Doporučené výsledky

Charakterizace částic

New horizons in particle analysis

Čím lépe znáte částice, tím lépe můžete předvídat chování vašich materiálů. Parametry, které hodláte v rámci výzkumuměřit, zahrnují velikost částic, velikost pórů, tvar částic, vnitřní strukturu, zeta potenciál, plochu povrchu, reaktivní oblast, hustotu, tok prášku atd. Společnost Anton Paar vám nabízí přístrojové vybavení pro všechna tato i jiná měření. Disponuje totiž nejširším portfoliem zařízení pro charakterizace částic od jediného globálního poskytovatele.

Využijte této širokého nabídky a profitujte z odborných znalostí společnosti v této oblasti, získávaných po desetiletí. Stačí vám k tomu jediný kontakt.

Technologie, parametry, přístroje: Zjistěte, co je pro vás ideální!

Klepnutím na konkrétní parametr zjistíte, co vám může společnost Anton Paar v dané oblasti charakterizace částic nabídnout. Pomocí filtrů v tabulce můžete své vyhledávání dále zpřesňovat pro konkrétní technologii a získat tak informace o různých rozsazích měření.

Kliknutím na konkrétní přístroj se vám zobrazí jeho podrobné funkce a specifikace.

Velikost pórů
Zobrazit všechna zařízení
Velikost částice
Zobrazit všechna zařízení
Plocha povrchu
Zobrazit všechna zařízení
Příprava vzorku
Zobrazit všechna zařízení
Hustota
Zobrazit všechna zařízení
Reaktivní plocha
Zobrazit všechna zařízení
Sorpce páry
Zobrazit všechna zařízení
Porozita
Zobrazit všechna zařízení
Tvar částic
Zobrazit všechna zařízení
Zeta potenciál
Zobrazit všechna zařízení
Vlastnosti toku prášku
Zobrazit všechna zařízení
Kapacita uložiště plynu
Zobrazit všechna zařízení
Měření
Technologie
Vaše volba: Zrušení všech filtrů X

Žádné výsledky nenalezeny!


Měření

Technologie

Typ disperze

Rozsah měření
Plocha povrchu Sorpce plynu (BET), Analýza BET dynamického prů Minimální měřitelná plocha povrchu
0.1 m²/g
Plocha povrchu, Velikost póru Sorpce plynu Plocha povrchu, Velikost póru
2 nm — 500 nm (s N nebo Ar)
0,35 nm — 2 nm (s CO2 na C)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,1 m²/g
Plocha povrchu, Velikost póru Sorpce plynu (fyzisorpce, chemisorpce) suchý Rozsah velikost póru
0,35 nm – 500 nm
Minimální měřitelná plocha povrchu
od 0,0005 m²/g s kryptonem, od 0,01 m²/g s N2
Hustota Objemová hmotnost suchý Rozsah objemu
1 cc
Reaktivní oblast Sorpce plynu (chemisorpce) suchý
Příprava vzorku Vakuové a průtokové odplyňování suchý
Kapacita úložiště plynu Vysoký tlak, sorpce plynu suchý
Velikost částice Dynamický rozptyl světla kapalný Rozsah velikosti částice
0,3 nm – 10 µm
Velikost částice, zeta potenciál Dynamický rozptyl světla, Elektroforetický rozptyl světla (ELS), Statický rozptyl světla (SLS) kapalný Rozsah velikosti částice
0,3 nm – 10 µm
Příprava vzorku Vakuové, průtokové odplyňování suchý
Vlastnosti toku prášku Metoda vícenásobného měření reologie toku prášku suchý / kapalný Rozsah velikosti
5 nm - 5 mm
Hustota Plynová pyknometrie Rozsah objemu
0,025 cm3
Příprava vzorku Reprezentativní vzorkování suchý Rozsah objemu
20 cm3
Plocha povrchu, velikost póru Sorpce plynu suchý Rozsah velikosti póru
0,35 nm — 500 nm / 2 nm — 500 nm (s N2 nebo Ar)
0,35 nm — 2 nm (s CO₂ na C)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,01 m² / g
Porozita Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Hustota Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Velikost póru Porozimetrie suchý Rozsah objemu
0,05 cm3
Rozsah velikosti póru
1100 - 0,0064 µm
Velikost částice Laserová difrakce suchý / kapalný Rozsah velikosti částice
0,1 μm (suché) 0,04 μm (vlhké) do 500 μm
Velikost částice Laserová difrakce suchý/kapalný Rozsah velikosti částice
0,1 μm (suché) 0,04 μm (vlhké) do 2500 μm
Velikost částice Laserová difrakce suchý / kapalný Rozsah velikosti částice
0,3 μm (suché) 0,2 μm (vlhké) do 500 μm
Plocha povrchu, velikost póru Sorpce plynu suchý Rozsah velikosti póru
0,35 nm — 500 nm
0,35 nm — 2 nm (s CO₂ na C)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,01m²/g; 0,0005 m²/g
Velikost částice, tvar částice a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS suchý / kapalný Rozsah velikosti částice / rozsah velikosti póru
< 1nm - 105 nm (q rozsah (Cu Kalpha): 0,03 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Velikost částice, tvar částice a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS suchý/kapalný Rozsah velikosti částice / Rozsah velikosti póru
< 1nm – 160 nm (q rozsah (Cu Kalpha): 0,02 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Porozita Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Hustota Plynová pyknometrie suchý Rozsah objemu
1 cm3
Absorpce páry Sorpce páry suchý
Příprava vzorku Vakuové odplyňování suchý

