Úspěšná publikace o reologickém měření impedance

2023-09-11 | Corporate

Pro zdokonalení palivových článků a baterií je nezbytný neustálý vývoj stále účinnějších a efektivnějších elektrodových suspenzí. Doposud neexistovaly vhodné metody pro vyhodnocení rozložení částic v kaši během procesu nanášení nátěru – to se nyní změnilo.

Nová metoda měření
Tým vedený Prof. Dr. Isao Shitandou z Tokijské přírodovědecké univerzity spolu s výzkumníky z japonské chemické společnosti Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. a společnosti Anton Paar Japan vyvinuli novou měřicí metodu, která umožňuje současné reologické a elektrochemické měření impedance uhlíkových suspenzí. Pomocí měření impedance lze vyhodnotit nabíjecí/vybíjecí chování elektrod. Pomocí reologického měření uhlíkové suspenze je možné zkoumat stav disperze částic v suspenzi.
Nová kombinace měření pomůže lépe vyhodnotit suspenze a v budoucnu umožní vylepšení baterií a palivových článků. Tuto metodu lze použít nejen pro uhlíkové suspenze, ale i pro řadu dalších suspenzí, které mohou být užitečné pro vývoj nových funkčních materiálů.

Publikace v časopise
Popis metody měření a výsledky byly publikovány v časopise „ACS Applied Electronic Materials“ – renomovaném časopise, který je často citován v dalších vědeckých publikacích. Téma bylo vybráno také jako doplňková obálka časopisu. Tato publikace jistě přitáhne pozornost mnoha výzkumníků po celém světě.
 

Celý článek naleznete pod tímto odkazem.
Celou tiskovou zprávu Tokijské vědecké univerzity najdete pod tímto odkazem.