Anton Paar získal Ramanovu technologii orientovanou na budoucnost

2017-03-23 | Corporate

Anton Paar získal produktovou řadu stolních přístrojů Ramanovy spektroskopie od americké firmy BaySpec Inc. (San Jose, USA) a současně licenci technologie přenosných produktů Raman od SciAps Inc (Massachusetts, USA).

Produktová řada sestávají ze dvou Ramanových spektrometrů a jednoho Ramanova mikroskopu bude začleněna a dále rozvíjena v novém produktovém oddělení v Anton Paar OptoTec GmbH in Seelze (Německo).

Kromě toho Anton Paar licencuje technologii ruční Ramanovy technologie od SciAps Inc. (USA).

Nils Bertram, generální manažer Anton Paar OptoTec GmbH: „Z pohledu jak obchodního, tak technologického představuje tato akvizice produktů a technologie krok budoucí orientace Anton Paar v německém Seelze. Tímto jsme vstoupili do oblasti molekulární spektroskopie.“

Tyto dva Ramanovy spektrometry a Ramanův mikroskop uzavření kruhu firemního portfólia pro farmaceutický a chemický průmysl. Tyto měřicí přístroje lze použít s okamžitým efektem.

Stanovením vibračních a rotačních modů molekul umožňuje Ramanova spektrometrie vyšetřování struktury, vazeb a, například, chemické charakterizace plynů, kapalin a pevných látek. Ramanovy spektrometry se používají k identifikaci farmaceutických agens nebo chemikálií a rychlé detekci toxických látek.

Zainteresované strany se dohodly na nezveřejnění invesovaných prostředků.

Foto (copyright Anton Paar GmbH): Podpis smlouvy v Grazu: CEO BaySpec Inc. William Yang (vlevo) a Nils Bertram, generální manager Anton Paar OptoTec GmbH.

Informace o produktech...

 

O Anton Paar OptoTec GmbH

Anton Paar OptoTec GmbH se nachází v Seelze-Letter (SRN) a od roku 2007 je pobočkou Anton Paar GmbH. Zaměstnává 70 lidí. V Seelze se vyrábí polarimetry, refraktometry a systémy pro analýzu cukru a prodávají se do celého světa, například do firem ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, chemickém průmyslu, cukrovarnictví, výrobcům potravin a nápojů, univerzitám, výzkumným institucím a státním laboratořím.

O Anton Paar Group

Anton Paar Group, který má své sídlo v Grazu (Rakousko), vyvíjí a vysoce přesné laboratorní přístroje, vysoce přesné procesní přístroje a dodává automatizační a robotická řešení na míru uživateli. Firma je aktivní ve 110 zemích, má šest výrobních jednotek a 30 obchodních a servisních poboček. Anton Paar GmbH v Grazu zaměstnává 1 000 zaměstnanců. Celosvětově pracuje pro Anton Paar Group celkem 2 500 lidí. V roce 2015 byl roční obrat 264 milionů eur. Podíl vývozu činí 93 procent.