• Félvezető metrológia

  Hogyan javítható a wafer gyártási folyamata, és hogyan biztosítható a kiváló minőségű wafer

 • Azért, hogy támogassa Önt a legmagasabb minőségű waferek gyártásában, az Anton Paar wafer metrológiai eszközöket biztosít a vékonyrétegek minőségének ellenőrzésére, a felületi érdesség értékelésére a fémezés során, a külső rétegek felületi kémiájának megértéséhez, valamint a wafer hibák jellemzéséhez. Műszereink segítenek meghatározni és beállítani számos különböző paramétert a wafer gyártási folyamat során, hogy jobb végterméket hozhasson létre.

  Wafer-metrológia a gyártási folyamatban

  Mérési megoldásaink a vékony rétegektől a tesztelésen át az összeszerelésig és csomagolásig minden gyártási lépésnél támogatják Önt.


  Vékony rétegek

  Fontos, hogy teljes mértékben ellenőrizzük a vékonyréteg-lerakódás folyamatát befolyásoló paramétereket, és azok a mérőműszerek, amelyek ezeket a paramétereket figyelik, támogathatják Önt ebben. Mivel a vékonyrétegek vastagsága általában néhány nanométer és körülbelül 100 mikrométer között van, egyes esetekben akár csak néhány atom, ehhez nano - és szub-nanométeres tartományban működő wafer metrológiai műszerekre van szükség. A vékonyrétegek felületi minőségét legjobban az érdesség atomerő-mikroszkóppal (AFM)történő vizsgálatával lehet meghatározni. A rétegek megfelelő tapadásának, karcállóságának és keménységének elemzéséhez, illetve a végtermék és a további gyártási lépések minőségének biztosításához végezzen karcvizsgálatot és műszeres behatolásvizsgálatot. Ezek a módszerek betekintést nyújtanak a lerakódott rétegek mechanikai tulajdonságaiba.

  A külső réteg zéta-potenciáljának mérése az Anton Paar felületi potenciál mérő készülékével információt nyújt a felület kémiájáról, és ezáltal összetételéről.

  A vékony filmrétegek szerkezeti jellemzői GISAXS (súrlódó, kis beesési szögű röntgenszórás) módszerrel is vizsgálhatók az Anton Paar SAXSpoint 5.0 rendszerének használatával. A röntgensugarak jellegéből adódóan ez a módszer nemcsak a felszínen lévő mintastruktúrákat vizsgálja, hanem a felszín alatt „rejtőző” jellemzőkről is információt nyújt.

  Keresési megoldások


  Fotolitográfia

  A fotomaszkok szennyeződésének elkerülése érdekében a tisztítási folyamat után végezzen zéta-potenciál-mérést, és az eredményeket használja fel a tisztítási folyamat optimalizálására. A fotomaszkok hibaelemzéséhez az AFM elég érzékeny műszer ahhoz, hogy feltárja akár a legkisebb tökéletlenséget is, így segít a javítási folyamat ellenőrzésében.

  Keresési megoldások


  Marás

  A reprodukálható marási eredmények elérése érdekében teljes mértékben ellenőriznie kell az alkalmazott hidrogén-fluorid koncentrációját. Az Anton Paar sűrűségmérője a kémiailag ellenálló mérőcella segítségével percek alatt megállapítja a kívánt koncentrációértékeket, így egyenletes marási teljesítmény érhető el.

  A különböző marási stratégiák szintén hatással vannak a víz felületi kémiájára. Végezzen zéta-potenciál-elemzést az Anton Paar felületi töltéselemző készülékével hogy követni tudja a marás külső waferfelületre gyakorolt hatását.

  Az Anton Paar atomerő-mikroszkópjával megvizsgálhatja és ellenőrizheti a wafer bizonyos részeinek maratás utáni minőségét. Az AFM berendezések gyors eredményt szolgáltatnak, könnyen megtalálják és tesztelik többször ugyanazt a pontot, valamint automatikusan mérnek előre megadott mintázatok alapján. Ez teszi őket a tökéletes eszközzé a hibák jellemzésére, a távtartó méreteinek meghatározására, valamint a kritikus dimenzió (CD), a vonalszélesség érdességére, valamint a vonalél érdességének elemzésére.

