Tahová cela Tensile Stage 2.0

Jediná komerčně dostupná cela určená pro studie SWAXS ke zjišťování napěťových/deformačních jevů prováděných in-situ

Tahová cela je dokonalou celou pro výzkum napěťových/deformačních jevů u vláken, fólií a tenkých vrstev v módu SAXS i WAXS. Je vybavena zátěžovou celou pro široký rozsah a pro vysoké rozlišení. Výzkum napěťových/deformačních jevů lze provádět za běžných podmínek a v kombinaci se speciálním modulem pro ohřev/chlazení při teplotách od -150 °C do +350 °C.

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

Působení napětí na vzorek plnou silou a při vysokém rozlišení

Působení napětí na vzorek plnou silou a při vysokém rozlišení

Tahová cela umožňuje provádění studií napěťových/deformačních jevů při silách od 0,01 N po 600 N. Na výběr máte mezi dvěma celami:

  • Cela s malým rozsahem a vysokým rozlišením pro síly od 0,01 N po 5 N
  • Cela s širokým rozsahem pro síly od 1 N do 600 N

Tahová cela je vybavena srozumitelným softwarem pro její ovládání a sběr dat. Software lze použít k naprogramování komplexních zátěžových profilů.

Studie napěťových/deformačních jevů při teplotách od -150 °C do 350 °C

Studie napěťových/deformačních jevů při teplotách od -150 °C do 350 °C

Tahová cela má speciální modul pro ohřev/chlazení pro studium napěťových/deformačních jevů při teplotách od -150 °C do 350 °C. Tento volitelný modul pro ohřev/chlazení je upevněn na tahovou celu a jeho konstrukci zaručuje maximální teplotní homogenita celého vzorku. Minimalizaci teplotního dopadu na kryt systému během ohřevu i chlazení zajišťuje protichlazení modulu.

Technické specifikace

Tahová síla 0,01 N až 600 N
Rozsah teploty -150 °C až +350 °C
Přesnost teploty +/-0,1 °C

Kontaktujte nás přímo a získejte další informace o nejnovějším vývoji, možnostech a řešeních na míru.

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických odborníků na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty