Yarı iletken metrolojisi

Levha üretim prosesini iyileştirme ve yüksek kaliteli levhalar elde etme

Anton Paar, en yüksek kaliteli levhaları üretmenizi desteklemek üzere, ince filmlerinizin kalitesini ölçmek, metalizasyon sırasında yüzey pürüzlülüğünü değerlendirmek, dış katmanların yüzey kimyasını anlamak ve levha hatalarını karakterize etmek için levha metroloji cihazları sunuyor. Cihazlarımız, daha iyi bir son ürün elde edebilmeniz için levha üretim prosesindeki pek çok farklı parametreyi belirleyip ayarlamanıza yardımcı olacak.

Üretim prosesinde levha metrolojisi

Ölçüm çözümlerimiz, ince filmlerden test, montaj ve ambalajlamaya uzanan süreçteki her bir üretim adımında sizi destekler.

İnce filmler

İnce film birikim prosesini etkileyen parametreler üzerinde tam kontrol sahibi olmak önemlidir; söz konusu parametreleri izleyen ölçüm cihazları sizi bu noktada destekleyebilir. İnce filmler genellikle birkaç nanometre ila yak. 100 mikrometre aralığında bir kalınlıkta (hatta bazı durumlarda birkaç atom kalınlığında) olduklarından, nanometre ölçeğinde ve altında çalışan levha metrolojisi cihazları gereklidir. Söz konusu ince filmlerin yüzey kalitesini belirlemenin en iyi yolu, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile pürüzlülüğü incelemektir. Yüzey tutunma, çizik direnci ve katmanların sertliği gibi özellikleri düzgünce analiz etmek ve bu sayede son ürünün ve diğer üretim adımlarının kalitesini sağlamak için çizik testi ve enstrümantal indentasyon testi uygulamanız gerekir. Bu yöntemler, üstüste katmanların mekanik özellikleri hakkında bilgi sağlar.

Dış katmanın zeta potansiyelini, Anton Paar'ın yüzey yükü analiz cihazı ile ölçmek, yüzey kimyası ve dolayısıyla bileşimi hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

İnce filmlerin yapısal özellikleri, Anton Paar SAXSpoint 5.0 sistemi kullanılarak GISAXS (Grazing-incidence küçük açılı x-ışını saçılımı) ile de araştırılabilir. X ışınlarının doğası gereği, bu yöntem sadece yüzeydeki yapıları araştırmakla kalmaz, aynı zamanda yüzeyin altında “gömülü” özellikler hakkında bilgi verir.

Çözümlere göz at

 

Fotolitografi

Temizleme işleminden sonra fotomaske kontaminasyonunu önlemek için zeta potansiyel analizini gerçekleştirebilir, çıkan sonuçları kullanarak temizleme işlemini optimize edebilirsiniz. Fotomaske üzerinde hata analizi yapılmak istendiğinde, AFM en küçük kusurları dahi ortaya çıkaracak kadar hassas olup, onarım sürecinin kontrolünde destek sağlar.

Çözümlere göz at

 

Aşındırma

Tekrarlanabilir aşındırma sonuçları elde etmek için kullanılan hidroflorik asit üzerinde tam kontrol sahibi olmanız gerekir. Anton Paar'ın kimyasallara dirençli ölçüm hücresine sahip yoğunluk ölçeri, konsantrasyon değerlerini dakikalar içinde verir ve böylece tutarlı bir aşındırma elde edebilirsiniz.

Farklı aşındırma stratejileri, levhanın yüzey kimyasını da etkiler. En dış levha yüzeyindeki aşındırma etkisini takip etmek için, Anton Paar'ın yüzey yükü analiz cihazı ile zeta potansiyeli analizinden faydalanın.

Aşındırma sonrasında levhanın belirli kısımlarını denetlemek ve kalite kontrol için Anton Paar'ın Atomik Kuvvet Mikroskobunu(AFM) kullanın. AFM'ler çabuk sonuç verir ve aynı test noktasını tekrar tekrar kolayca bulabilirler; ayrıca ön tanımlı desenleri otomatik ölçerler. Bu özellikleriyle, hataları karakterize etmek, yükseltici boyutlarını belirlemek ve kritik boyut (CD), hat en pürüzlülüğü ve hat kenar pürüzlülüğünü analiz etmek için mükemmel bir araç olurlar.

Çözümlere göz at

 

Temizlik

Temizleme, levhaların üretim prosesinde kritik bir adım olup levha yüzeyi veya sübstratını değiştirmeden ya da bunlara zarar vermeden kimyasal ve partikül safsızlıklarının giderilmesini gerektirir. Anton Paar'ın ölçüm cihazları, aşağıdakileri kontrol altında tutmanıza yardımcı olur:

Sülfürik asit konsantrasyonu

En önemli parametrelerden biri, kimyasal olarak dirençli bir yoğunluk ve ses hızı ölçer ya da bir proses sensörü ile ölçebileceğiniz sülfürik asit konsantrasyonudur. Sülfürik asit konsantrasyonunu tam olarak bilmek, düzgün bir temizleme işlemini garantiler.

Ultra saf suyun saflığı

Düzgün işleyen membranlar, temizleme işlemi için ultra saf su elde etmenin ön koşuludur. Membran-su ara yüzeyinin zeta potansiyelini belirlemek için bir yüzey yükü analiz cihazı kullanmak, membran davranışını net bir şekilde anlayabilmenize olanak verir. Beklenmedik membran kirlenmesi bu şekilde önlenebilir ve suyun saflığı bozulmadan önce müdahale edebilirsiniz.

Temizleme işlemini hızlandırmak ve iyileştirmek için, yüzeyde kalıntı bırakmadan düzgün bir temizlik sağlamak maksadıyla, temizleme maddesinin saflığını kontrol etmek için bir refraktometre kullanabilirsiniz.

CMP işleminden sonra levha homojenliği

CMP (kimyasal-mekanik parlatma) işleminden sonra levha homojenliğinden emin olmak maksadıyla, etkin alan yüksekliğini (EFH) belirlemek için bir atomik kuvvet mikroskobu (AFM) kullanın. Levha yüzey incelemesi için yıkıcı olmayan bir yöntem olan AFM, çok küçük özellikleri üstün bir doğrulukla ölçer.

Çözümlere göz at

 

Düzleştirme

Anton Paar, düzleştirme çalışmanızı desteklemek amacıyla, proses adımlarında kontaminasyonu azaltmak için iki adet cihaz sunar: Bu cihazlardan biri katılar, öteki ise partiküller içindir. Zeta potansiyelini belirlemek suretiyle parlatma pedlerini ve çamur partiküllerini değerlendirmek, performanslarına göre pedleri ne zaman değiştireceğinize karar vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlar. CMP işleminde kullanılan levha yüzeyleri ve çamur partiküllerine yönelik zeta potansiyeli ölçümü, elektrostatik etkileşimler nedeniyle parçacık yapışması ihtimaline karşı sizi uyarır. Bu bilgilerle söz konusu durumu önlemek için mevcut koşulları optimize edebilirsiniz.

Pedlerin açık ve kapalı gözenekliliği, üreticilerin kaliteyi izlemelerine olanak tanıyan ve kullanıcıların prosesleri için en uygun pedi ve kullanılan özel çamuru seçmelerine yardımcı olan gaz piknometrisi ile hızlı bir şekilde ölçülür.

Düzleştirme sırasında CMP'de çamur özelliklerinin sürekli inline izlenmesi, çamurun sağlığını kontrol etmenize ve aşındırıcı konsantrasyondaki değişiklikleri tespit etmenize yardımcı olmak için gerçek zamanlı veriler sağlar. Spesifikasyon sınırları dahilinde sabit bir çamur yoğunluğu, yüksek kaliteli bir levha yüzeyinin üretimini garanti eder.