  Keresési megoldások


  Tisztítás

  A tisztítás kritikus lépés a waferek gyártási folyamatában, mert ez kémiai és részecskeszennyeződések eltávolítását igényli a wafer felületének vagy a szubsztrátnak a megváltoztatása vagy károsítása nélkül. Az Anton Paar mérőeszközei segítenek a következők ellenőrzésében:

  Kénsav koncentráció

  Az egyik legfontosabb paraméter a kénsav-koncentráció, melyet a kémiailag ellenálló sűrűség- és hangsebességmérővel vagy folyamatba épített érzékelővel mérhet. A kénsav koncentráció pontos ismerete állandó tisztítási folyamatot garantál.

  Az ultratiszta víz tisztasága

  A megfelelően működő membránok előfeltételei annak, hogy ultratiszta víz álljon rendelkezésre a tisztítási folyamathoz. A felületi potenciál mérő készülék segítségével meghatározott membrán-víz határfelület zéta-potenciálja segít Önnek megérteni a membrán viselkedését. Így megelőzheti a váratlan membráneltömődést, és közbeléphet, mielőtt a víztisztaság romlani kezdene.

  A tisztítási folyamat felgyorsítása és javítása érdekében refraktométer segítségével ellenőrizheti a tisztítószer tisztaságát a maradványok nélküli felülettisztítás biztosítása érdekében.

  A wafer egységessége CMP után

  A wafer egységességének garantálására a CMP után (kémiai-mechanikai polírozás) használjon atomerő-mikroszkópot az effektív mezőmagasság (EFH) meghatározására. Az AFM egy roncsolásmentes módszer a wafer felületi ellenőrzésére, amely nagyon kis funkciókat kiváló pontossággal mér.

  Keresési megoldások


  Planarizálás

  Annak érdekében, hogy támogassa Önt a planarizáció során, az Anton Paar két eszközt is biztosít a folyamatlépések során történő szennyeződések csökkentésére: egyet a szilárd anyagokhoz, egy másikat a szemcsékhez. A polírozó párna és a szuszpenziós részecskék zéta-potenciál mérés alapján történő elemzésével megtudhatja, mikor kell cserélni a párnákat teljesítményük alapján. A zéta-potenciál mérések a CMP folyamatban használt wafer felületen és szuszpenziós részecskéken figyelmeztet az elektrosztatikus kölcsönhatások miatti részecske-tapadási potenciálról. Ennek ismeretében optimalizálhatja a feltételeket, hogy ez ne fordulhasson elő.

  A betétek nyitott és zárt porozitása gázpiknometriával gyorsan számszerűsíthető, ami lehetővé teszi a gyártók számára a minőség nyomon követését, és segíti a felhasználókat abban, hogy kiválasszák a folyamatukhoz és az alkalmazott szuszpenzióhoz optimális betétet.

  A CMP-ben a szuszpenzió tulajdonságainak folyamatos gyártásközi nyomon követése a planarizálás során valós idejű adatokat szolgáltat, amelyek segítségével kézben tarthatja a szuszpenzió állapotát, valamint az abrazív koncentrációt érintő változásokat. A stabil, a specifikációs határértékeken belüli szuszpenziósűrűség kiváló minőségű waferfelület előállítását teszi lehetővé.

  Keresési megoldások


  Teszt, összeszerelés és csomagolás

  A megfelelő csomagolás alapvető az értékes waferek sérülésének megelőzéséhez. Ezért fontos biztosítani, hogy a felhasznált anyagok (bond padek, kapcsolatok, forraszanyag-gömböcskékből kialakított kivezetések) megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzenek. Ennek a kihívásnak a mikrochip előre meghatározott pontjain végzett mérésekkel lehet megfelelni a keménységi és a rugalmassági tényező nanoindentációs tesztberendezéssel és/vagy ultra nanoindentációs tesztberendezéssel való meghatározásának jegyében.

  Keresési megoldások


  További vonatkozó alkalmazások

  A kristályos szilikon részecskeméret-eloszlásának mérésével, valamint a finom és összetapadó részecskék (< 10 µm) mennyiségének nyomon követésével biztosítható a jól bevált folyamatok (pl. őrlés (méretcsökkentés) és kémiai kezelési lépések) által szolgáltatott végső tisztaság.

  A szervetlen szennyeződések meghatározása fontos az alapanyagok minőségének biztosítása és a végtermékek megfelelő funkcionalitásának garantálása szempontjából. Az Anton Paar mikrohullámmal segített minta-előkészítésének köszönhetően minden mintatípus esetében megbízható feltárási eredményekhez juthat.

