• Yarı iletken metrolojisi

  Levha üretim prosesini iyileştirme ve yüksek kaliteli levhalar elde etme

 • Anton Paar, en yüksek kaliteli levhaları üretmenizi desteklemek üzere, ince filmlerinizin kalitesini ölçmek, metalizasyon sırasında yüzey pürüzlülüğünü değerlendirmek, dış katmanların yüzey kimyasını anlamak ve levha hatalarını karakterize etmek için levha metroloji cihazları sunuyor. Cihazlarımız, daha iyi bir son ürün elde edebilmeniz için levha üretim prosesindeki pek çok farklı parametreyi belirleyip ayarlamanıza yardımcı olacak.

  Üretim prosesinde levha metrolojisi

  Ölçüm çözümlerimiz, ince filmlerden test, montaj ve ambalajlamaya uzanan süreçteki her bir üretim adımında sizi destekler.


  İnce filmler

  İnce film birikim prosesini etkileyen parametreler üzerinde tam kontrol sahibi olmak önemlidir; söz konusu parametreleri izleyen ölçüm cihazları sizi bu noktada destekleyebilir. İnce filmler genellikle birkaç nanometre ila yak. 100 mikrometre aralığında bir kalınlıkta (hatta bazı durumlarda birkaç atom kalınlığında) olduklarından, nanometre ölçeğinde ve altında çalışan levha metrolojisi cihazları gereklidir. Söz konusu ince filmlerin yüzey kalitesini belirlemenin en iyi yolu, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile pürüzlülüğü incelemektir. Düzgün yapışma, çizik direnci ve katmanların sertliğini analiz etmek ve bu sayede son ürünün ve diğer üretim adımlarının kalitesini sağlamak için çizik testi ve enstrümantal indentasyon testi uygulamanız gerekir. Bu yöntemler, birikimli katmanların mekanik özellikleri hakkında bilgi sağlar.

  Dış katmanın zeta potansiyelini Anton Paar'ın yüzey yükü analiz cihazı ile ölçmek, yüzey kimyası ve dolayısıyla bileşimi hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

  Çözümlere göz at


  Fotolitografi

  Temizleme işleminden sonra fotomaskelerin kontaminasyonunu önleyebilmek için zeta potansiyeli analizi gerçekleştirebilir, sonuçları kullanarak temizleme işlemini optimize edebilirsiniz. Fotomaskede hata analizi söz konusu olduğunda, AFM en küçük kusurları dahi ortaya çıkaracak kadar hassastır ve onarım sürecinin kontrolünde yardımcıdır.

  Çözümlere göz at


  Aşındırma

  Tekrarlanabilir aşındırma sonuçları elde etmek için kullanılan hidroflorik asit üzerinde tam kontrol sahibi olmanız gerekir. Anton Paar'ın kimyasal dirençli ölçüm hücresi taşıyan yoğunluk ölçeri konsantrasyon değerlerini dakikalar içinde sunar. Böylece düzgün bir aşındırma elde edebilirsiniz.

  Farklı aşındırma stratejileri, levhanın yüzey kimyasını da etkiler. En dış levha yüzeyinde aşındırmanın etkisini takip etmek için Anton Paar'ın yüzey yükü analiz cihazı ile zeta potansiyeli analizinden faydalanın.

  Aşındırma sonrasında levhanın belirli kısımlarını kontrol etmek ve kalite kontrol için Anton Paar'ın atomik kuvvet mikroskobunu kullanın. AFM'ler çabuk sonuç verir ve aynı test noktasını tekrar tekrar kolayca bulabilirler; ayrıca ön tanımlı örüntüleri otomatik ölçerler. Bu özellikleriyle, hataları karakterize etmek, yükseltici boyutlarını belirlemek ve kritik boyut (CD), hat en pürüzlülüğü ve hat kenar pürüzlülüğünü analiz etmek için mükemmel bir araç olurlar.