Çözümlere göz at

 

Testler, montaj ve ambalajlama

Değerli levhaların hasar görmesini önlemek için doğru ambalajlama elzemdir. Dolayısıyla, kullanılan malzemelerin (bağlanma pedleri, bağlantılar ve bilyeli ızgara diziler) doğru mekanik özelliklere sahip olmasını sağlamak önemlidir. Sertliği ve elastik modülü nano indentasyon test cihazı ve/veya ultra nano indentasyon test cihazı ile belirlemek üzere mikroçip üzerindeki ön tanımlı noktalarda ölçümler yaparak bu zorlu işin üstesinden gelebilirsiniz.

Çözümlere göz at

 

Diğer ilgili uygulamalar

Kristal silikonun partikül boyutu dağılımının ölçülmesinin yanı sıra ince ve kohezif partiküllerin miktarının (<10 µm) izlenmesi; öğütme (boyut küçültme) ve kimyasal işlem adımları dahil olmak üzere iyi yapılandırılmış proseslerle sağlanan nihai saflık derecesini sağlar.

İnorganik safsızlıkların belirlenmesi, temel malzemelerin kalitesini ve nihai ürünlerin doğru işlevselliğini sağlamak için önemlidir. Anton Paar'ın mikrodalga destekli örnek hazırlama işlemi ile her örnek tipi için sağlıklı parçalama sonuçlarına güvenebilirsiniz.

Yüzey karakterizasyonu, ekran ve optoelektronik gibi levha üretimiyle ilgili ürünler için de önemli bir iştir. Ekran üretimi esnasında, yüzey tutunmasını bir mikro çizik veya nano çizik test cihazı ile ölçebilir, mekanik özellikleri ise nano indentasyon test cihazı ile veya her iki yöntemi birlikte kullanarak değerlendirebilirsiniz. Alacağınız sonuçlar, katman kalitesi hakkında size bilgi verecek ve bu konuda tam bir hakimiyet kurmanızı sağlayacaktır. Mikrolenslerin dizilimlerini ve şeklini ölçmenin en iyi yolu, yanal boyutlarının yanı sıra her bir mikrolensin yüksekliğini de veren Anton Paar'ın atomik kuvvet mikroskobudur.

Çözümlere göz at

 