  A felületosztályozás is fontos feladat a wafer gyártással kapcsolatos termékeknél, mint pl. a kijelzők és optoelektronika. A kijelzőgyártásnál mikro-karcvizsgálóval vagy nano-karcvizsgálóval mérheti meg a tapadást, majd a nanoindentációs tesztberendezéssel vagy a két módszer kombinációjávalértékelheti ki a mechanikai tulajdonságokat. Az eredmények betekintést nyújtanak a rétegek minőség-ellenőrzésébe, és teljes irányítást biztosítanak. A mikrolencsék sora és alakja a legjobban az Anton Paar atomerő-mikroszkópjával mérhető, mivel a módszer megadja a laterális méreteket és az egyes mikrolencsék magasságát is.

  Keresési megoldások

 • Találja meg az Ön számára kedvező megoldást

  MegoldásElőnyökMűszer
  Vékony rétegek
  Vékonyfilm bevonatok minőségét kívánja ellenőrizni?Végezzen felületi töltésanalízist (zéta-potenciál mérést) a legkülső réteg felületén. Végezzen felületi töltésanalízist (zéta-potenciál mérést) a legkülső réteg felületén. Alkalmazza a GISAXS rendszert a felületi vagy a felület alatti struktúrák jellemzésére.Információ a felületi kémiáról, amely megerősíti a legkülső vékony filmréteg kívánt összetételét; információ a vékony filmréteg bevonati minőségéről és nanostrukturális eloszlásáról 
  A későbbi feldolgozási lépések minőségének biztosítása érdekében a fémezés során precíz és időhatékony érdességszabályozásra van szükség.Mérje a felületi érdességet széles dinamikai tartományban atomerő-mikroszkópia (AFM) segítségével, és gyűjtsön kvantitatív eredményeket 3 dimenziós információkkal kombinálva.A lerakódott anyagok ismétlődő adhéziója, reprodukálható interfészek a tranzisztoros kapuk esetében, elektromos érintkezők minőség-ellenőrzése (mint például a forrás, a lefolyó és a kapu érintkezői), valamint a wafer hátlapjai teljesítményelektronika esetében (pl. IGBT)
  • Tosca 400
   
  Integrált áramkörök (IC) tervezőjeként és gyártójaként biztosítani szeretné, hogy az IC-gyártásban használt anyagok és rétegek megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzenek?Jellemezze a waferek vékonyrétegeinek keménységét, rugalmassági modulusát és tapadását mechanikus felületosztályozással (nano-karcvizsgálóval és kis terhelésű behatolásvizsgálattal).A lerakódott funkcionális rétegek teljes ellenőrzése az integrált áramkör fejlesztése során 
  Ellenőriznie kell a fémezési folyamat minőségét, mivel a paraméterek változása befolyásolja a szemcseméret-eloszlást.Határozza meg a szemcseméretet és az eloszlást atomerő-mikroszkópiával.Biztosítsa, hogy a folyamatparaméterek megváltoztatása ne okozzon problémát a bondolásnál
  • Tosca 400
   
  Fotolitográfia
  El szeretné kerülni a fotomaszkok szennyeződését, ami befolyásolja az integrált áramkörök minőségét?Mérje meg a különböző tisztítószerek és fotomaszkok korrelációját zéta-potenciál-méréssel (felületi töltésanalízis).A fotomaszkok tisztítási eljárásainak teljesítmény-optimalizálása
  • SurPASS 3
   
  A nagy pontosságú hibaelemzés elengedhetetlen a fotomaszkok minőségének ellenőrzéséhez, mivel minden tökéletlenség átkerül a mintadarab mintázatára.A hibaelemzéshez határozza meg a kezdeti hibamennyiséget atomerő-mikroszkópiával, hogy felfedje a tökéletlenségeket.Optikai közelségkorrekció (közelséghatásoktól mentes), a javítási folyamat precíz, lokalizált méréssel történő vezérléséhez.
  • Tosca 400
   
