Řízení kvality

Řízení kvality

Certifikace ISO

Společnost Anton Paar je od roku 1994 certifikována podle normy ISO 9001, což znamená řízení kvality na nejvyšší úrovni. Vyrábíme vysoce kvalitní výrobky, které splňují očekávání zákazníků i příslušné právní a regulační požadavky.

Anton Paar GmbH
Anton Paar Austria
Anton Paar ConsumerTec
Anton Paar Germany
Anton Paar Mexico
Anton Paar OptoTec
Anton Paar ProveTec
Anton Paar QuantaTec
Anton Paar ShapeTec
Anton Paar SportsTec
Anton Paar Sudhaus
Anton Paar TorqueTec
Anton Paar TriTec
Anton Paar USA
AXO Dresden
24 Asset Management
ISO 9001:2015
Quality Management
ISO 14001:2015
Environmental Management
*
ISO 50001:2018
Energy Management
ISO 17025:2017
Calibration Laboratories**
ISO 17034:2016
Reference Materials Production**
ISO 80079-34:2020
Ex Product Manufacture***
ISO 13485:2016
Medical Devices
ISO 15085-2
Welding of railway vehicles and vehicle components
ISO 3834
Certified welding plant
EPS 21 ATEX Q 057
for Product Convimeter

* EMS is separately managed by Anton Paar ShapeTec.
** Laboratories are accredited.
*** Selected products.

Řízení kvality

Anton Paar má systém kvality řízení dle ISO 9001 již od roku 1994. Tento systém zahrnuje také environmentální a bezpečnostní management. Starostlivé a zodpovědné využívání lidských a přírodních zdrojů je ústředním a historickým bodem filozofie Anton Paar, a z toho důvodu i základem jeho systému řízení.

Primárním cílem systému řízení Anton Paar je dbát na stejný způsob organizace v celém koncernu za účelem zajištění nejvyšší kvality produktů a servisu pro zákazníky.

Příkladný charakter systému řízení kvality Anton Paar, i nad rámec požadavků norem, je pravidelně potvrzován audity prováděnými certifikačními institucemi („Quality Austria“) a zákazníky z oblasti letectva a medicíny.