Çözümünüzü bulun

ÇözümSağladığınız faydaCihaz
İnce filmler
İnce film kaplamaların kalitesini takip etmek istersiniz.En dış yüzey katmanındaki yüzey yükü analizini (zeta potansiyeli ölçümleri) gerçekleştirin. Yüzeyinizdeki veya altındaki yapıları karakterize etmek için GISAXS kullanın.En dıştaki ince film katmanın istenen bileşime sahip olduğunu doğrulayan yüzey kimyası bilgileri; ince filminizin kaplama kalitesi ve nano yapı dağılımı hakkında bilgi
Sonraki işlem adımlarının kalitesinden emin olmak için metalizasyon sırasında hassas ve zaman açısından etkin bir pürüzlülük kontrolüne ihtiyaç duyarsınız.Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile yüzey pürüzlülüğünü geniş ve dinamik bir aralıkta ölçerek 3 boyutlu bilgilerle birleştirilen nicel bilgiler elde edin.Biriken malzemelerin tekrarlanabilir şekilde yapışması, transistör kapısı istifinde tekrarlanabilir arayüzler, güç elektroniği için elektrik kontaklarının (kaynak, boşaltım ve kapı kontakları) ve levha arkalarının kalite kontrolü (ör. IGBT'ler)
 • Tosca 400
Entegre devre (IC) tasarımcısı ve üreticisi olarak IC üretiminde kullanılan malzemelerin ve katmanların doğru mekanik özelliklere sahip olduklarından emin olmak istersiniz.Levhaların üzerindeki ince katmanların sertliğini, elastik modülünü ve yapışmasını mekanik yüzey karakterizasyonu ile (nano çizik testi ve düşük yüklü indentasyon testi kullanarak) karakterize edin.Entegre devre geliştirme sırasında birikimli işlevsel katmanların tam kontrolü
Metalizasyon prosesinin kalitesini kontrol etmek istersiniz zira parametre değişiklikleri tane boyutu dağılımını etkiler.Tane boyutunu ve dağılımını atomik kuvvet mikroskobu ile belirleyin.Proses parametrelerinde değişikliğin bağlanma sorunlarına neden olmamasını sağlama
 • Tosca 400
Fotolitografi
Fotomaskelerin kontaminasyonunu önlemek istersiniz zira entegre devrelerin kalitesini etkiler.Zeta potansiyelini ölçerek farklı temizlik maddeleri ile fotomaske arasındaki korelasyonu belirleyin (yüzey yükü analizi).Fotomaskelere yönelik temizleme işlemlerinin performansının optimizasyonu
Herhangi bir kusur örnek örüntüsüne aktarılacağından, fotomaskelerinizin kalitesini kontrol edebilmeniz için yüksek hassasiyetli hata analizi önemlidir.Hata analizi için kusurları ortaya çıkarmak üzere başlangıçtaki kusur hacmini atomik kuvvet mikroskobu ile belirleyin.Onarımın ilerlemesini hassas bir lokalize cihazla kontrol etmek için optik yakınlık düzeltme özelliği (yakınlık etkilerinden bağımsızdır).
 • Tosca 400
Aşındırma
Tutarlı bir aşındırma performansı elde etmek için hidroflorik asidin konsantrasyonunu belirlemek istersiniz. Hidroflorik asit konsantrasyonunu belirlemek için kimyasal olarak dirençli Hastelloy U-tüp yoğunluk ölçer ile konsantrasyon ölçümü gerçekleştirin. Asit konsantrasyonu önceden hızlıca kontrol edilerek aşındırma işlemlerinin tekrarlanabilirliği sağlanır
Kuru aşındırma işleminden sonra ortaya çıkan hataları karakterize etmeniz, proses adımına yönelik karşı önlemleri tanımlamak için partikül mü yoksa oyuk mu olduğunu tespit etmeniz gerekir.Ebat, şekil ve 3-D topografi açısından hataları hassas bir şekilde analiz etmek için atomik kuvvet mikroskobu uygulayın.Tekrarlanabilir, nicel ve hızlı hata analizi için doğru proses parametrelerini tanımlama
 • Tosca 400
Yükseltici boyutlarını birkaç kez kontrol etmek, aşındırmanın etkilerini değerlendirmek istersiniz. Zira söz konusu boyutlar, nihai transistörün elektriksel performansıyla doğrudan ilgilidir. Atomik kuvvet mikroskobu ile kapı işleme adımlarını takip ederek yan duvar kalınlığını ve profili karakterize edin. Aynı kapıyı birkaç kez ölçerek kapı işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olun (tamamen aynı konumu tekrar bulmak sadece AFM ile mümkündür).
 • Tosca 400
Litografi ve aşındırma proses adımlarından sonra kritik boyut (CD), hat en pürüzlülüğü ve hat kenar pürüzlülüğü parametrelerini analiz etmek için hızlı bir teknik arıyorsunuz. Atomik kuvvet mikroskobu ile dikey hat/çukur profil bilgilerini nanometre çözünürlüğünde ve üstün doğrulukla elde edin. Hızlı AFM ölçümleri için tasarlanan Tosca AFM serisi, sonuç verme süresini kısa tutarken sonraki proses adımlarında en yüksek kaliteyi garanti ediyor.
 • Tosca 400
Kanatçık alan etkili transistör (FinFET) oluşum prosesinde kanatçık boyutlarını kontrol etmeniz gerekir. Bu, ürünün performansı açısından kritiktir.Boyut değişiklikleri hat yüksekliği, en ve profil değişimlerinden kaynaklandığından, FinFET yapısını yüksek hassasiyetli atomik kuvvet mikroskobu ile analiz edin.Nm altı aralıkta hassas AFM ölçümleri ile FinFET boyutları üzerinde tam kontrol
 • Tosca 400
Temizlik
Sülfürik asit konsantrasyonunu çabuk, geleneksel titrasyon yöntemine göre yaklaşık on kat daha hızlı belirlemek istersiniz.Yoğunluk ve ses hızını tek bir cihazla ölçün (konsantrasyon ölçümü). Sülfürik asidin doğrusal olmayan konsantrasyon eğrisi nedeniyle iki teknoloji de gereklidir. Temizleme prosesinde yüksek tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik
