Nové horizonty v oblasti částicové analýzy

Platí, že čím lépe znáte částice, tím lépe můžete předvídat chování vašich materiálů. Víte však, jaké parametry můžete měřit a jak to provádět co nejlépe?

V tomto webináři vás seznámíme s naším novým a komplexním portfoliem charakterizace částic – nejrozsáhlejším portfoliem charakterizace částic na světě. Webinář pokrývá nástroje od analyzátorů hustoty pevných látek, adsorpce, velikosti částic a reologie prášků až po porozimetry a systémy SAXS. Tyto nástroje využívají technologie, jako jsou laserová difrakce, dynamický rozptyl světla, měření množství proudění prášků, sorpce páry, sorpce plynu, porozimetrie, celková hustota, podtlakové a průtokové odsávání a mnoho dalších.

Mezi hlavní témata budou patřit:

  • Přehled nejširšího portfolia charakterizace částic na světě
  • Úvod do měřitelných parametrů: od velikosti částic po zeta potenciál
  • Stručný úvod do technologie každého nástroje
  • Náhled na příklady aplikací
  • Praktické předvedení vybraných nástrojů

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error