Badania asfaltu i bitumu

Wykorzystanie przyrządów analitycznych w kluczowych punktach badania jakości asfaltu i bitumu pomaga podnieść wydajność i zmaksymalizować zyski.

Analiza asfaltu i bitumu oraz dodatków do nich w rafinerii zapewnia, że spełniają one wymagania specyfikacji. Urządzenia pomiarowe i rozwiązania dedykowane do badania asfaltu przez firmę Anton Paar zapewniają cenne informacje o właściwościach materiału, które mają wpływ na przetwarzanie asfaltu i bitumu, takie jak długoterminowa stabilność i konsystencja, a także zachowanie podczas przechowywania i transportu. Odpowiednie przyrządy pomiarowe pozawalają na optymalizację Twoich produktów, aby były odporne na wszelkie warunki środowiskowe.

Analiza asfaltu i bitumu w rafineriach

W celu uzyskania wytrzymałych wyrobów asfaltowych i bitumicznych konieczna jest analiza właściwości materiałów na poziomie kontroli jakości i opracowywania produktu. Urządzenia pomiarowe firmy Anton Paar umożliwiają precyzyjne dostosowanie elastyczności produktów asfaltowych/bitumicznych w oparciu o analizę dodatków. Wyniki otrzymane z pomocą naszych urządzeń pomiarowych stanowią podstawę do oceny odkształceń i charakterystyki płynięcia mieszanek asfaltowo-bitumicznych. Dostarczamy również rozwiązania dla określania parametrów takich jak punkty penetracji i łamania pozwalających na ocenę spójności. Nasze wyposażenie do badania asfaltu pomaga w opracowaniu emulsji bitumicznych, które spełnią specyfikacje projektowe i kryteria wydajności oraz wspiera certyfikację lepiszczy asfaltowych zgodnie z normami. Automatyzacja i proste procedury pomiarowe skutecznie zmniejszają nakłady pracy użytkownika. Urządzenia umożliwiają również przygotowanie próbki do analizy pierwiastkowej, która pozwala na zapewnienie najwyższej jakości i odpowiednich właściwości asfaltu i bitumu.

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Kalibracja temperatury w stałych odstępach czasu zapewnia stabilność pomiarów

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Spełnia wszystkie międzynarodowe normy dotyczące badania asfaltu i bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Klasyfikacja bitumów na podstawie dokładnych badań penetracyjnych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Regularne i szybkie pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Opracowywanie emulsji asfaltowych spełnieniających specyfikacje projektowe i kryteria wydajności

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Przygotowanie próbek do analizy składu pierwiastków oraz kontrola jakości i właściwości asfaltu/bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Analiza lepkości próbek asfaltów i bitumów w różnych temperaturach, z wykorzystaniem dużych prędkości nagrzewania i chłodzenia

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Określanie lepkości lepiszczy asfaltowych w celu zapewnienia pompowalności, mieszalności i przetwarzalności zgodnie z normami ASTM lub AASHTO

Czytaj dalej

Badanie asfaltu i bitumu w czasie dystrybucji

Technologia pomiarowa firmy Anton Paar zapewnia istotny wgląd w długoterminową stabilność asfaltu/bitumu oraz umożliwia bezproblemowe magazynowanie i transport. Nasze urządzenia przenośne i laboratoryjne pozwalają obliczyć masę asfaltu/bitumu na podstawie znanej objętości w celu rozliczenia. Nasze przyrządy gwarantują spełnienie wszystkich międzynarodowych norm dotyczących badania mieszanek i lepiszczy asfaltowych oraz zapewniają zgodność z przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacjami produktów. Umożliwiają one również regularne pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych.

