• The Magneto-Rheological Device (MRD) is used to investigate the influence of a magnetic field on magnetorheological fluids (MRF).
This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Příslušenství pro MCR:
Magnetoreologická cela

Charakterizace magnetoreologických kapalin

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Magnetoreologické kapaliny (MRF) jsou „chytré“ materiály, které téměř okamžitě reagují na aplikované magnetické pole změnou svých reologických vlastností. Tuto změnu reologických vlastností (např. zvýšení viskozity) lze simulovat a měřit pomocí reometru MCR v kombinaci s magnetoreologickým zařízením. Toto řešení umožňuje aplikovat kontrolované magnetické pole s hustotou magnetického toku přes 1 Tesla.  

Key features

Úplná kontrola všech parametrů a výsledků

Úplná kontrola všech parametrů a výsledků

Magnetoreologická cela se využívá k vyšetřování vlivu magnetického pole na magnetoreologické kapaliny. Aplikovaná hustota magnetického toku nad 1 Tesla je řízena softwarem reometru. Navíc Hallovská sonda a teplotní senzor umožňují online měření skutečné hustoty magnetického toku a teploty. Všechny parametry jsou přímo přeneseny do softwaru reometru. K dispozici jsou také předem definované měřicí šablony a automatizovaný proces demagnetizace.

Simulace magnetického pole v dokonale kontrolovaných podmínkách

Simulace magnetického pole v dokonale kontrolovaných podmínkách

Spodní deska se zabudovanými cívkami produkuje unikátní magnetické pole až 1,4 Tesla ve vzduchové mezeře. V kombinaci s magnetickým třmenem, který pokrývá spodní desku, se vytvoří homogenní magnetické pole a siločáry kolmé vůči desce. Kombinované kapalinové a teplotní řízení Peltier vám umožňuje kontrolovat teplotu vzorku v hodnotách mezi -10 °C a 170 °C (nižší teplota je k dispozici na vyžádání). Systém rovnoběžných desek s průměrem 20mm je vyroben z nemagnetického kovu, který zabraňuje působení radiálních sil na hřídel.

Patentovaná technologie udržuje vzorek na místě i při vysoké rychlosti smyku

Patentovaná technologie udržuje vzorek na místě i při vysoké rychlosti smyku

Mnoho magnetoreologických kapalin a některé ferrokapaliny vykazují elastické vlastnosti při vystavení magnetickému poli. Proto se stává, že při aplikaci vysoké hodnoty smyku uniknou ze štěrbiny. Patentovaná geometrie TwinGap™ tento problém řeší unikátní konstrukcí. Konstrukce je tvořena systémem ferromagnetických rovnoběžných desek, které jsou naplněny vzorkem pod sebou, na okrajích i nahoře. Systém a vzorek jsou utěsněny krytem, díky kterému je možné provádět měření až do smykové rychlosti 3000 s-1.

Chytré řešení pro investigaci řady různých aplikací

Chytré řešení pro investigaci řady různých aplikací

Díky unikátním („chytrým“) reologickým vlastnostem se používají magnetoreologické kapaliny a ferrokapaliny v řadě různých aplikací. Mezi typické příklady takových aplikací patří:

  • Technika: spojky, ventily, těsnění, brzdy, tlumiče, tlumiče pružení
  • Medicína: cílení léků, magnetická hypertermie, lidské protézy
  • Seizmické tlumiče, osobní zbroje, přenos tepla a řada dalších

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments