Doporučené výsledky

Charakterizace částic

New horizons in particle analysis

Čím lépe znáte částice, tím lépe můžete předvídat chování vašich materiálů. Parametry, které hodláte v rámci výzkumuměřit, zahrnují velikost částic, velikost pórů, tvar částic, vnitřní strukturu, zeta potenciál, plochu povrchu, reaktivní oblast, hustotu, tok prášku atd. Společnost Anton Paar vám nabízí přístrojové vybavení pro všechna tato i jiná měření. Disponuje totiž nejširším portfoliem zařízení pro charakterizace částic od jediného globálního poskytovatele.

Využijte této širokého nabídky a profitujte z odborných znalostí společnosti v této oblasti, získávaných po desetiletí. Stačí vám k tomu jediný kontakt.

Technologie, parametry, přístroje: Zjistěte, co je pro vás ideální!

Klepnutím na konkrétní parametr zjistíte, co vám může společnost Anton Paar v dané oblasti charakterizace částic nabídnout. Pomocí filtrů v tabulce můžete své vyhledávání dále zpřesňovat pro konkrétní technologii a získat tak informace o různých rozsazích měření.

Kliknutím na konkrétní přístroj se vám zobrazí jeho podrobné funkce a specifikace.

Velikost pórů
Zobrazit všechna zařízení
Velikost částice
Zobrazit všechna zařízení
Plocha povrchu
Zobrazit všechna zařízení
Příprava vzorku
Zobrazit všechna zařízení
Hustota
Zobrazit všechna zařízení
Reaktivní plocha
Zobrazit všechna zařízení
Sorpce páry
Zobrazit všechna zařízení
Porozita
Zobrazit všechna zařízení
Tvar částic
Zobrazit všechna zařízení
Zeta potenciál
Zobrazit všechna zařízení
Vlastnosti toku prášku
Zobrazit všechna zařízení
Kapacita uložiště plynu
Zobrazit všechna zařízení
Měření
Technologie
Vaše volba: Zrušení všech filtrů X

Žádné výsledky nenalezeny!


Měření

Technologie

Typ disperze

Rozsah měření
Sorpce páry Gravimetrická sorpce vodních par suchý
Plocha povrchu Sorpce plynu (BET), Analýza BET dynamického prů Minimální měřitelná plocha povrchu
0.1 m²/g
Plocha povrchu, Velikost póru Sorpce plynu Plocha povrchu, Velikost póru
2 nm — 500 nm (s N nebo Ar)
0,35 nm — 2 nm (s CO2 na C)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,1 m²/g
Plocha povrchu, Velikost póru Sorpce plynu (fyzisorpce, chemisorpce) suchý Rozsah velikost póru
0,35 nm – 500 nm
Minimální měřitelná plocha povrchu
od 0,0005 m²/g s kryptonem, od 0,01 m²/g s N2
Hustota Objemová hmotnost suchý Rozsah objemu
1 cc
Reaktivní oblast Sorpce plynu (chemisorpce) suchý
Reaktivní plocha Sorpce plynu (chemisorpce) suchý
Příprava vzorku Vakuové a průtokové odplyňování suchý
Kapacita úložiště plynu Vysoký tlak, sorpce plynu suchý
Velikost částice Dynamický rozptyl světla kapalný Rozsah velikosti částice
0,3 nm – 10 µm
Velikost částice, zeta potenciál Dynamický rozptyl světla, Elektroforetický rozptyl světla (ELS), Statický rozptyl světla (SLS) kapalný Rozsah velikosti částice
0,3 nm – 10 µm
Příprava vzorku Vakuové, průtokové odplyňování suchý
Vlastnosti toku prášku Metoda vícenásobného měření reologie toku prášku suchý / kapalný Rozsah velikosti
5 nm - 5 mm
Hustota Plynová pyknometrie Rozsah objemu
0,025 cm3
Příprava vzorku Reprezentativní vzorkování suchý Rozsah objemu
20 cm3
Plocha povrchu, velikost póru Sorpce plynu suchý Rozsah velikosti póru
0,35 nm — 500 nm / 2 nm — 500 nm (s N2 nebo Ar)
0,35 nm — 2 nm (s CO₂ na C)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,01 m² / g
Porozita Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Hustota Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Velikost póru Porozimetrie suchý Rozsah objemu
0,05 cm3
Rozsah velikosti póru
1100 - 0,0064 µm
Velikost částice Laserová difrakce suchý / kapalný Rozsah velikosti částice
0,1 μm (suché) 0,04 μm (vlhké) do 500 μm
Velikost částice Laserová difrakce suchý/kapalný Rozsah velikosti částice
0,1 μm (suché) 0,04 μm (vlhké) do 2500 μm
Velikost částice Laserová difrakce suchý / kapalný Rozsah velikosti částice
0,3 μm (suché) 0,2 μm (vlhké) do 500 μm
Plocha povrchu, velikost póru Sorpce plynu suchý Rozsah velikosti póru
0,35 nm — 500 nm
0,35 nm — 2 nm (s CO₂ na C)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,01m²/g; 0,0005 m²/g
Velikost částice, tvar částice a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS suchý / kapalný Rozsah velikosti částice / rozsah velikosti póru
< 1nm - 105 nm (q rozsah (Cu Kalpha): 0,03 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Velikost částice, tvar částice a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS suchý/kapalný Rozsah velikosti částice / Rozsah velikosti póru
< 1nm – 160 nm (q rozsah (Cu Kalpha): 0,02 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Porozita Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Hustota Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Absorpce páry Sorpce páry suchý
Příprava vzorku Vakuové odplyňování suchý