Sülfürik asidin yüksek performanslı proses konsantrasyonu ölçümünü istiyorsunuz.H2SO4 belirlemenin gerekli olduğu yerlerde konsantrasyonu ölçümü gerçekleştirin ve tüm H2SO4 konsantrasyon aralığını kapsayın (%0 ila %100).Temizleme prosesinizin sürekli kalite takibi
Yüzeyde kalıntı bırakmadan düzgün temizliği sağlamak istiyorsunuz.Son derece hassas bir refraktometre ile temizlik maddesinin (örneğin ultra saf su) saflık ölçümünü yapın.Zaman ve kaynaklardan tasarruf etmek için temizleme işleminin hızlandırılması ve iyileştirilmesi
Yarı iletken proseslerine yönelik ultra saf su elde etmek için membran kalitesini sağlamanız gerekir.Membran kalitesini izlemek ve beklenmedik membran kirlenmesi ve su saflığının bozulmasını önlemek için membranın yüzey zeta potansiyelini belirleyin (yüzey yükü analizi).Yarı iletken cihaz üretimi için güvenilir su saflığı
CMP'den (kimyasal-mekanik parlatma) sonra etkin alan yüksekliğini (EFH) bilerek levha homojenliğini garantilemeniz gerekir; EFH transistörlerin eşik özelliklerini etkiler.Yüksek değişiklikler arızalara yol açabileceğinden, EFH spesifikasyonunu atomik kuvvet mikroskobu ile izleyin.EFH kontrolü, çok küçük özellikleri ölçmek için hızlı ve yıkıcı olmayan bir yöntemle üstün doğruluk sağlar
 • Tosca 400
CMP çamurunuzun parlatma sırasında tutarlı sonuçlar vermesini sağlamak istiyorsunuz.CMP işlemi sırasında akış davranışı ve performansı hakkında bilgi edinmek için CMP çamurunuzun viskozitesini ölçün. Tekrarlanabilir parlatma performansı ve dolayısıyla tutarlı levha kalitesi sağlamak.
Düzleştirme
Farklı üst kaplamalara sahip silikon levhaların CMP prosesinde çamur bileşenleriyle temas yüzünden kontaminasyona maruz kalmalarını önlemek istersiniz.Proses koşullarını optimize etmek ve elektrostatik etkileşimler vasıtasıyla partikül yapışmasını önlemek için levha yüzeylerinin ve çamur partiküllerinin zeta potansiyelini yüzey yükü analizi ile belirleyin.CMP sonrası temizleme işleminde döngü süreleri azalır; iş kapasitesi artar
CMP proseslerinde parlatma pedleri vasıtasıyla çapraz kontaminasyonu önlemeniz önemlidir.Elektrostatik çekimi öngörmek için parlatma pedlerini ve çamur partiküllerini yüzey yükü analizi ile karakterize edin.Parlatma pedlerinin değiştirme sıklığını azaltarak zamandan ve paradan tasarruf edin
Çamurunuzda doğru partikül boyutu dağılımını garanti etmek istiyorsunuz.Çamur partikül boyutunu partikül boyutu analizi ile karakterize edin.Levha yüzeyine verilen zararları azaltmak için parlatma performansının iyileştirilmesi
Ped serisinden seriye tutarlı mikro yapıyı sağlamanız gerekiyor.Gaz piknometrisi ile yapılan katı yoğunluk ölçümleri ile açık ve kapalı gözenekliliği belirleyin.Garantili ped seçimi ve proses parametrelerinin sürekliliği
CMP işleminde çamur özelliklerinizi inline olarak izlemek istiyorsunuz.Bir proses yoğunluk sensörü ile çamur yoğunluğu ölçümü gerçekleştirin.Inline izleme, çamur sağlığını göstermek ve aşındırıcı konsantrasyondaki değişiklikleri tespit etmek için gerçek zamanlı veriler sağlar.
 • L-Dens 7400
Test, montaj ve ambalajlama
Yarı iletken kılıf hizmeti sağlayıcısı olarak ambalajlama işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinden ve kullanılan malzemelerin (bağlanma pedleri, bağlantılar, bilyeli ızgara diziler vb.) doğru mekanik özelliklere sahip olduğundan emin olmak istersiniz.Sertlik ve elastik modülü belirlemek için nano indentasyon test cihazı ile lokal ölçümler yapın (mekanik yüzey karakterizasyonu).En yüksek kılıf malzeme kalitesini sağlamak için IC ambalaj prosesini doğrulama
Diğer ilgili uygulamalar: Saf hammaddeler
Yarı iletken üretiminiz için hammadde olarak oldukça saf silikona ihtiyacınız var.İnce ve büyük safsızlıkların varlığını kontrol etmek için partikül boyutu ve dağılım analizi yapın.Yüksek kaliteli hammadde kalitesi sağlanır.
Diğer ilgili uygulamalar: Elemental analiz için örnek hazırlama
Ürün kalitesini ve doğru işlevselliği sağlamak için temel malzemenizin ve nihai ürünlerinizin elemental bileşimini belirlemeniz gerekir.Mikrodalga destekli parçalama, örneklerinizin doğru ölçümler için eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını sağlar.Sonraki elemental analiz için hızlı ve tekrarlanabilir örnek hazırlama
Diğer ilgili uygulamalar: Ekranlar
Ekran üreticisi olarak, erken delaminasyon veya eskimeyi önlemek ve ayrıca katmanların kalitesini izlemek için ekran katmanlarının mekanik özelliklerini ve birbirine yapışmasını bilmek istersiniz.Bunun için mekanik yüzey karakterizasyonu gerekir; yapışmayı (mikro çizik veya nano çizik test cihazlarıyla) ve katmanların mekanik özelliklerini (nano indentasyon test cihazıyla) ölçün.Ekran üretiminde katman kalitesinin tam kontrolü
Diğer ilgili uygulamalar: Optoelektronik
Mikrolens dizisinin kalitesini ve şeklini kontrol etmeniz gerekir. Bu bilgi, kaliteyi ve verimi iyileştirmek açısından kritiktir.Atomik kuvvet mikroskobu ile her bir mikrolensi tek tek ölçerek yanal boyutların yanı sıra yüksekliği elde edin.Birden fazla mikrolenste hassas topografi ölçümleri
 • Tosca 400

