Více možností použití přístroje RapidOxy 100

2018-07-23 | Corporate

Oxidační stabilita a skladovatelnost jsou totiž důležitým kritériem pro mnoho výrobků. S přístrojem RapidOxy 100 společnosti Anton Paar ProveTec přesně určíte obojí. Měřící přístroj jsme uvedli na trh již počátkem letošního roku. Princip měření je založen na tom, kolik kyslíku dokáže výrobek absorbovat a chemicky na sebe vázat. Kyslík je totiž příčinou rozkladu. Americká společnost pro testování a materiály (ASTM) nedávno zveřejnila oficiální standardní metodu měření s přístrojem RapidOxy 100 pod názvem „ASTM D8206: Standardní testovací metoda pro oxidační stabilitu mazacích tuků – malý oxidační test pomocí přístroje Rapid (RSSOT).“

Postup testu je jednoduchý. Technik naplní skleněnou misku čtyřmi gramy vzorku, misku vloží do přístroje RapidOxy 100 a naplní přístroj čistým kyslíkem pod tlakem 700 kPa. Při ohřátí až na 180 stupňů je v měřicí komoře pozorován pokles tlaku. Testování může trvat několik dní. Tlak klesá, protože kyslík reaguje se vzorkem a je takto spotřebován. Pokles tlaku je proto měřítkem pro oxidaci a rozkladu vzorku. Nedávno zveřejněná standardní metoda ASTM se zabývá rozkladem mazacího tuku. „Oxidace maziva vede ke ztrátě mazivosti, tuk se stává tvrdší a může například tvořit žmolky. Výsledky oxidace navíc mohou místo mazání způsobit poškození materiálu,“ vysvětluje Gerold Tandler, produktový manažer pro produktové řady společnosti Anton Paar ProveTec.

Tyto informace jsou zásadní jak pro výrobce maziv, tak pro koncové uživatele. Mezi zákazníky, kteří zakoupili model RapidOxy 100 i předchozí model RapidOxy, patří společnosti působící v oblasti petrochemického průmyslu, výroby a v potravinářství. Výhoda přístroje RapidOxy 100 ve srovnání s konkurenčními produkty: „Je rychlejší a mnohem přesnější,“ vysvětluje Gerold Tandler. Naším cílem bylo vytvořit nový moderní testovací postup, který by minimalizoval nevýhody stávajících metod. A to se nám podařilo.