Önerilen Sonuçlar

 • 1200 °C'ye kadar yüksek sýcaklýklarda XRD çalýþmalarýnýn birlikte yansýtýlmasý ve aktarýlmasý için yüksek sýcaklýk odasý HTK 1200N
 • High-temperature chamber HTK 1200N for combined reflection and transmission XRD studies at high temperatures up to 1200 °C

Kapiler Eklentisi: HTK 1200N

HTK 1200N Kapiler Uzatma 1200 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda birleştirilmiş yansıma ve geçirgenlik XRD çalışmaları için ikisi bir arada ilk aksamdır. HTK 1200N XRD'yi geçirmesi için yüksek sıcaklık hücresini en üstün kapiler bir ısıtıcıya dönüştürür. Yararları yüksek sıcaklık homojenliği ve kolay kapiler kullanımı ile birleştirilmiş mükemmel sıcaklık kontrolüdür. Yassı örnekten size her bir örnek için optimum huzme geometrisi seçme olanağını sağlayan kapiler düzene dönüştürmek sizin sadece birkaç dakikanızı alır.

Temasa geçin Belge Bulucu

Temel Özellikler

Yassı örnekler ve kapilerler için tek bir örnek ünitesi

 • HTK 1200N Fırın Hücresini 1200 °C'ye kadar ısıtan güçlü bir kapiler ısıtıcıya dönüştürme
 • HTK 1200N'i dikraktometreden ayırmadan hızlı dönüşüm
 • Kolay kapiler takma ve hizalama
 • Kapileri merkezleme için PC ile çalıştırılan video mikroskop

Mükemmel doğrulukta yüksek sıcaklık

 • Işımaya maruz kalan örnek hacminin tamamında çok homojen sıcaklık
 • Yüksek doğrulukta sıcaklık ölçümü

Çok çeşitli örnekler için uygundur

 • Yüksek hava duyarlılığı olan örneklerin contalanmış kapilerleri için tutucu
 • Contasız kapilerler için bir huni ile kolay kapiler montajı için tutucu
 • Gaz salan materyallerin araştırılması için açık kapiler tutucu

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı HTK 1200N fırın: 25 °C ila 1200 °C
Kuvartz cam kapiler: 25 °C ila 1000 °C
Borosilikat cam kapiler: 25 °C ila 700 °C
Özel cam kapiler: 25 °C ila 500 °C
Sıcaklık ölçümü Pt 10% RhPt sıcaklık sensörü (termokupl)
Geliş açısı1,5 ila 88° 2Θ
Kapiler boyutlarıÇap 0.2 ila 1 mm
Uzunluk: 85 mm
Kapiler yönlendirmeYatay

Uygulama Raporları