Reologie práškových materiálů 3: Prášek a vzduch – Ztekucení práškových a granulovaných materiálů a vliv na jejich chování

Třetí webinář v sérii webinářů o reologii práškových materiálů se zaměřuje na charakterizaci ztekucených práškových a granulovaných médií.

Chování sypkých hmot se při fluidizaci může výrazně změnit. Fluidizace bude mít vliv na jejich chování v mnoha různých procesech, jako je pneumatický transport, reaktory s fluidním ložem, tabletování a plnění, ale také při vypouštění z násypek, sil a košů. Toto chování lze charakterizovat prostřednictvím práškové cely společnosti Anton Paar, která spojuje svět reologie se světem sypkých látek za účelem kontroly kvality a výzkumu a vývoje. Tento webinář se zaměří na to, jak měřit ztekucené práškové materiály v reometru MCR pro studium jejich charakteristik, jako je odvzdušňování a chování při poklesu tlaku. Webinář o ztekucených práškových materiálech je zaměřen na krátký úvod do měření propustnosti, pevnosti v tahu a chování závislého na smykové rychlosti.

Podívejte se na záznam webináře!

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error