Bu alanının doldurulması şarttır.
Invalid
Parça numarası
Doğrulamada hata!

Mikrodalga ekstraksiyon rotoru:
Rotor 16SOLV HF100

 • Rotor 16SOLV HF100, Multiwave PRO'nun inorganik ve organik numunelerin mikrodalga destekli yakma ve ekstraksiyonu için seçeneklerini geniþletir ve vidalanabilir kapaklarýn deðiþtirilmesiyle asit parçalama uygulamalarý için kolayca yükseltilebilir.
 • Rotor 16SOLV HF100, Multiwave PRO'nun inorganik ve organik numunelerin mikrodalga destekli yakma ve ekstraksiyonu için seçeneklerini geniþletir ve vidalanabilir kapaklarýn deðiþtirilmesiyle asit parçalama uygulamalarý için kolayca yükseltilebilir.

Rotor 16SOLV HF100, Multiwave 5000’in örneklerin mikrodalga destekli ekstraksiyon olasılıklarını genişletir ve vidalanabilir kapakların değiştirilmesiyle asitle yakma uygulamaları için kolayca yükseltilebilir. Hızlı, güvenli ve kolay mikrodalga destekli ekstraksiyon (MAE), HPLC veya GC tabanlı analizlerin hem performansını hem de iş hacmini iyileştirir. Çevresel ve gıda örneklerinden PCB, PAH ve hidrokarbon ekstraksiyonları 15 ila 30 dakika arasında, analiz ya da polimer ekstraksiyonundan önce yapılan türevlendirme reaksiyonlarında olduğu gibi, mükemmel sonuç verir. SOLV HF100 basınç kabı, 240°C maksimum sıcaklığa izin veren seramik kap ceketi ile donatılmıştır.

Önemli özellikler

 • Ekstraksiyon süreleri önemli ölçüde azaltılır
 • Çözücü tüketimi en aza indirilir
 • Aynı anda en fazla 16 ekstraksiyon
 • US-EPA ve ASTM metotlarının gereksinimlerini karşılar
 • Kaplar hava geçirmez bir şekilde kapatılır ve kullanımları kolaydır
 • GS ve ETL sertifikaları ile en yüksek güvenlik standartları
 • Kapalı kaplarda sıcaklık ve basınç kontrollü prosedürler – 15 ila 30 dakika içerisinde mükemmel ekstraksiyonlar
 • Kutupsal olmayan (non-polar) solventler için pasif ısıtma elemanları mevcuttur

Anton Paar Onaylı Hizmet

Hizmet ve destekte Anton Paar kalitesi:
 • Dünya çapında 350'den fazla üretici onaylı teknik uzman
 • Yerel dilinizde nitelikli destek
 • Yatırımınız için yaşam döngüsü boyunca koruma
 • 3 yıl garanti
Daha fazla bilgi

Belgeler

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Belirli ülkelerde tüm ürünler çevrim içi olarak satın alınamaz.

Bulunduğunuz yerden çevrimiçi satın alıp alamayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki çevrimiçi kullanılabilirliği kontrol edin.

Yalnızca çevrimiçi fiyat | HariçDahil 0KDV
Gaz yükleme aksesuar seti, basýnç tankýna gaz püskürtmek ve doldurmak için kullanýlan özel bir araçtýr. Asal gaz atmosferlerinde reaksiyonlar uygulamak veya gazlý reaktifleri kullanmak için yararlý bir araçtýr. Bu aksesuar mikrodalga oksijen yakma iþlemi, sentez, protein hidrolizi ve basýnç filtrasyonu gibi birkaç uygulama için uygundur.

Gaz Yükleme Aksesuar Seti

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay

Hidroliz Seti

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Çok amaçlý kalibrasyon birimi, Multiwave PRO ve Multiwave ECO ile kullanýlan sýcaklýk sensörlerinin her türlü kontrol ve kalibrasyonunu saðlar. Kalibrasyon birimi kullanarak sýcaklýk sensörlerinin kalibrasyonu, GLP uyumu ve reaksiyon gemilerinin ömrünü uzatmak için sýcaklýk ölçüm doðruluðunu korur.

Kalibrasyon Ünitesi

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Rotor 16MF100 ve/veya Rotor 16HF100 referans damarý içinde hassas reaksiyon kontrolü için basýnç/sýcaklýk sensörü aksesuarý.

p/T Sensörü Aksesuarı

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Rotor 16MF100 ve/veya Rotor 16HF100 referans damarý içinde hassas reaksiyon kontrolüne izin veren basýnç sensörü aksesuarý. Basýnç verileri fýrýna kýzýlötesi sinyal aracýlýðýyla aktarýlýr. Gerekirse, basýnç sensörü aksesuarý bir basýnç/sýcaklýk sensörü aksesuarýna yükseltilebilir.

Basınç Sensörü Aksesuarı

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Çeþitli tank tiplerinin ve Multiwave PRO laynerlerinin yanýnda Monowave 300'ün her iki flakon boyutu için de yeterli depolama saðlayan farklý raflar mevcuttur. Çok modlu reaktörlerde kullanýlan tanklar için Anton Paar 16 tank ya da Rotor 8 ve Rotor 16 laynerleri için polietilen köpük blok olan Raf 16 saðlamaktadýr.
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay

Sarf Malzemesi Setleri

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Silindirik þekilli pasif ýsýtma elemanlarý sinterlenmiþ silisyum karbürden (SiC) yapýlýr. Yüksek mikrodalga absorbansý ve mükemmel ýsý kapasitesi nedeniyle, SiC verimli bir mikrodalga ortamýnda düþük emiþli çözücü (tolüen, dioksan, THF...) ýsýtmak için kullanýlabilir.

Pasif Isıtma Elemanları

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Conta biçimlendirme cihazý, Rotor 8 ve 16 için contalarýn ve vidalanabilir kaplarýn düzgün bir þekilde önceden biçimlendirilmesini ve güvenli bir þekilde depolanmasýný saðlar. Bir ünite, farklý türde 8 kapak/conta kapasitesine sahiptir. Bu cihaza depolama, dudak tipi contalarýn kullaným ömrünü uzatýr.

Conta Şekillendirme Aleti

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay

Güvenlik Modülü SOLV

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay

Manyetik Karıştırma Cihazı

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay
Anton Paar Multiwave PRO veya Multiwave ECO için kullanýlan tüm rotorlara reaksiyon tanklarýnýn kolaylýkla yüklenmesi ve boþaltýlmasý Rotor Standý saðlar. Rotoru Rotor Standý üzerine yerleþtirdiðinizde, rotor dengeli pozisyondadýr ve rotorun alt plakasý çizilmeden veya aþýnmadan kolaylýkla döndürülebilir.

Rotor standı

Daha fazla bilgi
Teslimat süresi: %1$s – %2$s iş günleri %1$s – %2$s hafta %1$s – %2$s ay