Reologie práškových materiálů 5: Smykové tření a stlačitelnost – jednoduché, avšak významné parametry práškových materiálů

Pátý webinář v sérii o reologii práškových materiálů se soustřeďuje na tři parametry, které závisí na aplikovaném zatížení: smykové tření, stlačitelnost a propustnost vzduchu.

Tyto parametry jsou snadno a rychle měřitelné pomocí reometru MCR osazeného práškovou celou, který vám pomůže změřit mnoho různých parametrů práškových materiálů, jako je objemová hustota, tokovost, Carrův index a další. Smykové tření (wall friction)je tření mezi práškovým materiálem a pevným povrchem (nejčastěji stěnou). Tento parametr je důležitý při průtoku sypkých látek na pevných plochách, ale také při konstrukci sil, zásobníků, košů a skluzů. Stlačitelnost popisuje chování objemové hmotnosti v závislosti na tlakovém namáhání. Vztah objemové hmotnosti před a po zpevnění/stlačení může poskytnout údaje o vlastnostech toku. Reologické měření poskytuje přesnější informace než tradiční měření, protože objemová hmotnost a ukazatele průtoku (Carrův index, Hausnerův poměr) jsou dány v závislosti na konkrétně aplikované normálovém napětí– jak tomu je v případě skutečné aplikace.

Podívejte se na záznam webináře!

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error