czyszczenia bezpośrednio po przeprowadzeniu pomiarów.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura

95 °C (203 °F) przy temperaturze otoczenia 20°C (68°F), bez chłodzenia

Zakres lepkości z instrumentem DMA M

Praca z wewnętrzną pompą powietrza

Do 10 000 mPa·s w temperaturze ogrzewania i pomiarowej wynoszącej 95 °C

Praca z zewnętrznym zasilaniem sprężonym powietrzem (2 bary)

Do 36 000 mPa·s w temperaturze ogrzewania i pomiarowej wynoszącej 95 °C

Zakres lepkości z urządzeniem SVM x001

0,2 mPa·s, do 5000 mPa·s w temperaturze ogrzewania i pomiarowej wynoszącej 95 °C

Tryb napełniania

Tryb ciśnieniowy

 • za pomocą wbudowanej pompy tłokowej
 • za pomocą pompy powietrza aparatu nadrzędnego
 • z wykorzystaniem sprężonego powietrza

Minimalna ilość próbki w pojedynczym pomiarze

Około 3,5 ml w przypadku DMA M
Około 5 ml w przypadku SVM X001

Liczba fiolek na próbki

Magazyn, tylko ogrzewane pozycje na fiolki

36 pozycji na fiolki 12 ml (wyłącznie wykonane ze szkła!)

Ogrzewane/nieogrzewane pozycje Xsample

32 pozycje na fiolki ogrzewane / 24 pozycje na fiolki nieogrzewane o poj. 12 ml (wyłącznie wykonane ze szkła!)

Automatyczne napełnianie i suszenie

Wewnętrzna pompa powietrza aparatu nadrzędnego lub sprężone powietrze

Zasilanie sprężonym powietrzem (opcjonalne)

Maks. względne 2,0 barów (29 psi)

Niezbędna jakość powietrza

klasa 3 wg ISO 8573-1:
maks. rozmiar cząstek: 5 μm
maks. ciśnienie punktu rosy: -20°C (-4°F)
maks. zawartość oleju: 1 mg/m3

Warunki robocze (EN 61010)

Tylko do użytku w pomieszczeniach

Temperatura otoczenia

od 15 °C do 35 °C (od 59 °F do 95 °F)*

Wilgotność powietrza

10 % do 90 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięć

II

Wysokość n.p.m.

maks. 3 000 m (9 840 stóp)

Maks. temperatura części ogrzewanych w przypadku awarii

160 °C (320 °F)

Zasilanie

Zasilanie z urządzenia głównego i sterownika ogrzewania

Standardy

A

ASTM D5002
ASTM D4052
ASTM D7042

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość Anton Paar w zakresie obsługi i wsparcia:
 • Ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym wiecie
 • Profesjonalne wsparcie w języku lokalnym
 • Ochrona inwestycji w całym cyklu życia
 • 3-letnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Podobne produkty