  Çözümlere göz at


  Temizlik

  Temizleme, levhaların üretim prosesinde kritik bir adım olup levha yüzeyi veya sübstratını değiştirmeden ya da bunlara zarar vermeden kimyasal ve partikül safsızlıklarının giderilmesini gerektirir. Anton Paar'ın ölçüm cihazları, aşağıdakileri kontrol altında tutmanıza yardımcı olur:

  Sülfürik asit konsantrasyonu

  En önemli parametrelerden biri, kimyasal olarak dirençli bir yoğunluk ve ses hızı ölçer ile ölçebileceğiniz sülfürik asit konsantrasyonudur. Sülfürik asit konsantrasyonunu tam olarak bilmek, düzgün bir temizleme işlemini garantiler.

  Ultra saf suyun saflığı

  Düzgün işleyen membranlar, temizleme işlemi için ultra saf su elde etmenin ön koşuludur. Membran-su arayüzeyinin zeta potansiyelini belirlemek için bir yüzey yükü analiz cihazı kullanarak membranın davranışını net bir şekilde anlayabilirsiniz. Beklenmedik membran kirlenmesi bu şekilde önlenebilir ve suyun saflığı bozulmadan müdahale edebilirsiniz.

  CMP işleminden sonra levha homojenliği

  CMP (kimyasal-mekanik parlatma) işleminden sonra levha homojenliğini garantilemek üzere etkin alan yüksekliğini (EFH) belirlemek için atomik kuvvet mikroskobu kullanın. Levha yüzey incelemesi için yıkıcı olmayan bir yöntem olan AFM, çok küçük özellikleri üstün bir doğrulukla ölçer.

  Çözümlere göz at


  Düzleştirme

  Anton Paar, düzleştirme çalışmanızı desteklemek amacıyla, bu proses adımlarında kontaminasyonu azaltmak için iki cihaz sunar: Biri katılar, öteki ise partiküller içindir. Zeta potansiyelini belirlemek suretiyle parlatma pedlerini ve çamur partiküllerini değerlendirmek, performanslarına göre pedleri ne zaman değiştireceğinize karar vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlar. CMP işleminde kullanılan levha yüzeyleri ve çamur partiküllerine yönelik zeta potansiyeli ölçümü, elektrostatik etkileşimler nedeniyle parçacık yapışması ihtimaline karşı sizi uyarır. Bu bilgilerle söz konusu durumu önlemek için mevcut koşulları optimize edebilirsiniz.

  Çözümlere göz at


  Testler, montaj ve ambalajlama

  Değerli levhaların hasar görmesini önlemek için doğru ambalajlama elzemdir. Dolayısıyla, kullanılan malzemelerin (bağlanma pedleri, bağlantılar ve bilyeli ızgara diziler) doğru mekanik özelliklere sahip olmasını sağlamak önemlidir. Sertliği ve elastik modülü nano indentasyon test cihazı ve/veya ultra nano indentasyon test cihazı ile belirlemek üzere mikroçip üzerindeki ön tanımlı noktalarda ölçümler yaparak bu güçlükle başa çıkabilirsiniz.

  Çözümlere göz at


  Diğer ilgili uygulamalar

  Yüzey karakterizasyonu, ekran ve optoelektronik gibi levha üretimiyle ilgili ürünler için de önemli bir iştir. Ekran üretirken, yapışmayı mikro çizik veya nano çizik test cihazı ile ölçebilir, mekanik özellikleri ise nano indentasyon test cihazı ile veya iki yöntemi birlikte kullanarak değerlendirebilirsiniz. Sonuçlar, katman kalitesi hakkında size bilgi sağlayacak ve bu konuda tam kontrol kazandıracaktır. Mikrolens dizileri ve şeklini ölçmenin en iyi yolu, yanal boyutların yanı sıra her bir mikrolensin yüksekliğini de veren Anton Paar'ın atomik kuvvet mikroskobudur.

