Doporučené výsledky

HTR compact: Reometr – autosampler pro vysokou kapacitu měření

Platforma pro automatizace reometru MCR pro stolní použití

Systém HTR 102/302 compact připravuje cestu pro neustálé automatické měření reologických vzorků ve stolním provedení. Nainstalovaný reometr MCR 102 nebo MCR 302 od společnosti Anton Paar měří tekuté a polotuhé vzorky v rotačním i oscilačním režimu. Umožňuje analyzovat až 250 vzorků za den, přičemž automatické uzavírání/otevírání chrání vzorky před vlivy okolního prostředí. Systém HTR 102/302 compact je určen pro širokou škálu reologických vzorků, od potravin a polymerů až po laky a nátěry.

Kontaktujte nás

Klíčové charakteristiky

Rychlá a jednoduchá manipulace se vzorky

Rychlá a jednoduchá manipulace se vzorky

Systém HTR 102/302 compact je automatizovaný reometr pro měření až 36 tekutých a polotuhých reologických vzorků během jednoho měřicího cyklu. V závislosti na časovém rámci měřicího cyklu je možné analyzovat až 250 vzorků v CC27 nebo menších kelímcích během jednoho dne. Pomocí reometru MCR 102 nebo MCR 302 lze měření provádět v rotačním i oscilačním režimu.

Modulární systém pro všechny vaše potřeby

Modulární systém pro všechny vaše potřeby

Systém zahrnuje kádinku / nástroj pro uchopení víčka (rameno XYZ) pro bezpečný přesun vzorků z úložného prostoru do reometru prostřednictvím dalších modulů, jako jsou:

  • čisticí modul pro horní geometrii,
  • až tři temperační držáky,
  • čtečka čárových kódů.

Aby byly vzorky chráněny před vlivy okolního prostředí, například před prachem nebo odpařováním rozpouštědel, lze kelímky na vzorky uzavřít gravitačními víčky.

Měření bez vibrací pro vyšší kvalitu a výkon

Měření bez vibrací pro vyšší kvalitu a výkon

Odpojení mechanické struktury od reometru a automatické platformy je zárukou vynikajících výsledků reologického měření. Není vyžadován žádný čas navíc na dlouhodobé úpravy, které by kompenzovaly vibrace. Kromě toho lze reometr snadno v několika jednoduchých krocích odpojit od automatické platformy a použít jako standardní reometr s ručním plněním.

Maximální dohledatelnost díky softwaru pro řízení automatizace

Maximální dohledatelnost díky softwaru pro řízení automatizace

Uživatelsky přívětivý ovládací software umožňuje použití jednotlivých sad parametrů měření a analýzy pro libovolný počet vzorků. Software také zajišťuje, že všechny kroky manipulace se vzorkem v průběhu celého procesu budou dohledatelné. Díky známému softwaru reometru dochází k rozvoji metody. Za účelem implementace do firemní sítě je systém HTR 102/302 compact vybaven ethernetovým rozhraním a data měření lze exportovat prostřednictvím systému LIMS jako soubor CSV nebo databázi SQL.

Jednoduchý a rychlý servis

Jednoduchý a rychlý servis

Implementované ethernet rozhraní lze použít k servisu zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu, pokud by došlo k jeho poruše. Díky tomu lze zkrátit prostoje a zvýšit produktivity. Běžná údržba vyžaduje pouze několik snadných kroků. Může je provést kterýkoli servisní technik společnosti Anton Paar. 

Technická specifikace

Reometr
Technické údaje Přístroj MCR 102 MCR 302
Ložiska Vzduchová Vzduchová
EC motor Ano Ano
Max. torze mNm 200 200
Min. torze v rotaci mNm 5 1
Min. torze v oscilaci mNm 7,5 0,5
Úhlová odchylka µrad 0,5 až ∞ 0,05 až ∞
Úhlová rychlost rad/s 10-8 až 314 10-9 až 314
Rozsah frekvenční rychlosti rad/s 10-7 až 628 10-7 až 628
Rozsah normálové síly N 0.01 až 50 0,005 až 50
Maximální teplotní rozsah vzorků °C -40 až +200 -40 až +200

Podobné produkty