Úplná dynamika v analýze plastů

2018-07-12 | Corporate

„Všechno plyne“ je známá věta řeckého filozofa Hérakleita. Z čistě vizuálního hlediska to však není zcela pravda. Vždyť tu máme pevné skupenství. Když přijde řeč na jedinečné vlastnosti plastů, jsou například požadovány materiály s vysoce síťovanou strukturou molekul a stabilizátory, barvami a aditivy. Cílem je, aby byly plasty vzduchotěsné (nápojové láhve), odolné vůči rozpouštědlům (benzínové nádrže), nebo tvrdé a odolné (karosérie automobilů). Možnou metodou analýzy ve vývoji vhodných struktur/vlastností/vztahů je dynamická mechanická analýza (DMA). Pevný vzorek je ohýbán, kroucen nebo stlačován pod různými teplotami, aby bylo ověřeno chování za různých podmínek. 12. června uvedla společnost Anton Paar na trh nové zařízení MCR 702 MultiDrive, které nabízí tyto možnosti analýzy vývojářům plastů.

Zařízení MCR 702 MultiDrive je dalším krokem ve vývoji špičkového reometru MCR 702 TwinDrive od společnosti Anton Paar. Zatímco model MCR 702 TwinDrive je vybaven horním a spodním rotačním motorem umožňujícím, dle produktového specialisty Alexandra Klutze, analýzu kapalných, gelových a za určitých podmínek pevných vzorků, v novém modelu MCR 702 MultiDrive je použit spodní lineární motor pro lineární kompresi, ohýbání a natahování vzorku, což není u rotačních motorů možné. Zařízení dosahuje maximálního úderu 9,4 mm, přičemž minimální odchylka je v řádu nanometrů, říká produktový specialista Alexander Klutz. Navzdory takto vysoce přesné kontrole pozice dokáže model MCR 702 MultiDrive vyvinout sílu až 40 N. To je u lineárního motoru řízeného magnetickými poli pozoruhodné, zvážíme-li, že dolů působící síla objektu o hmotnosti 1 kg je téměř 10 N. V kombinaci s příslušenstvím v podobě temperační komory CTD 600 MDR nabízí tento nový koncept nástrojů kompletní analýzu pevných materiálů v rozsahu teplot -150 až 350 °C se závěry ohledně ohybu, torze, tenze a komprese.

Model MCR 702 MultiDrive je jediné zařízení na trhu, které kombinuje komplexní dynamickou mechanickou analýzu s funkčním rozsahem špičkového reometru. Kromě obvyklých funkcí, jako je automatické rozpoznávání měřicích systémů, nabízí toto měřicí zařízení také inovace jako automatické polohování pro optimální zarovnání. Majitelé modelů MCR 702 TwinDrive nebo MCR 502 TDR mohou své nástroje snadno upgradovat na systém MultiDrive. Spodní motor se jednoduše vymění. „Pokud již vlastníte model MCR 702 TwinDrive nebo MCR 502 TDR, stačí vyměnit CPU a provést aktualizaci firmwaru“, informuje produktový manažer Gunther Arnold. Cílovou skupinou pro zařízení MCR 702 MultiDrive jsou výrobci polymerů a akademické instituce v oblasti vývoje plastů. Společnost Anton Paar má na trhu více než 35% podíl v sektoru reologie, a je tedy světovým lídrem.

Platón nakonec Hérakleitovu větu formuluje jako „všechno se pohybuje a nic netrvá“. Model MCR 702 MultiDrive potvrzuje pokrok skrytý v tomto citátu o neustálém vývoji a změně. A filosofie a technologie se navzájem velmi dobře doplňují.