Odborníci od samého začátku

Nehledě na šíři portfolia přístrojů pro charakterizaci částic má společnost Anton Paar jeden společný rys: Byli prvními svého druhu a stále jsou lídry ve své oblasti. Tak například přístroj PSA vynalezený v roce 1967 byl prvním analyzátorem velikosti částic používajícím technologii laserové difrakce. První komerčně prodávaný přístroj pro maloúhlový rozptyl RTG paprsků (SAXS) (SAXS), který v roce 1957 vyvinul Otto Kratky, byl vyroben společností Anton Paar. Dodnes společnost Anton Paar SAXS systémy dál zůstává měřítkem, pokud jde o tuto technologii. Quantachrome Instruments, značka společnosti Anton Paar, začala svůji cestu k vrcholu v roce 1968. Od těch časů až dosud její specializované vědecké týmy nepřestaly vyvíjet inovace v těsném kontaktu s uživateli, což vedlo ke vzniku těch nejlepších řešení pro měření porézních materiálů a prášků.

Využijte odborné znalosti společnosti Anton Paar o charakterizaci částic ve vašem vlastním výzkumu částic a vývoji materiálů.

Společnost Anton Paar nabízí nejen širokou škálu specifických přístrojů, ale také rozsáhlé aplikační poradenství a informace k aplikacím. Aplikační listy, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog nabízejí spolu s webináři hluboké znalosti k tématu charakterizace částic, např.: 

  • Dynamický rozptyl světla (DLS): Základní koncept pro měření velikosti částic
  • Určování velikosti částic
  • Distribuce velikosti částic
  • Základy laserové difrakce (LD)
  • Reologie prášků
  • Nanostrukturální analýza s maloúhlovým RTG rozptylem (SAXS)
  • Určení plochy povrchu
  • Hustota prášků
  • Jak měřit zeta potenciál pomocí (ELS)
  • a nejen to …

Využijte těchto zdrojů a našich dlouholetých zkušeností s charakterizací částic. Prozkoumejte nové oblasti použití, abyste dosáhli optimálních výsledků ve výrobě, kontrole kvality a vývoji produktů. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i přímo, a to s jakýmikoli dotazy týkajícími se našich přístrojů a aplikací.

Kontaktujte nás

Získejte praktickou zkušenost v Anton Paar Technical Centers.

Jste praktickým člověkem, který preferuje možnost vidět naše přístroje naživo? Zjistěte, zda má některé z našich Technical Centers k dispozici vámi požadovaný nástroj nebo zda je ve vašem regionu plánován seminář o charakterizaci částic.

Zjistit teď

Volně dostupné webináře o charakterizaci částic

Chystané webináře vysílané naživo

Powder Rheology 5: Wall Friction and Compressibility – Simple but Powerful Powder Parameters

Přihlaste se na bezplatný seminář, který zahrnuje vše od teorie až po praktické poznatky o konkrétních aplikacích. Upozorňujeme, že tento webový seminář se bude konat v angličtině.

Nejvhodnější pro evropská a asijská časová pásma
Datum: 17. prosince 2018, 9:00 až 09:30 hod SEČ
Jazyk: angličtina
Registrace
Nejvhodnější pro americká časová pásma
Datum: 17. prosince 2018, 11:00 až 11:30 hod SELČ
Jazyk: angličtina
Registrace

Volně dostupné záznamy webinářů

Semináře

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Změnit zemi
Typ události
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Zobrazení do z