Preporučeni rezultati

  • Heated Sampler
  • Heated Sampler

Grijani uzorkivač

Svaki uzorak je poseban i zaslužuje najbolju moguću stanicu za uzorke za visokokvalitetnu SWAXS analizu.

Grijani uzorkivač jedinstvena je stanica za grijanje/hlađenje za SAXS/WAXS mjerenja više krutih i tekućih uzoraka koja ovise o temperaturi. Dostupne su dvije verzije koje nude raspon kontrole temperature od -10 °C do +120 °C i od -100 °C do +350 °C. Grijaći/rashladni blok dizajniran je za maksimalnu homogenost temperature na svim položajima uzorka te pružanje točnog mjerenja temperature, kao i visoke točnosti kontrole od ± 0,1 °C. Uzorci se mogu mjeriti u kontroliranoj atmosferi (zrak, inertni plin) te u vakuumu. Uz isporučene nosače uzoraka može se izmjeriti do 20 krutih uzoraka ili uzoraka u obliku paste. Osigurana su dva različita višekapilarna nosača uzoraka za najviše 5 kapilara, koji omogućuju okomito ili vodoravno postavljanje kapilara u rendgenski snop.

Obratite nam se

Glavne značajke

Stanica za uzorke s kontrolom temperature za više uzoraka

  • Provodite automatizirana mjerenja  više krutih, praškastih, tekućih uzoraka i uzoraka u obliku gela te više napunjenih kapilara
  • Možete se osloniti na preciznu kontrolu temperature i stabilnost
  • Koristite kontrolu temperature od -100 °C do +350 °C; uz visoku točnost kontrole od ± 0,1 °C.
  • Iskoristite prednosti maksimalne homogenosti temperature u svim položajima uzorka.
  • Ispitujte uzorke u kontroliranoj atmosferi (zrak, inertni plin) te u vakuumu.

Tehničke specifikacije

Kapacitet uzoraka20 krutih, praškastih, tekućih ili uzoraka u obliku gela ili 5 kapilara
Temperaturni raspon-100 °C do +300 °C
Točnost temperature +/- 0,1°C
AtmosfereZrak, inertni plin, vakuum
Preciznost pozicioniranja1 µm