Spesifik durumunuzu bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar'da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

Kalite kontrol laboratuvarınızda otomasyon

Anton Paar, bireysel gereksinimlerinizi karşılamak için tamamen kişiselleştirilmiş otomasyon çözümleri de sunuyor.

Modüler örnek işleyici

Laboratuvarda asit ve bazların ölçümü gibi iş akışlarınız için özelleştirilmiş bir Modüler Örnek İşleyici de hazırlanabilir. Sistem; örnek tanımlama, vial kapaklarını açma, alt örnekleme ve karıştırma işlemlerinizi otomatik hale getirir.

Yüksek iş kapasiteli HTX platformu

Anton Paar'ın HTX platformu, örnek hazırlama ve analiz uygulamalarını özelleştirilmiş ve otomatize edilmiş tek bir çözümde bir araya getiren son teknoloji ürünü platformdur. Anton Paar'ın cihazlarının yanı sıra üçüncü taraf tedarikçilerin cihazları da uygulanabilir.

Yararları:

 • Son aşama için pek çok örnek mümkün olan en hızlı şekilde analiz edilip hazırlanır
 • Tehlikeli maddelerle işlem yaparken ekibiniz güvende kalır
 • İnsan hataları önlenir
 • Sisteminiz 7/24 çalışır
 • LIMS'niz ile çift yönlü iletişim kurarak örnek hazırlamaya yönelik farklı iş akışlarında en yüksek esnekliği garanti eder 

3 yıl garanti

 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
 • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
 • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

* Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

Daha fazla bilgi