  Marás
  Meg szeretné határozni a hidrogén-fluorid koncentrációját, hogy egyenletes marási teljesítményt nyújtson? Végezzen koncentrációmérést egy kémiailag ellenálló, U-alakú csővel felszerelt sűrűségmérő segítségével a hidrogén-fluorid-koncentráció meghatározásához. Reprodukálható marási eljárások a savkoncentráció előzetes, gyors ellenőrzésével 
  Jellemezni szeretné a száraz maratás után megjelenő hibákat, és meg kell állapítania, hogy részecskéről vagy üregről van-e szó, hogy meghatározza az adott részfolyamat ellenintézkedéseit?Alkalmazzon atomerő-mikroszkópiát a hibák méretének, alakjának és 3D-topográfiájának pontos elemzéséhez.A megfelelő folyamat-paraméterek meghatározása a reprodukálható, mennyiségi és gyors hibaanalízis érdekében
  • Tosca 400
   
  Többször is ellenőrizni szeretné a távtartó méreteit, és kiértékelné a maratás hatásait, mivel a méretek közvetlenül összefüggnek a végső tranzisztor elektromos teljesítményével. Jellemezze az oldalfal vastagságát és profilját a kapu feldolgozásának lépései során atomerő-mikroszkópiával. A kapufeldolgozás átfogó ellenőrzése ugyanazon kapu többszörös mérésével (ugyanannak a pozíciónak az újbóli megtalálása csak AFM-mel lehetséges).
  • Tosca 400
   
  Gyors technikát keres, hogy elemezze a kritikus méretet (CD), a vonalszélesség érdességét, valamint a vonalszélesség érdességét a litográfiai és maratási folyamat lépései után? Jusson hozzá a függőleges vonal/árok profiladataihoz nanométeres felbontásban, kiváló pontossággal, atomerő-mikroszkópiával. A Tosca AFM termékcsaládot gyors AFM mérésekhez tervezték, mert rövid idő alatt biztosítja az eredményt, valamint garantálja a későbbi folyamatlépések kiváló minőségét.
  • Tosca 400
   
  Ellenőrizni kell a fin field effect transistor (FinFET) bordaméreteit a gyártási folyamat során, ami alapvetően fontos a termékteljesítmény szempontjából.Elemezze a FinFET-struktúrát nagy pontosságú atomerő-mikroszkópiával, mivel a bordaméretek változása a vonal magasságából, szélességéből és profilváltozataiból ered.A FinFET méretek teljes ellenőrzése precíz AFM méréssel a nm alatti tartományban
  • Tosca 400
   
  Tisztítás
  Gyorsan meg akarja határozni a kénsav koncentrációját. Mit szólna hozzá, ha a folyamat tízszer gyorsabb lenne a hagyományos titrálásnál?Mérje a sűrűséget és a hangsebességet egy műszerrel (koncentrációmérés). A kénsav nemlineáris koncentrációgörbéje miatt mindkét technológiára szükség van. A tisztítási folyamat nagyfokú ismételhetősége és reprodukálhatósága 
  Nagy teljesítményű kénsav-koncentráció-mérést szeretne megvalósítani.Mérje meg a H2SO4 koncentrációját, és használja ki a H2SO4 teljes koncentrációtartományát (0% és 100% között).A tisztítási folyamat folyamatos minőség-ellenőrzése 
  Megfelelő tisztítást szeretne végezni, úgy, hogy ne maradjon semmi a felületen?Végezze el a tisztítószer (pl. ultratiszta víz) tisztaságának mérését egy rendkívül pontos refraktométerrel.A tisztítási folyamat felgyorsítása és javítása idő- és erőforrás-megtakarítási célból 
  Biztosítani kell a membrán minőségét, hogy ultratiszta vizet kapjon a félvezető folyamatokhoz.Határozza meg a membrán felületi zéta-potenciálját (felületi töltésanalízis) a membránminőség ellenőrzése, valamint a váratlan membránszennyeződés és a víztisztaság romlásának megakadályozása érdekében.Megbízható víztisztaság félvezető eszközök gyártásához
  • SurPASS 3
   
  A CMP (kémiai-mechanikus polírozás) után garantálni kell a wafer egységességét az effektív mezőmagasság (EFH) ismeretében, amely befolyásolja a tranzisztorok küszöbértékeit.Ellenőrizze a specifikációban feltüntetett EFH-értéket atomerő-mikroszkópiával, mivel a nagy eltérések hibákhoz vezethetnek.Az EFH-vezérlés kiváló pontossága gyors és roncsolásmentes módszerrel az ilyen kis jellemzők mérésére
  • Tosca 400
   
