Właściwości reologiczne proszków 7: Segregacja i lepkość złoża fluidalnego

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat właściwości reologicznych proszków?

Siódme webinarium z tej serii tematycznej skupia się na dwóch spośród bardziej skomplikowanych trybów pomiarowych w ramach badań reologicznych właściwości proszków: pomiary segregacji oraz lepkości złoża fluidalnego. Uzyskasz informacje na temat pomiarów, które można przeprowadzić za pomocą reometru wyposażonego w celę do proszków i sposobu, w jaki mogą się one przydać przy obchodzeniu się z proszkami lub przetwarzaniu ich.

Segregacja to separacja produktów w oparciu o różnice właściwości, na przykład wielkości, gęstości i kształtu. Jest to bardzo powszechne i problematyczne zjawisko, które występuje zarówno w naturze, jak i środowiskach przemysłowych. Nawet dziś jego mechanizmy nie są całkowicie zrozumiane i dlatego należy przeprowadzać pomiary jakościowe. W niniejszym webinarium dowiesz się, jak dokonywać pomiary segregacji i jak może to wpłynąć na zachowanie proszków.

Lepkość złoża fluidalnego dotyczy pomiarów tarcia wewnętrznego i oporu na przepływ cząstek w stanie fluidalnym. Ta wszechstronna metoda stanowi unikalną cechę naszego aparatu i umożliwia scharakteryzowanie proszków w trakcie transportu i wyładunku oraz ich interakcji z gazami i odczynnikami. Dzięki temu webinarium zrozumiesz działanie tych pomiarów, możliwości analizy złożonych wyników oraz przekładanie się ich na rzeczywiste zastosowania.

Uzyskaj darmowy dostęp już teraz!

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać bezpłatny dostęp do narzędzi i zastrzeżonych treści.

Wczytywanie ...

Błąd