Řešení charakterizace částic Anton Paar

Analyzátory velikosti částic

Částice mohou být složité, ale jejich měření takové být nemusí. Přístroje řady Litesizer a PSA umožňují měření velikosti částic jediným stisknutím tlačítka, a to zdaleka není vše:

 • Řada Litesizer: Dynamický rozptyl světla pro analýzu velikosti částic s rozsahem menším nežnanometr až desítky mikrometrů, zahrnující měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a, měření indexu lomu
 • Řada PSA: Laserová difrakce pro analýzu velikosti částic kapalných a suchých disperzí v rozsahu milimetrů
 • Speciální příslušenství umožňuje měření s malým objemem vzorku, v organických roztocích, pomocí automatického přenosu vzorku apod.
 • Zaměřte se na vaše částice: Software Kalliope lze použít pro oba přístroje, snižuje potřebu zásahu obsluhy na minimum

Další informace

Reologie prášků

Pokročilá skutečná reologie prášků, která přináší celou řadu tradičních reologických metod a desetiletí zkušeností do oblasti granulovaných médií:

 • Úžasná přesnost proslulých reometrů řady MCR přebudovaná na všestranný a výkonný práškový reometr
 • Vysoká míra reprodukovatelnosti díky plně automatickým režimům měření
 • Více režimů měření, jak pro kontrolu kvality, tak pro vědecké účely
 • Vyměnitelné měřicí systémy a flexibilní software umožňují měření se zásobníkovou konstrukcí, segregační testování a nejmodernější reometrii s fluidním ložem

Další informace

Analyzátory adsorpce

Při adsorpční analýze je nezbytné kombinovat jak inteligentní konstrukcipřístrojů, tak i pokročilé redukční modely výpočetních dat:

 • Široká nabídka přístrojů pro sorpci páry, fyzisorpci, chemisorpci a vysokotlakou sorpci
 • Plně automatizované systémy s možnostmi víceúčelové analýzy a přípravy vzorků
 • Perfektní pro analýzu velikosti pórů, plochy povrchu, interakce plynu a pevných látek katalyzátorů, léčiv, materiálů pro baterie, adsorbentů a všech ostatních porézních materiálů
 • Světově proslulé modely redukce dat, rychlé reporty z měření pro tradiční i nové složité materiály

Další informace

Rtuťové porozimetry

Nejčastěji používaná metoda pro stanovení pórovitosti makroporézních materiálů:

 • Navrženy tak, aby obsluze poskytovaly co nejbezpečnější provoz při práci s rtutí
 • Nejvyšší přesnosti měření za vysokého tlaku je dosaženo použitím šroubového pohonu s inteligentním řešením automatického generování požadovaného tlaku
 • Plnění kapalnou rtutí, nízkotlaká měření, tak i měření za vysokého tlaku jsou typicky dokončeny během 30 minut

Další informace

Analyzátory hustoty pevných látek

Získejte všechny potřebné hodnoty hustoty z jednoho zdroje, a to s tou nejvyšší možnou přesností:

 • Portfolio přístrojů, jež pokrývá měření skutečné nebo skeletární hustoty, objemové sypné hustoty a geometrické hustoty
 • Nejlepší ve své kategorii: Nejvyšší přesnost výsledků v kombinaci s nejširším rozsahem měření
 • Bezpečné a hospodárné: K měření geometrické hustoty není zapotřebí tekutá rtuť
 • Nedestruktivní plynová pyknometrie: Pracuje s inertním a čistým plynem

Další informace

Systémy SAXS

Systémy měření RTG rozptylu pod nízkým úhlem SAXSpace a SAXSpoint 2.0 poskytují vynikající rozlišení a nejlepší možnou kvalitu dat pro výzkum nanočástic:

 • Brilantní zdroje RTG a optika pro nejvyšší čistotu spektra a toku
 • V kombinaci s bezrozptylovou kolimací paprsku a nejmodernějšími hybridními detektory s fotonovým čítáním (HPC) se můžete spolehnout na získání vysokého poměru signálu vůči šumu a celkově vynikající kvality dat.
 • Široká škála fáze vzorkování pro charakterizaci částic při kontrolované teplotě a atmosféře
 • Spolehlivé ovládání s dlouhou dobou provozu, možnost měření velkého počtu vzorků a nízkými náklady na údržbu

Další informace

Odborníci od samého začátku

Nehledě na šíři portfolia přístrojů pro charakterizaci částic má společnost Anton Paar jeden společný rys: Byli prvními svého druhu a stále jsou lídry ve své oblasti. Tak například přístroj PSA vynalezený v roce 1967 byl prvním analyzátorem velikosti částic používajícím technologii laserové difrakce. První komerčně prodávaný přístroj pro maloúhlový rozptyl RTG paprsků (SAXS) (SAXS), který v roce 1957 vyvinul Otto Kratky, byl vyroben společností Anton Paar. Dodnes společnost Anton Paar SAXS systémy dál zůstává měřítkem, pokud jde o tuto technologii. Quantachrome Instruments, značka společnosti Anton Paar, začala svůji cestu k vrcholu v roce 1968. Od těch časů až dosud její specializované vědecké týmy nepřestaly vyvíjet inovace v těsném kontaktu s uživateli, což vedlo ke vzniku těch nejlepších řešení pro měření porézních materiálů a prášků.

Využijte odborné znalosti společnosti Anton Paar o charakterizaci částic ve vašem vlastním výzkumu částic a vývoji materiálů.

Společnost Anton Paar nabízí nejen širokou škálu specifických přístrojů, ale také rozsáhlé aplikační poradenství a informace k aplikacím. Aplikační listy, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog nabízejí spolu s webináři hluboké znalosti k tématu charakterizace částic, např.: 

Využijte těchto zdrojů a našich dlouholetých zkušeností s charakterizací částic. Prozkoumejte nové oblasti použití, abyste dosáhli optimálních výsledků ve výrobě, kontrole kvality a vývoji produktů. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i přímo, a to s jakýmikoli dotazy týkajícími se našich přístrojů a aplikací.

Kontaktujte nás

Získejte praktickou zkušenost v Anton Paar Technical Centers.

Jste praktickým člověkem, který preferuje možnost vidět naše přístroje naživo? Zjistěte, zda má některé z našich Technical Centers k dispozici vámi požadovaný nástroj nebo zda je ve vašem regionu plánován seminář o charakterizaci částic.

Zjistit teď

Volně dostupné webináře o charakterizaci částic

Semináře

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Změnit zemi
Typ události
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Zobrazení do z