  Çözümlere göz at

 • Çözümünüzü bulun

  Çözüm Sağladığınız fayda Cihaz
  İnce filmler
  İnce film kaplamaların kalitesini takip etmek istersiniz. En dış yüzey katmanında yüzey yükü analizi (zeta potansiyeli ölçümleri) gerçekleştirin. En dıştaki ince film katmanın istenen bileşime sahip olduğunu doğrulayan yüzey kimyası bilgileri  
  Sonraki işlem adımlarının kalitesinden emin olmak için metalizasyon sırasında hassas ve zaman açısından etkin bir pürüzlülük kontrolüne ihtiyaç duyarsınız. Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile yüzey pürüzlülüğünü geniş ve dinamik bir aralıkta ölçerek 3 boyutlu bilgilerle birleştirilen nicel bilgiler elde edin. Biriken malzemelerin tekrarlanabilir şekilde yapışması, transistör kapısı istifinde tekrarlanabilir arayüzeyler, güç elektroniği için elektrik kontaklarının (kaynak, boşaltım ve kapı kontakları) ve levha arkalarının kalite kontrolü (ör IGBT'ler)  
  Entegre devre (IC) tasarımcısı ve üreticisi olarak IC üretiminde kullanılan malzemelerin ve katmanların doğru mekanik özelliklere sahip olduklarından emin olmak istersiniz. Levhaların üzerindeki ince katmanların sertliğini, elastik modülünü ve yapışmasını mekanik yüzey karakterizasyonu ile (nano çizik testi ve düşük yüklü indentasyon testi kullanarak) karakterize edin. Entegre devre geliştirme sırasında birikimli işlevsel katmanların tam kontrolü  
  Metalizasyon prosesinin kalitesini kontrol etmek istersiniz zira parametre değişiklikleri tane boyutu dağılımını etkiler. Tane boyutunu ve dağılımını atomik kuvvet mikroskobu ile belirleyin. Proses parametrelerinde değişikliğin bağlanma sorunlarına neden olmamasını sağlama  
  Fotolitografi
  Fotomaskelerin kontaminasyonunu önlemek istersiniz zira entegre devrelerin kalitesini etkiler. Zeta potansiyelini ölçerek farklı temizlik maddeleri ile fotomaske arasındaki korelasyonu belirleyin (yüzey yükü analizi). Fotomaskelere yönelik temizleme işlemlerinin performansının optimizasyonu  
  Herhangi bir kusur örnek örüntüsüne aktarılacağından, fotomaskelerinizin kalitesini kontrol edebilmeniz için yüksek hassasiyetli hata analizi önemlidir. Hata analizi için kusurları ortaya çıkarmak üzere başlangıçtaki kusur hacmini atomik kuvvet mikroskobu ile belirleyin. Onarımın ilerlemesini hassas bir lokalize cihazla kontrol etmek için optik yakınlık düzeltme özelliği (yakınlık etkilerinden bağımsızdır).  
  Aşındırma
  Tutarlı bir aşındırma performansı elde etmek için hidroflorik asidin konsantrasyonunu belirlemek istersiniz. Hidroflorik asit konsantrasyonunu belirlemek için kimyasal olarak dirençli Hastelloy U-tüp yoğunluk ölçer ile konsantrasyon ölçümü gerçekleştirin. Asit konsantrasyonu önceden hızlıca kontrol edilerek aşındırma işlemlerinin tekrarlanabilirliği sağlanır  
  Kuru aşındırma işleminden sonra ortaya çıkan hataları karakterize etmeniz, proses adımına yönelik karşı önlemleri tanımlamak için partikül mü yoksa oyuk mu olduğunu tespit etmeniz gerekir. Ebat, şekil ve 3-D topografi açısından hataları hassas bir şekilde analiz etmek için atomik kuvvet mikroskobu uygulayın. Tekrarlanabilir, nicel ve hızlı hata analizi için doğru proses parametrelerini tanımlama  
  Yükseltici boyutlarını birkaç kez kontrol etmek, aşındırmanın etkilerini değerlendirmek istersiniz. Zira söz konusu boyutlar, nihai transistörün elektriksel performansıyla doğrudan ilgilidir. Atomik kuvvet mikroskobu ile kapı işleme adımlarını takip ederek yan duvar kalınlığını ve profili karakterize edin. Aynı kapıyı birkaç kez ölçerek kapı işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olun (tamamen aynı konumu tekrar bulmak sadece AFM ile mümkündür).  
