• EDU izdanje: Akademski program nudi popuste na reometre MCR 72 i MCR 92

  Poseban popust na reometre za akademsku primjenu

  MCR x2 EDU paket izvrstan je način implementacije MCR reometra kao dio vaše akademske i edukacijske misije. Ako predajete tečaj o reologiji ili to planirate činiti u budućnosti, svakako iskoristite ovaj veliki popust koji se nudi za MCR 72 i MCR 92 ako se koriste u edukativne svrhe.

  Stupite u kontakt


  EDU izdanje sastoji se od dva dijela:

  1. MCR 72 ili MCR 92 uz dodatnu opremu s posebnim akademskim popustom*
  2. Besplatan EDU paket za predavače koji se sastoji od sljedećeg
   • 1 primjerak knjige Thomasa Mezgera „Applied Rheology – With Joe Flow on Rheology Road“ i jedanput godišnje po jedna knjiga za svakog registriranog polaznika tečaja besplatno
   • 1 USB memorija s obrazovnim materijalom (sadržaj predavanja je pripremljen za upotrebu)
   • 3 postera „Rheology Road“(teorija rotacijske i oscilacijske reometrije na jednoj stranici)
   • 5 lopatica
   • 1 blok
   • 1 olovka
   • 1 „post-it“ blok
   • 1 zvrk s natpisom „See things change“

  Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj reometar, Međunarodna reološka akademija nudi široki raspon seminara, radionica usmjerenih na specifičnu primjenu, webinara i tečajeva za e-učenje te vam pruža najnoviju tehničku literaturu za samostalno učenje. Akademija osigurava obuku i radne materijale za sve razine znanja te organizira reološka događanja na raznim lokacijama diljem svijeta.

  Stupite u kontakt

  *Kombinirani paket (više instrumenata, uključujući i one iz serije MCR) dostupan je na zahtjev