Preporučeni rezultati

  • Tensile Stage
  • Tensile Stage with Heating Module
  • Tensile Stage with Heating Module

Stanica za uzorke za vlačna naprezanja

Svaki uzorak je poseban i zaslužuje najbolju moguću stanicu za uzorke za visokokvalitetnu SWAXS analizu.

Linija analizatora nanostrukture tvrtke Anton Paar opremljena jedinstvenom stanicom za uzorke za vlačna naprezanja (Tensile Stage) može se upotrebljavati za SWAXS studije pod definiranim uvjetima mehaničkog opterećenja. U kombinaciji sa modulom za grijanje/hlađenje stanice za vlačno naprezanje ove se studije mogu provoditi u temperaturnom rasponu od -50 °C do 250 °C.

Obratite nam se Tražilica dokumenata

Glavne značajke

SWAXS studije pod utjecajem mehaničkog opterećenja

<ul/>

  • Stanica za vlačna naprezanja omogućava SWAXS studije nanostrukturiranih uzoraka vlakana i filmova pod definiranim mehaničkim opterećenjem.
  • Modul za grijanje/hlađenje stanice za vlačno naprezanje omogućuje SWAXS studije pri dobro definiranim uvjetima naprezanja/deformacija te pri kontroliranim temperaturama od -50 °C do +250 °C.

Tehničke specifikacije

Vlačna sila

0,01 N do 600 N
Temperatura -50 °C do +250 °C
Točnost temperature +/- 0,01°C