  Litografi ve aşındırma proses adımlarından sonra kritik boyut (CD), hat en pürüzlülüğü ve hat kenar pürüzlülüğü parametrelerini analiz etmek için hızlı bir teknik arıyorsunuz. Atomik kuvvet mikroskobu ile dikey hat/çukur profil bilgilerini nanometre çözünürlüğünde ve üstün doğrulukla elde edin. Hızlı AFM ölçümleri için tasarlanan Tosca AFM serisi, sonuç verme süresini kısa tutarken sonraki proses adımlarında en yüksek kaliteyi garanti ediyor.  
  Kanatçık alan etkili transistör (FinFET) oluşum prosesinde kanatçık boyutlarını kontrol etmeniz gerekir. Bu, ürünün performansı açısından kritiktir. Boyut değişiklikleri hat yüksekliği, en ve profil değişimlerinden kaynaklandığından, FinFET yapısını yüksek hassasiyetli atomik kuvvet mikroskobu ile analiz edin. Nm altı aralıkta hassas AFM ölçümleri ile FinFET boyutları üzerinde tam kontrol  
  Temizlik
  Sülfürik asit konsantrasyonunu çabuk, geleneksel titrasyon yöntemine göre yaklaşık on kat daha hızlı belirlemek istersiniz. Yoğunluk ve ses hızını tek bir cihazla ölçün (konsantrasyon ölçümü). Sülfürik asidin doğrusal olmayan konsantrasyon eğrisi nedeniyle iki teknoloji de gereklidir. Temizleme prosesinde yüksek tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik  
  Yarı iletken proseslerine yönelik ultra saf su elde etmek için membran kalitesini sağlamanız gerekir. Membran kalitesini izlemek ve beklenmedik membran kirlenmesi ve su saflığının bozulmasını önlemek için membranın yüzey zeta potansiyelini belirleyin (yüzey yükü analizi). Yarı iletken cihaz üretimi için güvenilir su saflığı  
  CMP'den (kimyasal-mekanik parlatma) sonra etkin alan yüksekliğini (EFH) bilerek levha homojenliğini garantilemeniz gerekir; EFH transistörlerin eşik özelliklerini etkiler. Yüksek değişiklikler arızalara yol açabileceğinden, EFH spesifikasyonunu atomik kuvvet mikroskobu ile izleyin. EFH kontrolü, çok küçük özellikleri ölçmek için hızlı ve yıkıcı olmayan bir yöntemle üstün doğruluk sağlar  
  Düzleştirme
  Farklı üst kaplamalara sahip silikon levhaların CMP prosesinde çamur bileşenleriyle temas yüzünden kontaminasyona maruz kalmalarını önlemek istersiniz. Proses koşullarını optimize etmek ve elektrostatik etkileşimler vasıtasıyla partikül yapışmasını önlemek için levha yüzeylerinin ve çamur partiküllerinin zeta potansiyelini yüzey yükü analizi ile belirleyin. CMP sonrası temizleme işleminde döngü süreleri azalır; iş kapasitesi artar  
  CMP proseslerinde parlatma pedleri vasıtasıyla çapraz kontaminasyonu önlemeniz önemlidir. Elektrostatik çekimi öngörmek için parlatma pedlerini ve çamur partiküllerini yüzey yükü analizi ile karakterize edin. Parlatma pedlerinin değiştirme sıklığını azaltarak zamandan ve paradan tasarruf edin  
  Test, montaj ve ambalajlama
  Yarı iletken kılıfhizmeti sağlayıcısı olarak ambalajlama işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinden ve kullanılan malzemelerin (bağlanma pedleri, bağlantılar, bilyeli ızgara diziler vb.) doğru mekanik özelliklere sahip olduğundan emin olmak istersiniz. Sertlik ve elastik modülü belirlemek için nano indentasyon test cihazı ile lokal ölçümler yapın (mekanik yüzey karakterizasyonu). En yüksek kılıf malzeme kalitesini sağlamak için IC ambalaj prosesini doğrulama  
  Diğer ilgili uygulamalar: Ekranlar
  Ekran üreticisi olarak, erken delaminasyon veya eskimeyi önlemek ve ayrıca katmanların kalitesini izlemek için ekran katmanlarının mekanik özelliklerini ve birbirine yapışmasını bilmek istersiniz. Bunun için mekanik yüzey karakterizasyonu gerekir; yapışmayı (mikro çizik veya nano çizik test cihazlarıyla) ve katmanların mekanik özelliklerini (nano indentasyon test cihazıyla) ölçün. Ekran üretiminde katman kalitesinin tam kontrolü  
  Diğer ilgili uygulamalar: Optoelektronik
  Mikrolens dizisinin kalitesini ve şeklini kontrol etmeniz gerekir. Bu bilgi, kaliteyi ve verimi iyileştirmek açısından kritiktir. Atomik kuvvet mikroskobu ile her bir mikrolensi tek tek ölçerek yanal boyutların yanı sıra yüksekliği elde edin. Birden fazla mikrolenste hassas topografi ölçümleri  

