Pokyny pro opravný kit senzorů DMA ™ 35

Podívejte se na video, abyste se dozvěděli, jak provádět výměnu senzorů na přenosném hustoměru, pak si vyhrňte rukávy a začněte!

V okamžiku se vrátíte ke svému měřením hustoty.