This is a required field.

Nano tribometr:
NTR³

Objevte fascinující oblast mikro- a nanotribologie 

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 163253
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Nanotribometr NTR³ je speciálně navržen tak, aby zkoumal interakci povrchu za extrémně nízkých kontaktních tlaků, zejména tam, kde jsou předmětem zájmu měkké materiály. Tento přístroj umožňuje zkoumat významnou kontaktní plochu při zachování přesnosti měření při velmi nízkém rozsahu síly a posuvu.

Nanotribometr NTR³ kombinuje citlivost mikroskopů AFM se stabilitou, robustností a jednoduchým použitím tribometrů „pin-on-disk“.

Key features

Minimalizujte chybu měření síly způsobenou torzní deformací pomocí unikátní dvojité čtyřpaprskové konzoly pro aplikaci síly.

Minimalizujte chybu měření síly způsobenou torzní deformací pomocí unikátní dvojité čtyřpaprskové konzoly pro aplikaci síly.

Při měření s nízkými třecími silami na povrchu vzorku s vysokou drsností nebo sklonem může topografie vzorku běžnou pružinovou konzolu (jako ty, které se používají u mikroskopů AFM) snadno zdeformovat – zkroutit. Toto zkroucení nebo torze konzoly přináší nezanedbatelné chyby při měření tření. Jedinečná konstrukce dvojité čtyřpaprskové konzoly umožňuje pouze pružnou deformaci v normálovém a tangenciálním směru. To striktně zabraňuje jakékoli torzní deformaci, a proto eliminuje chyby měření, které by tak vznikly.

Zajistěte přesné měření normálové a třecí síly pomocí nezávislých kapacitních snímačů s vysokým rozlišením

Zajistěte přesné měření normálové a třecí síly pomocí nezávislých kapacitních snímačů s vysokým rozlišením

Při tribologickém testování je velmi důležité měřit normálovou a třecí sílu nezávisle, takže změna síly v jednom směru neovlivňuje druhou. Tester NTR³ je vybaven dvěma samostatnými kapacitními snímači s vysokým rozlišením. Kapacitní snímače v kombinaci s jedinečnou dvojitou čtyřpaprskovou konzolou zajišťují oddělené a přesné měření normálových a třecích sil.

Přesné řízení normálové síly vytváří optimální podmínky pro tribologické testování

Přesné řízení normálové síly vytváří optimální podmínky pro tribologické testování

Přesné a stabilní řízení normálové síly je nezbytné pro tribologické testování, zejména v obtížných podmínkách, např. tam, kde je požadovaná normálová síla extrémně nízká a topografie povrchu vzorku je složitá. Piezoelektrický aktuátor integrovaný v testeru NTR³ odečítá normálovou sílu měřenou snímačem v reálném čase a okamžitě upravuje svou polohu tak, aby normálová síla zůstala stabilní. Díky přesnému a rychlému řízení zpětné vazby piezoelektrickým aktuátorem jsou v rámci jednoho měření také možné postupné změny řízení normálové síly.

3 režimy pohybu vzorku poskytují smysluplné výsledky

3 režimy pohybu vzorku poskytují smysluplné výsledky

Tření a opotřebení se měří při relativním pohybu. Je proto nezbytné mít možnost přesně řídit trajektorii pohybu vzorku vůči statickému partnerovi, aby se dosáhlo smysluplných a opakovatelných výsledků. Všechny otočné a lineární moduly NTR³ jsou vybaveny jak aktuátory, tak snímači polohy, takže pohyb může být přesně prováděn smyčkou zpětné vazby v reálném čase. Možné jsou celkem 3 režimy pohybu: jednosměrné otáčení, úhlové vratné a lineární vratné pohyby. 

Sledujte povrch vzorku pomocí integrovaného video mikroskopu

Sledujte povrch vzorku pomocí integrovaného video mikroskopu

Video mikroskop je užitečným doplňkem testeru NTR³. Vzdálenost mezi statickým partnerem (např. testovací kuličkou nebo kolíkem) a video mikroskopem je přesně nakalibrována tak, aby uživatel mohl snadno přepínat polohu vzorku. Kromě toho může uživatel před měřením určit požadovanou testovací pozici a po měření sledovat dráhu opotřebení. 

Technical specifications

Rozsah normálové síly 5 μN až 1 000 mN*
Rozlišení normálové síly 0,003 μN*
Rozsah třecí síly 5 μN až 1 000 mN*
Rozlišení třecí síly 0,006 μN*
Rotační rychlost 1 ot./min. až 200 ot./min.
Rádius stopy 100 um až 20 mm
Úhel úhlového zpětného pohybu ±10° až ±150°
Úhlové rozlišení 0,1°
Délka lineárního pohybu až 5 mm**
Max. rychlost lineárního pohybu až 26,6 mm/s**
Frekvence lineárního pohybu 0,01 Hz až 10 Hz**

*Specifikace normálového zatížení a třecího zatížení závisí na volbě různých konzol (konzoly s vysokým zatížením, standardní konzoly a konzoly pro vysoké zatížení)

**Specifikace lineárního vratného pohybu závisí na volbě různých lineárních stupňů (rozsahy 2 mm a 5 mm)

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents