Charakterizace povrchu zubů a kostí

V rámci tohoto webináře Vám předvedeme použití nanomechanického testování, analýzu povrchového náboje a tribologii pro charakterizaci zubních materiálů a kostí. Zjistěte, jak může technika nanoindentace pomoci při výzkumu poškození zubní skloviny a lokální charakterizaci tvrdosti zubů a kostí. Dále se dozvíte, jak se pomocí vrypové zkoušky a analýzy povrchového náboje testují potahované i nepotahované zubní implantáty, a jak se pomocí tribologie zjišťuje třetí mezi kovovým implantátem a kostí. Všechny tyto aplikace přispívají k hlubšímu poznání v oblasti zdravotnického ošetření a optimalizace implantátů a jejich mechanických a povrchových vlastností.

Mezi probíraná témata patří:

  • Vývoj tvrdosti zubní skloviny po různých typech poškození
  • Účinky složení stravy na tvrdost kostí
  • Adheze hydroxyapatitového povlaku na zubní implantáty
  • Tření mezi kostí a kyčelním implantátem: účinky zatížení a rychlosti posuvu
  • Povrchový náboj zubních implantátů

Jazyk: Angličtina

Získejte volný přístup!

Vyplňte níže uvedený formulář pro získání volného přístupu k nástrojům a k obsahu na vyžádání.

Načítání...

Chyba