  Biztosítani szeretné, hogy a CMP-szuszpenzió konzisztens eredményeket szolgáltasson a polírozás során?Mérje meg a CMP-szuszpenzió viszkozitását, és gyűjtsön információt az áramlási viselkedésről és a teljesítményről a CMP-folyamat során. Reprodukálható polírozási teljesítmény és ezáltal egységes waferminőség biztosítása. 
  Planarizálás
  El akarja kerülni a szilíciumwaferek különféle felületi bevonatokkal való szennyeződését, ami a CMP-folyamat során a szuszpenzió összetevőivel való érintkezésnek tulajdonítható?Határozza meg a lemezfelületek és a szuszpenziós részecskék zéta-potenciálját felületi töltésanalízissel, hogy optimalizálja a folyamatfeltételeket, és elkerülje a részecskeadhéziót az elektrosztatikus kölcsönhatások során.Csökkentett ciklusidők a CMP utáni tisztításban, ezáltal növelve a teljesítményt
  • SurPASS 3
  • Litesizer 500
   
  Fontos Önnek, hogy elkerülje a polírozó párnákon keresztül történő keresztszennyeződést a CMP folyamatokban?Vizsgálja meg a polírozópárnákat és a szuszpenziós részecskéket felületi töltésanalízissel az elektrosztatikus vonzás mértékének meghatározásához.A polírozó párnacsere gyakoriságának csökkentésével időt és pénzt takarít meg az Ön számára
  • SurPASS 3
  • Litesizer 500
   
  Biztosítani szeretné a szuszpenzió megfelelő részecskeméret-eloszlását?A szuszpenzióban a részecskék méretét részecskeméret-analízissel érdemes vizsgálnia.A polírozási teljesítmény javítása csökkenti a waferfelület károsodását
  • Litesizer
   
  Egyenletes mikrostruktúrát kell biztosítania?Határozza meg a nyitott és zárt porozitást gáz-piknometriával végzett szilárdanyag-sűrűségméréssel.A betétkiválasztás és a folyamatparaméterek folytonosságának biztosítása 
  A gyártósoron ellenőrizni kívánja a szuszpenzió tulajdonságait a CMP-folyamat során?Mérje meg a szuszpenzió sűrűségét folyamatba épített sűrűségérzékelővel.A gyártósori felügyelet valós idejű adatokat szolgáltat, és tájékoztatást nyújt a szuszpenzió állapotáról, valamint jelzi az abrazív koncentrációt érintő változásokat. 
  Teszt, összeszerelés és csomagolás
  Félvezető csomagolásgyártóként biztosítania kell, hogy a csomagolási folyamat megfelelően történjen, és a felhasznált anyagok (bond padek, kapcsolatok, forraszanyag-gömböcskékből kialakított kivezetések stb.) a megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzenek.A keménységi és a rugalmassági modulus meghatározásához végezzen helyi méréseket egy nanoindentációs teszterrel (mechanikus felületosztályozás).Az IC csomagolási folyamatának ellenőrzése a legmagasabb csomagolóanyag-minőség biztosítása érdekében  
  További vonatkozó alkalmazások: tiszta nyersanyagok
  A félvezetőgyártás nyersanyagaként nagyon tiszta szilikonra van szüksége.Határozza meg a részecskeméretet és a részecskeméret-eloszlást a kisebb és nagyobb szennyeződések jelenlétének ellenőrzéséhez.A nyersanyagok kiváló minősége biztosított. 
  További vonatkozó alkalmazások: minta-előkészítés elemanalízishez
  Meg kell határoznia az alapanyag és a végtermékek elemi összetételét a termékminőség és a megfelelő funkcionalitás biztosításához?A mikrohullámú feltárás teljes minta-előkészítést biztosít a pontos mérésekhez.Gyors és reprodukálható minta-előkészítés a későbbi elemanalízishez 
  További vonatkozó alkalmazások: kijelzők
  Kijelzőgyártóként szeretné ismerni a kijelzőrétegek mechanikai tulajdonságait és tapadását, hogy elkerülje a korai delaminációt vagy öregedést, illetve, hogy figyelemmel kísérje a rétegek minőségét?Ehhez a mechanikus felületosztályozáshoz mérje meg a tapadást (mikro- vagy nanokarcolás-vizsgálóval), és határozza meg a rétegek mechanikai tulajdonságait (nano-karcvizsgálóval).A rétegminőség átfogó ellenőrzése a kijelzőgyártásban 
  További vonatkozó alkalmazások: optoelektronika
  Ellenőrizni kell a mikrolencsék sorának és alakjának minőségét. Ez az ismeret alapvető fontosságú a minőség és a hozam javítását illetően.Mérjen meg minden mikrolencsétatomerő-mikroszkópiával az oldalirányú méretek és a magasság meghatározásához.Pontos topográfiai mérések több mikrolencsén keresztül
  • Tosca 400
   

  Nem találta meg az Ön speciális alkalmazását? Az Anton Paarnak megvan a megfelelő válasza a problémájára. Csak lépjen velünk kapcsolatba további információkért. 

