Cena pro novou řadu hustoměrů

2018-11-12 | Corporate

„Cena za pokrok v oblasti hustoměrů“ se uděluje na základě hlasování předplatitelů předního čínského časopisu o přístrojích „Antopedia“ a poroty složené z oborových expertů. Společnost Anton Paar představila svou řadu nových hustoměrů založených na nedávno vyvinuté metodě „Pulsed Excitation Method“ na výstavě Analytica China 2018. Díky této nové patentované technologii mají uživatelé na celém světě k dispozici bezprecedentní úroveň přesnosti a opakovatelnosti v oblasti měření hustoty.

Společnost Anton Paar se v podstatě pokusila o nemožné a inovovala používání měřicího principu vycházejícího z oscilační U-trubice, o němž se dlouho myslelo, že již vylepšit nelze. „Identifikovali jsme omezení staré oscilační U-trubice a tato slabá místa vyměnili za nové technologie,“ vysvětluje Siegfried Hold, produktový manažer špičkových hustoměrů Anton Paar.

Díky propracovaným simulacím a několika vyrobeným prototypům je k dispozici patentovaná technologie „Pulsed Excitation Technology“. Oscilátor teď může volně vibrovat, než je znovu vyexcitován, což vede k trojnásobnému množství informací a umožňuje dosahovat přesnosti na neuvěřitelných sedm číslic. Tato technologie je navíc zakomponovaná do všech špičkových hustoměrů vyráběných společností Anton Paar, ve kterých přináší celou řadu výhod, například lepší korekci viskozity, optimalizovanou detekci bublin a částic a integrované měření viskozity.