Mistrně zvládnutá destilace

| Corporate

Každý nadšenec do fermentovaného a destilovaného ovoce ví, co znamená destilace. Tento proces má však zásadní význam také v petrochemickém průmyslu. Proces separace rozděluje kapaliny do několika „frakcí“, které se od sebe liší bodem varu. Všechny frakce, ať už se jedná o alkoholické nápoje nebo surovou ropu, mají specifické vlastnosti. Aby bylo možné konkrétní cenné frakce při určité teplotě extrahovat, je nutné určit rozsah bodů varu vzorku. Rozsah bodů varu navíc sděluje informace o čistotě a kvalitě jednotlivých frakcí a konečných produktů. Přesně k tomu se používá přístroj Diana 700.

Přístroj byl vyvinut a několik let důkladně testován  u výrobce Anton Paar ProveTec v německém Blankenfelde-Mahlow. Přístroj Diana 700 je nyní konečně připraven k uvedení na trh. Do tohoto projektu se zapojila celá společnost a všichni se nadšeně podíleli na jeho dokončení. „O Dianě 700 mluví všichni spolupracovníci a nemohou se dočkat uvedení na trh,“ prozradil produktový manažer Sören Draffehn.

Tento měřicí přístroj je připraven k lovu stejně jako římská bohyně stejného jména. Loví totiž body varů jednotlivých produktů v petrochemickém a chemickém průmyslu. Tyto produkty jsou obvykle volatilní, tzn. jedná se o destilovatelné látky z oblasti organické chemie. „Atmosférická destilace je rozhodujícím testem při snaze maximalizovat výtěžnost různých ropných produktů za využití jejich rozsahu bodů varů,“ říká Sören Draffehn. Pojmenování podle římské bohyně mimochodem vzniklo čistě náhodou: V našem případě je název Diana zkratkou „destilačního analyzátoru“.

Provoz tohoto chytrého a moderního měřicího přístroje je překvapivě jednoduchý: Všechny důležité metody jsou přednastavené od výrobce a jsou připravené k okamžitému použití – operátor může začít měřit bez nastavování jakýchkoli parametrů. Software Diana 700 provede začátečníky i pokročilé uživatele všemi přípravnými kroky destilace a předchází tak chybám na straně uživatele. Po nalití 100 ml vzorku do destilační baňky se baňka uzavře multifunkční zátkou. Tato víceúčelová zátka obsahuje vysoce citlivé teplotní čidlo, které měří teplotu par během destilace. Destilační baňka se jedním rychlým pohybem vloží do přístroje. Díky extrémně rychlé temperaci všech komponent lze s měřením začít okamžitě. Štít ohřívače se uzavírá automaticky a ohřívač se zasune do správné polohy. Diana 700 se postará o to, aby se destilace zahájila až v okamžiku, kdy bude vše připraveno dle vybrané normy. Objem výtěžku destilace se měří pomocí „technologie kontaktního skenování“, která v reálném čase přináší přesné údaje o množství a teplotě par.

Výsledkem destilace je diagram rozsahu bodů varu, který zobrazuje body varů jednotlivých složek vzorku. Tyto informace lze použít například jako základ pro návrh optimalizace destilace surové ropy v petrochemickém průmyslu. Analýza rozsahu bodů varu se provádí také u koncových produktů, například paliv nebo rozpouštědel, aby se zajistilo splnění těch nejpřísnějších požadavků na kvalitu.