Vyloučení odpovědnosti

Každá osoba, která tyto metody používá, je odpovědná za přijetí příslušných opatření na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Další informace naleznete v příslušném návodu k použití. Zde popsané metody platí pro přístroj Multiwave 5000 a částečně pro jeho předchůdce. Pro jiná zařízení je nelze použít. U neznámých vzorků vždy dodržujte obecný postup (začněte například se vzorkem malé hmotnosti a sledujte reaktivitu vzorku s rozkladnými činidly). Pamatujte, že maximální dosažitelná hmotnost vzorku závisí na jeho skutečném složení. Může být proto výrazně nižší, než je uvedeno v informacích o metodě pro daný vzorek se stejným názvem. Anton Paar GmbH (i) nepřebírá žádnou záruku za výsledky testů vzniklé na základě postupů podle návodu k použití a (ii) nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s postupy podle návodu k použití. Anton Paar GmbH nenese žádnou odpovědnost v případě nesprávného použití nebo zpracování v rozporu s návodem k použití a/nebo nedodržování příslušných bezpečnostních, zdravotních a ekologických předpisů a zákonů.