Doporučené výsledky

  • Cena za výzkum společnosti Anton Paar v oboru instrumentální analýzy a charakterizace

    Přispějte k vytváření budoucnosti instrumentální analýzy a charakterizace a mějte tak možnost obdržet prestižní Cenu společnosti Anton Paar za výzkum s finanční odměnou 20.000 eur.

Vítejte v soutěži společnosti Anton Paar o cenu za výzkum

Anton Paar, rakouská společnost specializující se na analytické a měřicí přístroje přijímá přihlášky do 1. ročníku soutěže o „Cenu za výzkum společnosti Anton Paar v oboru instrumentální analýzy a charakterizace“. Do soutěže se přijímají návrhy, které rozpracovávají nové postupy a aplikace v oboru instrumentální chemické analýzy nebo fyzikální charakterizace materiálů a nejsou starší než dva roky. Návrhy musí zároveň vykazovat vysokou pravděpodobnost využití ve vědeckých či průmyslových produktech a aplikacích.

Soutěž je veřejně přístupná

Přihlášku může podat kterákoli osoba zabývající se chemickou analýzou a fyzikální charakterizací. Musí být kladen důraz na nové postupy a aplikace. Při dodržení výše uvedených podmínek lze podávat i dosud nepublikované projekty.

Ocenění 20.000 eur

Cena za výzkum společnosti Anton Paar je dotována částkou 20.000 eur z prostředků společnosti Anton Paar. Vítězné návrhy vybere komise sestávající ze zástupců renomovaných rakouských univerzit a společnosti Anton Paar. Veškeré návrhy budou posuzovány na základě možné aplikace v podobě produktu nebo postupu a dle dopadu na vývoj nových nebo zdokonalených technologií měření. Cena bude udělena v měsíci listopadu 2018 v ředitelství společnosti Anton Paar v rakouském Grazu, popřípadě v sídle pobočky společnosti Anton Paar, kam budou autoři vítězných návrhů pozváni.

Komise

Ronald Henzinger

Vedoucí výzkumu a vývoje, Anton Paar

Ronald Henzinger je fyzik s dlouholetými zkušenostmi v oboru různých technologií snímání v automobilovém průmyslu a v oblasti výroby analytických přístrojů.


Prof. Ferdinand Hofer

Profesor Technické univerzity v Grazu, vedoucí Ústavu elektronové mikroskopie a nanoanalýzy

Výzkumné zájmy profesora Hofera se týkají elektronové mikroskopie materiálů a nanostruktur.


Prof. Oliver Kappe

Profesor chemie na Univerzitě Štýrský Hradec (Graz, Rakousko), vědecký ředitel centra Center for Continuous Flow Synthesis and Processing (CC FLOW) ve výzkumném ústavu Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE)

Výzkumné zájmy profesora Olivera Kappeho se týkají kontinuální průtokové chemie, výroby API a technologií intenzifikace procesů.


Prof. Wolfgang Kern

Katedra chemie polymerů, Montanuniversität Leoben, vědecký ředitel centra Polymer Competence Center Leoben

K výzkumným zájmům profesora Kerna patří fotochemie polymerů, radiačně indukovaná polymerace a reakce při zesíťování, chemie povrchů a rozhraní.


Gerhard Murer

Budoucí obchodní aktivity, Anton Paar

Gerhard Murer je hlavní vědecký pracovník společnosti Anton Paar. Věnuje se potenciálu možných budoucích obchodních aktivit.

Aplikace

Návrhy podávejte s využitím níže uvedeného formuláře a přiložte též požadované dokumenty.

Přihláška musí obsahovat:

  • Název návrhu (nejvýše 50 znaků)
  • Abstrakt (nejvýše 250 znaků)
  • Připojený kompletní návrh (nejvýše 4 strany, písmo 11 bodů, včetně shrnutí vhodnosti návrhu)
  • Profesní životopis každého z autorů
  • Seznam souvisejících publikací a patentových registrací (pokud existují)

Posuzovány budou přihlášky podané prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději dne 30. září 2018 ve 23.59 h. Všechny přihlášky budou zveřejněny na webových stránkách ceny včetně názvů návrhů, jmen a příjmení autorů a názvu organizace / výzkumné instituce.

Cena za výzkum AP – formulář

Cena za výzkum AP – strana 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
Cena za výzkum AP – strana 2
*
Výběrem možnosti „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Anton Paar bude používat vaše osobní údaje za účelem plnění svých smluvních závazků. Další informace naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Podání

Alternative Energy Source: Gymnasium Instruments

Arnab Dutta

Larsen & Toubro Limited

Austenitemeter - rapid determination of austenite

Jiří Pechoušek & Lukáš Kouřil

Palacký University in Olomouc

Characterization of nano oils off refrigeration

Eduardo Sousa

IFAL

Cohesive-Frictional Strength Characterization

Reza Keshavarzi

University of Alberta

Density measurements at high pressure

Gregor Kravanja

University of Maribor

Full automation Sugar lab system

Hany Mahrous

Atef Habib Rizk

Klebefugen messen mit Zugprüfgeräten

Gerhard Simon

Raman spectroscopy for fast analysis of biofluids

Luis Felipe Carvalho

Universidade de Taubaté

Centro Universitário Braz Cubas

Smart hydrogel-based biomedical sensor platform

Julia Körner

University of Utah

soniccatch & sonicwipe – accurate measuring

Georg Heinz

usePAT GmbH

Specifying the impacted area near abandoned mines

Armin Kavehei

Macquarie University

O Anton Paar

Od svého založení v roce 1922 se společnost Anton Paar vyvinula ze soukromého zámečnictví ve společnost zabývající se přesnou mechanikou a později postupně až ve světově známého výrobce vysoce přesných analytických a měřicích přístrojů. Společnost Anton Paar GmbH ve snaze o další růst prostřednictvím inovací investuje 20 % ročního obratu do výzkumu a vývoje a neustále rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi a dalšími výzkumnými partnery.