  Spesifik durumunuzu bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar'da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

 • Kalite kontrol laboratuvarınızda otomasyon

  Anton Paar, bireysel gereksinimlerinizi karşılamak için tamamen kişiselleştirilmiş otomasyon çözümleri de sunuyor.

  Modüler örnek işleyici

  Laboratuvarda asit ve bazların ölçümü gibi iş akışlarınız için özelleştirilmiş bir Modüler Örnek İşleyici de hazırlanabilir. Sistem; örnek tanımlama, vial kapaklarını açma, alt örnekleme ve karıştırma işlemlerinizi otomatik hale getirir.

  Yüksek iş kapasiteli HTX platformu

  Anton Paar'ın HTX platformu, örnek hazırlama ve analiz uygulamalarını özelleştirilmiş ve otomatize edilmiş tek bir çözümde bir araya getiren son teknoloji ürünü platformdur. Anton Paar'ın cihazlarının yanı sıra üçüncü taraf tedarikçilerin cihazları da uygulanabilir.

  Yararları:

  • Son aşama için pek çok örnek mümkün olan en hızlı şekilde analiz edilip hazırlanır
  • Tehlikeli maddelerle işlem yaparken ekibiniz güvende kalır
  • İnsan hataları önlenir
  • Sisteminiz 7/24 çalışır
  • LIMS'niz ile çift yönlü iletişim kurarak örnek hazırlamaya yönelik farklı iş akışlarında en yüksek esnekliği garanti eder 
 • 3 yıl garanti

  • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
  • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
  • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

  * Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

  Daha fazla bilgi

 • Webinar

  Yarı iletken metrolojisi: Levha üretim süreci sırasında çeşitli parametreleri belirleme, kontrol etme ve iyileştirme

  Tarih: 

  Bu webinar'da, levha üretim sürecinin neredeyse her adımında kaliteyi sağlayıp kontrol edebileceğiniz farklı çözümlerden bir seçki sunacağız.

  Aşağıdaki teknikler hakkında daha fazla bilgi edinin:

  • AFM kullanarak yüksek hassasiyetli, tekrarlanabilir, nicel ve hızlı yüzey pürüzlülüğü ve yükseklik ölçümleri: Bu teknoloji, eşsiz hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği ile bilinse de çoğunlukla fazla zaman aldığı ve dolayısıyla yeterince verimli olmadığı düşünülebilir. Bu webinar'da, Tosca AFM ölçümlerinin yeni nesil kullanılabilirliğine ve verimliliğine odaklanıp verimli, hızlı ve güvenilir AFM levha analizinin faydalarını gözler önüne seriyoruz.
  • Levha temizlemenin etkilerini izlemek için doğrudan bir araç olarak kullanılan yüzey yükü analizi: CMP prosesindeki levha-partikül etkileşimlerini ayarlamak için zeta potansiyeli bilgisinin nasıl kullanıldığını tartışıyoruz.
  • Nano indentasyon ve nano çizik ölçümleriyle, levhalardaki katmanların nano ölçekte mekanik yüzey karakterizasyonu: Bu iki teknik, mikroçip üretiminde levhaların üzerindeki ince filmlerin veya ekran imalatında cam üzerindeki koruyucu tabakaların sertliğini, yapışmasını veya çizilmeye karşı direncini ölçmek için kullanılabilir.
  • Yarı iletken üretiminde kimyasalların doğru, hızlı, verimli ve güvenli konsantrasyon ölçümü: Çeşitli asit ve bazların konsantrasyonunu belirlemede dijital yoğunluk ölçerleri kullanmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Yüksek ölçüm performansı, yarı iletken endüstrisinde aşındırma ve temizleme adımları sırasında kalite denetimi için çok önemlidir.