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Spełnia wszystkie międzynarodowe normy dotyczące badania asfaltu i bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Klasyfikacja bitumów na podstawie dokładnych badań penetracyjnych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Regularne i szybkie pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Obliczanie masy asfaltu i bitumu pozwalające na płynne i bezproblemowe operacje handlowe

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Opracowanie asfaltu i emulsji bitumicznych z długotrwałą stabilnością

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Zapewnienie zgodności bitumu z przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacją produktu podczas transportu i magazynowania

Czytaj dalej

Badanie asfaltu i bitumu dla konsumentów i laboratoriów badawczych

Wymagania stawiane branży lepiszczy asfaltowych i bitumów znacznie wzrosły w ostatnich latach. Standardy jakości są wysokie, a klienci oczekują wysokowydajnych urządzeń, które zapewnią, że ich produkty je spełniają. Rozwiązania firmy Anton Paar w zakresie badania asfaltu gwarantują zgodność ze wszystkimi normami międzynarodowymi, przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacjami produktów, co eliminuje komplikacje w późniejszym przetwarzaniu. Potrzeby klientów i laboratoriów badawczych są bardzo zróżnicowane, a z tego powodu również i nasze rozwiązania pomiarowe, jak np. oznaczanie lepkości i właściwości reologicznych w różnych warunkach przy minimalnym wkładzie użytkownika, czy też pomiary gęstości i gęstości względnej płynnych lepiszczy asfaltowych i bitumu w celu przeliczenia masy na objętość. Mądry wybór, aby znacznie podnieść przepustowość próbek. Z pomocą naszych urządzeń pomiarowych dokładnie zmierzysz gęstość półstałych mas bitumicznych i lepiszczy asfaltowych, a także mieszanek do układania nawierzchni. Wytworzysz wyroby asfaltowych, które nie pękają w zimie. Opracujesz emulsje asfaltowe i bitumiczne o długotrwałej stabilności. Przygotujesz próbki do analizy elementarnej, która pozwala na udoskonalenie właściwości asfaltu i bitumu, celem osiągnięcia wyjątkowej jakości.

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Kalibracja temperatury w stałych odstępach czasu zapewnia stabilność pomiarów

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Spełnia wszystkie międzynarodowe normy dotyczące badania asfaltu i bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Otrzymywanie nowych protokołów oprogramowania DSR po wydaniu aktualizacji norm krajowych dotyczących badania bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Opracowywanie nowych szablonów oprogramowania DSR od podstaw lub zastosowanie istniejących

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Wyznaczanie właściwości reologicznych niskotemperaturowych lepiszczy asfaltowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Określanie charakterystyki próbki w szerokim zakresie częstotliwości

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Sprawdzanie zachowania się bitumicznych gontów dachowych w różnych temperaturach i wilgotnościach

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Badania właściwości lepiszczy asfaltowych i modyfikacji gumą z opon

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Sprawdzenie zachowania materiału mas bitumicznych lub asfaltowych w stanie stałym w niskich lub średnich temperaturach

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Regularne i szybkie pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Zwiększenie wydajności przetwarzania próbek podczas pomiaru gęstości i gęstości względnej bitumu i lepiszczy asfaltowych, mającego na celu przeliczenie masy na objętość

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Zapewnienie, że asfalt nie pęknie zimą

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Opracowywanie emulsji asfaltowych lub bitumicznych o długotrwałej stabilności

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Dokładny pomiar i dopasowanie gęstości półstałych mas bitumicznych, lepiszczy asfaltowych i mieszanek do wymagań dotyczących układania nawierzchni

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Zapewnienie zgodności bitumu z przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacją produktu podczas dalszej obróbki

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Przygotowanie próbek do analizy składu pierwiastków oraz kontrola jakości i właściwości asfaltu/bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Analiza lepkości próbek asfaltów i bitumów w różnych temperaturach, z wykorzystaniem dużych prędkości nagrzewania i chłodzenia

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Określanie lepkości lepiszczy asfaltowych w celu zapewnienia pompowalności, mieszalności i przetwarzalności zgodnie z normami ASTM lub AASHTO

Czytaj dalej