Nová definice
digitálního
měření hustoty

Po více než padesáti letech neustálého
vylepšování společnost Anton Paar znovu
zásadně mění digitální měření
hustoty a znovu určuje
budoucnost v této oblasti.

 • 60. léta 20. st.

  Prof. Otto Kratky vynalezl
  digitální měření hustoty

 • 1967

  První digitální hustoměr vyrobený a uvedený společností Anton Paar.

 • 1988

  Kompenzace výsledků měření hustoty na viskozitu.

 • 1997

  Koncept „referenčního oscilátoru“ uvedený modelem DMA 4500 Classic.

 • 2008

  Debut první automatické detekce vzduchových bublin – FillingCheck™ – v řadě DMA M

Nová definice digitálního měření hustoty

V roce 2015 zahájila práci pracovní skupina pro hustotu, jejímž výsledkem byla v roce 2018 implementace jedinečné metody měření: pulsně excitační metody (PEM).

 • 2x lepší korekce viskozity než u předchozího modelu
 • Zatím nejlepší kontrola FillingCheck™
 • 8 nových patentů
 • Mnoho doplňkových funkcí

The Next-Level Density Meter

20 sekund
pro čtyřmístnou přesnost,
k dispozici šestimístná přesnost
30 +
řízených
uživatelských
pracovních postupů
Nejlepší uživatelské prostředí ve své třídě
Zatím nejlepší funkce
U-View™
Výkonný
software přizpůsobitelný všem průmyslovým oborům

60. léta 20. st.

Prof. Otto Kratky vynalezl
digitální měření hustoty

1967

První digitální hustoměr vyrobený a uvedený společností Anton Paar.

1988

Kompenzace výsledků měření hustoty na viskozitu.

1997

Koncept „referenčního oscilátoru“ uvedený modelem DMA 4500 Classic.

2008

První použití automatické detekce vzduchových bublin FillingCheck™ v řadě DMA M

Ve světě digitálního měření hustoty došlo za několik posledních let k mnoha změnám. Od roku 2018 uvedla společnost Anton Paar revoluční nový princip měření, metodu pulzní excitace, a zaregistrovala si několik patentů.

Přečtěte si příběhy o úspěchu lidí a našich produktů.

Nové srdce,
nový začátek

Srdcem moderního digitálního hustoměru je snímač měření, trubice ve tvaru U vyrobená z borosilikátového skla nebo kovu. Je nastaven na kmitání na své charakteristické frekvenci, která přímo souvisí s hustotou vzorku. Po znovuobjevení digitálního měření hustoty společností Anton Paar nyní na trhu existují dvě excitační metody: konvenční a nová.

Spuštěna v60. letech

Dosáhlasvých hranic
Spuštěna v roce2018
Ta nejvyššípřesnost až na7 desetinných míst
2x lepší
korekce
na viskozitu

Metoda
nucené
oscilace

Spuštěna v 60. letech
Dosáhla svých hranic

Využita v konvenčních hustoměrech

Od zahájení této metody společností Anton Paar v šedesátých letech minulého století držela konstantní oscilace U-trubice krok s nejmodernější technikou. Při této metodě je U-trubice nucena kontinuálně oscilovat na své charakteristické frekvenci. V průběhu let docházelo k jejímu neustálému vylepšování, například pomocí korekce na viskozitu naměřených výsledků a detekce chyb plnění. Tato technologie však dosáhla svých hranic. Za účelem jejího vylepšení se výzkumný tým Anton Paar rozhodl tuto technologii přehodnotit a od samého začátku přestavět.

Pulsed
Excitation
Method

Spuštěna v roce 2018
Nejvyšší přesnost až na 7 desetinných míst
2x lepší korekce na viskozitu

Patentovaná technologie náležící výhradně společnosti Anton Paar (patent AT 516420 B1)

Čerstvě patentovaná metoda Pulsed Excitation Method (PEM) nově definuje měření digitální hustoty. Po dosažení stabilní oscilace se excitace vypne a oscilace volně doběhne. Tato sekvence excitace a doběhnutí se nepřetržitě opakuje a vytváří tak pulzující oscilační vzorec. Povolením přirozené oscilace U-trubice a vyhodnocením tohoto oscilačního vzoru získá nástroj třikrát více informací než pomocí běžné metody nucené oscilace.

