Praktický pomocník pro spoustu vzorků

2018-07-12 | Corporate

Jak víte, dobré pohádky, které nám v dětství vyprávěli rodiče, často začínají průpovídkou „Bylo nebylo“. Stejně jako tento příběh. Bylo nebylo, byl jeden reometr, měřicí zařízení, které určovalo deformace a chování materiálu. A nebyl sám, tato zařízení byla rovnou čtyři. Zařízení se špičkovými technologiemi firmy Anton Paar a chytrými řešeními detailů. Tato zařízení nazývaná MCR 102, MCR 302, MCR 502 a MCR 702 splňovala všechny reometrické požadavky, které si jen srdce analytika přeje. Existuje pouze jedna věc, kterou nedokážou – nedokážou automaticky měřit mnoho vzorků.

Přesně takový požadavek vznesl velký evropský výrobce automobilů a proto jsme spustili systém „HTR“, vysvětluje Alexander Schmied, projektový manažer systému HTR značky Anton Paar. Pod zkratkou „HTR“ se skrývá pojem „high throughput rheology“, tedy „vysoce průchodná reologie“. Přístroj kombinuje reometry značky Anton Paar se systémem automatického měnění vzorků. Systém je nástupcem ASC32 a dodáváme ho buď v kompaktní verzi reometru HTR (s MCR 102 a MCR 302) nebo jako klasický typ HTR (s MCR 502 a MCR 702).

Nedávno jsme obdrželi objednávku na tři kompaktní reometry HTR od další evropské automobilky. Do těchto přístrojů je možné uložit až 36 vzorků. V naší nabídce máme k dispozici dva typy měřicích kádinek pro větší či menší množství vzorků. V prvním kroku rameno ovládané pneumatickým systémem odebere měřicí nádobku naplněnou vzorkem a v případě potřeby ji umístí do teplotní komory s teplotou od -10 do 80 °C. Do kompaktní verze reometru HTR je možné umístit až tři takové komory. Pokud je teplota správná, vzorek bude automaticky přenesen do reometru MCR, kde bude změřen. V závislosti na požadavcích může toto měření trvat od jedné minuty až po několik hodin. Po každé analýze nástroj automaticky vyčistí měřicí vřeteno a resetuje měřicí nádobku.

„Systém dokáže změřit nezávisle na sobě až 36 vzorků. Toto měření obvykle probíhá přes noc,“ vysvětluje projektový manažer Alexander Schmied. První takové měřicí zařízení bylo použito v automobilovém průmyslu v roce 2016, kdy se automaticky testovala kvalita dodávaných automobilových barev. Stejný úkol bude mít nyní reometr u další evropské automobilky, která nedávno objednala tři přístroje. Další reometr používá výrobce kosmetiky ve střední Evropě, který analyzuje zubní pasty a šampony.

Dodací lhůta reometrů HTR – a nejčastěji objednávaného kompaktního modelu HTR 302 – je přibližně šest měsíců. Sestavení v oddělení automatizace a robotiky v sídle společnosti Anton Paar v Grazu trvá asi jeden a půl měsíce, poté probíhá testování se vzorky zákazníka, a až po schválení zákazníkem je systém HTR konečně expedován v dřevěné krabici. Reometr dodáváme samostatně, na pracovišti ho však instalují a uvádí do provozu servisní specialisté společnosti Anton Paar.

A nyní by se jako v pohádce hodilo říct „a jestli neumřeli, žijí dodnes“. Ve skutečnosti však mnohé používané přístroje značky Anton Paar dosáhly působivého věku a stále fungují stejně přesně a spolehlivě jako v první den. Systém HTR má před sebou dlouhou budoucnost.