Elektronický průmysl

Elektronický průmysl

Účinná analýza, kde se to počítá

Laboratorní a procesní měřicí přístroje Anton Paar přináší do oblasti elektronického průmyslu široký rozsah možností analýzy, od měření hustoty a koncentrace, analýzy povrchového náboje až po automatické vyšetřování polovodičů a reologických měření inteligentních kapalin.

Get in touch

Associated industries