Výhody:

Nejvyšší možná přesnost

Pochopení viskozity

Více důvěry

FillingCheck™ (Kontrola plnění) pro kovové oscilátory

Požádejte o další informace

Metoda
nucené
oscilace

Spuštěna v 60. letech
Dosáhla svých hranic

Využita v konvenčních hustoměrech

Od zahájení této metody společností Anton Paar v šedesátých letech minulého století držela konstantní oscilace U-trubice krok s nejmodernější technikou. Při této metodě je U-trubice nucena kontinuálně oscilovat na své charakteristické frekvenci. V průběhu let docházelo k jejímu neustálému vylepšování, například pomocí korekce na viskozitu naměřených výsledků a detekce chyb plnění. Tato technologie však dosáhla svých hranic. Za účelem jejího vylepšení se výzkumný tým Anton Paar rozhodl tuto technologii přehodnotit a od samého začátku přestavět. Výsledek: Nově patentovaná metoda Pulsed Excitation Method.

Zjevně ten
lepší způsob

1 bodové
nastavení
na vodu
Připraveno k
měření od
0 °C do 150 °C
Samodiagnostika
přístroje
ISO5725
 • Špičkové výsledky v jakékoliv situaci

  Metoda PEM (Pulsed Excitation Method) nabízí bezkonkurenční citlivost a konstrukce měřicí jednotky zaručuje stabilní výsledky, které nejsou ovlivněny vnějšími vlivy, jako jsou často se měnící uživatelé s různými styly plnění. Přístroj sleduje stav samotné měřicí jednotky a v případě možných chyb měření vás varuje. Nejnovější generace vás dokonce upozorní, nebude-li vlhkost a okolní teplota optimální, a doporučí vám, jak zajistit maximální životnost přístroje.

 • Přístrojové specifikace bereme vážně

  Terminologii a definice příslušných metrologických specifikací odvozujeme z normy ISO 5725. V oboru hustoměrů se nejedná o běžnou praxi – společnost Anton Paar je jediným dodavatelem hustoměrů, jehož specifikace není třeba zpochybňovat. Pravdivost specifikací našich přístrojů se ověřuje podle národních norem, které lze vysledovat k měřením s hydrostatickou váhou.

 • Inteligentní kompenzace stárnutí skla

  Výroba čtyřmístného hustoměru za bezkonkurenční cenu vyžadovala kompenzaci stárnutí skla bez nákladného referenčního oscilátoru. To vyžaduje jednobodové nastavení na vodu – na trhu hustoměrů jedinečný rys. Měřená oscilační perioda vody se porovná s periodou vody při posledním nastavení a potenciální posun se automaticky koriguje. Na měření jste připraveni za polovinu času ve srovnání s jinými dostupnými hustoměry.

 • Kompletní tovární nastavení – nyní i pro kovové oscilátory

  Hustoměry s kovovým oscilátorem založeným na metodě PEM (Pulsed Excitation Method) obdrží před expedicí úpravu pro širokopásmové měření hustoty. Tato úprava Temperfect™ je v zařízení trvale uložena společně s teplotními koeficienty hustoty, takže můžete jednoduše zvolit měřicí teplotu mezi 0 °C a 150 °C, a jelikož přístroj nevyžaduje žádné další manuální úpravy, můžete okamžitě začít měřit.

Stolní hustoměry využívají technologii U-trubice se dvěma různými typy směrů oscilace, X a Y, pojmenované po jejich fyzickém pohybu. Časem se ukázalo, že X-oscilátor má technologická omezení.

X-oscilátor Y-oscilátor
Rovné části se pohybují směrem k sobě Směr oscilace Ohyb U-trubice se pohybuje nahoru a dolů
Omezená přesnost pro viskózní vzorky Vliv viskozity Žádná omezení v plném rozsahu
Vysoká míra chybovosti s nehomogenními vzorky nebo v případě částic a bublin Podmínka pro vzorek Částice a bubliny jsou spolehlivě detekovány
Přesnost omezena na 0,001 g/cm³ Výkon měření Přesnost až 0,000 007 g/cm³

Jako technologický lídr se vždy snažíme jít tou lepší cestou. Proto je rozhodnutí zřejmé: Za účelem nejvyšší možné přesnosti používají stolní hustoměry: Anton Paar pouze Y-oscilátory.