 • Automatizálja minőségellenőrző laboratóriumát

  Az Anton Paar testreszabott automatizálási megoldásokat is kínál az Ön egyedi igényeinek kielégítésére.

  Moduláris mintafeldolgozó

  A testreszabott moduláris mintafeldolgozót a laboratóriumi munkához lehet igazítani pl. savak és lúgok mérésénél. A rendszer automatizálja a mintaazonosítást, az ampullák kupakolását, a részmintavételt és a keverést.

  Nagy teljesítményű HTX platform

  Az Anton Paar HTX platformja egy csúcstechnológiás platform a mintaelőkészítés és az analitika egy testreszabott automatizált megoldásba történő implementálásához. Az Anton Paar saját készülékeihez hasonlóan harmadik fél műszereit is alkalmazni lehet.

  Előnyök:

  • Elemezzen és készítsen elő sok mintát a downstream elemzéshez a lehető leggyorsabban
  • Tartsa biztonságban csapatát a veszélyes anyagok kezelése során
  • Kerülje el az emberi hibákat
  • Működtesse rendszerét a hét minden napján napi 24 órában
  • Használjon kétirányú kommunikációt a LIMS-szel, amely maximális rugalmasságot biztosít a különböző munkafolyamatok tekintetében a minta előkészítésénél 
 • 3 év garancia

  • 2020. január 1-től minden új Anton Paar műszerhez* 3 éves javítási szolgáltatás tartozik.
  • Az ügyfelek elkerülhetik a váratlan költségeket, és műszerük folyamatosan rendelkezésre állhat.
  • A kínált garancia mellett számos további szerviz-és karbantartási lehetőség is rendelkezésre áll.

  A műszerek a bennük rejlő technológia miatt az ütemezésnek megfelelő karbantartást igényelnek. A karbantartás ütemezésének követése a 3 év garancia fenntartásának feltétele.

  Tudjon meg többet

 • Webinárium

  Félvezető metrológia: hogyan lehet meghatározni, kézben tartani és javítani a különböző paramétereket a wafer gyártási folyamata során?

  ezen a webináriumon különféle megoldások kombinációját mutatjuk be, amelyek segítenek a minőség biztosításában és ellenőrzésében a teljes wafer gyártási folyamat szinte minden lépése során.

  Megtekintés

  Tudjon meg többet a következő technikákról:

  • Reprodukálható, kvantitatív és gyors felületi érdesség- és magasságmérés magas szintű precizitással, az AFM segítségével: ez a technológia példátlan pontosságáról és reprodukálhatóságáról ismert, de gyakran túl időigényesnek, és így nem elég hatékonynak tartják. Ezen a webináriumban a Tosca AFM mérések új generációs használhatóságára és hatékonyságára összpontosítunk, valamint bemutatjuk a hatékony, gyors és megbízható AFM wafer analízis előnyeit.
  • Megvitatjuk, hogy a zéta-potenciál ismerete hogyan használható a wafer-részecske kölcsönhatás hangolásához a CMP folyamat során.
  • A rétegek nanoméretű mechanikai felületosztályozása a wafereken nanoindentációval és nanokarcolás mérésekkel: ez a két technika használható a waferek vékonyrétegei keménységének, tapadásának, vagy karcállóságának meghatározásához a mikrochipgyártásban vagy az üveg védőrétegein a kijelzőgyártásban.
  • Vegyi anyagok pontos, gyors, hatékony és biztonságos koncentrációmérése a félvezetőgyártás területén: ismerje meg, milyen egyszerűen használhatók a digitális sűrűségmérő berendezések a savak és lúgok koncentrációjának meghatározásához. A magas mérési teljesítmény kulcsfontosságú a marás és tisztítás minőségellenőrzéséhez a félvezetőiparban.