Jak byste práškový reometr použili Vy?

2017-03-23 | Corporate

Jak by jste práškový reometr použili Vy? – K analýze “inteligentních materiálů” a samo-regeneračních materiálů, zněla odpověď od John F. Brady z California Institute of Technology – krátce CALTECH.

Inovativní odpověď od pana Bradyho byla oceněna práškovým reometrem Anton Paar na posledním Annual Meeting of the Society of Rheology. Jelikož je pan Brady zaměstnanec Chemical Engineering na CALTECH, je jeho odpověď samozřejmě spojena s chemií. Jeho výzkum se soustřeďuje na kombinaci reologie a dynamiky koloidních suspenzí a vlastnosti aktivní hmoty, která sestává z entit, jež se mohou samy pohybovat.

Použitím práškového reometru pan Brady analyzuje reologické vlastnosti hustých, aktivních koloidních částic nebo "aktivních prášků" v průběhu chemické reakce. To má signifikantní význam pro technologii i vědu.

Pro pana Bradyho je vytváření malých, jednoduchých a efektivnějších pohonných systémů - aktuátorů jedna ze zásadních aplikací. Aktuátory se také nazývají "inteligentní materiály". Mohou měnit své vlastnosti v odezvě na externí stimul nebo jejich okolí. V případě fungování zařízení mohou aktuátory hrát signifikantní roli, jejich výroba je velmi obtížná. Vytvoření “ideálních” aktuátorů musí chemici znát informace o generovaném tlaku, reakční době na změny okolí, optimální koncentraci, atd.

Reologická analýza je relevantní i v případě samo-regenerujících materiálů. K designování samo-regenerujících materiálů lze analyzovat síly a pohyb generované aktivními částicemi. Jakmile je povrch materiálu narušen, jsou částice vystaveny jinému chemickému prostředí a začnou být aktivní. Pohybem k prasklině mohou aktivní částice únik utěsnit.

Práškový reometr, který pan Brady vyhrál na posledním Annual Meeting of the Society of Rheology, slouží k jeho výzkumu a přináší cenné informace o nových hranicích materiálového výzkumu a dynamiky kapalin.

S novou práškovou celou od Anton Paar se modulární kompaktní reometry série MCR staly plně funkčními práškovými reometry. Toto uspořádání lze požít k charakterizaci tokových vlastností všech typů granulovaných materiálů – od nejjemnějších prášků až po velké částice o velikosti zrn rýže.