Další informace

Více než
50 let
zkušeností
na dlani

10x rychlejší
Připraven k použití během jedné sekundy
Maximální  životnost
Jediné jiskrově bezpečné zařízení
3x širší rozsah viskozity
 • Robustnost a špičková přesnost

  Nová měřicí jednotka naší přenosné série hustoměrů je robustnější a současně poskytuje přesnější výsledky. Jak je to možné? Vliv viskozity na výsledek hustoty je kompenzován inteligentním fázovým přechodem v excitaci oscilátoru. To umožňuje přesná měření vzorku viskozity v rozsahu třikrát širším než v minulosti – až do 300 mPa.s.

 • Ovládá se pohybem přístroje

  Pomocí integrovaného snímače pohybu je přenosný hustoměr schopen určit vlastní prostorovou polohu. Jednoduchým přesunem přístroje můžete automaticky identifikovat názvy vzorků během jedné sekundy a pomocí rozhraní RFID (Radio Frequency Identification – identifikace rádiových frekvencí) spustit měření a v případě potřeby jej přerušit. Vaše druhá ruka přitom zůstává volná, aby vám pomohla udržet stabilitu při měření těžko dosažitelných vzorků.

 • Jiskrová bezpečnost

  Abychom dokázali, že tomu tak skutečně je, postačí nám kus papíru – ale k zajištění bezpečnosti pro měření hustoty ve výbušném prostředí potřebujeme inteligentní konstrukci a bezchybnou výrobu přístroje. Naše jiskrově bezpečné ruční hustoměry pro chemický a ropný průmysl jsou jedinou certifikovanou volbou pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • Vyměnitelná měřicí jednotka

  V terénu však někdy ani robustnost nestačí. Vzhledem k tomu jsme měřicí jednotku pro náš přenosný přístroj učinili vyměnitelnou za použití patentovaného návrhu. Každá měřící jednotka uchovává své individuální nastavovací údaje v bezpečném prostředí na malé elektronické desce a čeká na připojení k ovládacímu panelu. Díky nabídce opravy DIY poskytované našim zákazníkům můžeme zajistit, že váš hustoměr bude připraven k použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Společnost Anton Paar nabízí řadu přenosných hustoměrů, včetně jediného jiskrově bezpečného ručního přístroje.

Další informace

10x
rychlejší
Připraven k použití
během jedné sekundy
Maximální
životnost
Jediné
jiskrově bezpečné
zařízení
3x širší
rozsah viskozity

Volně dostupné záznamy webinářů

Upozorňujeme, že následující webináře se konají převážně v angličtině.

3letá záruka

 • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
 • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
 • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace


Nejširší portfolio
pro laboratoře a
výrobní závody

Dnešní svět vyžaduje kombinovaná řešení a standardizaci napříč odděleními, závody a dceřinými společnostmi. Společnost Anton Paar tuto poptávku uspokojuje za pomoci nejširšího portfolia dostupných hustoměrů: od jediného jiskrově bezpečného ručního hustoměru na trhu, až po ten nejpřesnější stolní hustoměr.

Najděte ten správný hustoměr

Tady však naše portfolio nekončí: Četné podavače vzorků umožňují plně automatické zpracování až 96 vzorků v řadě včetně zahřívaného měniče vzorků pro měření až do 90 °C.

Pro konečné spojení vaší laboratoře a výrobního procesu měří procesní snímače Anton Paar hustotu, Brix, koncentraci, hodnotu API gravity a další parametry a pomocí našich vlastních komunikačních prvků současně komunikují se stolními DMA hustoměry. Toto spojení zaručuje vždy správné výsledky v laboratoři a na výrobní lince.

Prohlédněte si senzory pro procesní měření hustoty

Hustoměry Anton Paar jsou připraveny na práci všude tam, kde je zapotřebí bezchybné měření hustoty a koncentrace – ve všech odvětvích a aplikacích.


Nejširší portfolio
pro laboratoře a
výrobní kapacity