Właściwości reologiczne proszków 4: Kohezja i siła kohezji proszków - sposoby pomiaru i ich wpływ na procesy technologiczne proszków

Czwarte webinarium z serii dotyczącej reologii proszków poświęcone jest kohezji oraz sile kohezji proszków poddanych fluidyzacji oraz charakterystyk granulatów.

Siła kohezji opisuje wewnętrzny opór proszku w trakcie przepływu i jest wykorzystywana do opisu właściwości związanych z płynięciem proszków. Pomiary siły kohezji proszków poddawanych fluidyzacji mogą być szybko wykonane z zachowaniem wysokiej odtwarzalności oraz stanowią narzędzie kontroli jakości umożliwiające przewidywanie zachowania proszków. Ten prosty pomiar charakterystyki proszków jest wykonywany za pomocą reometru MCR wyposażonego w oferowaną przez firmę Anton Paar celę pomiarową do proszków. Moduł ten gwarantuje wysoką wydajność i odtwarzalność. W praktyce, urządzenie może być samodzielnie zastosowane w codziennej kontroli jakości. Może być też częścią specjalnego schematu kontroli jakości, umożliwiającego wykonanie bardziej zaawansowanej analizy po przekroczeniu określonych wartości progowych.

Zapoznaj się z nagraniem webinarium!

Uzyskaj darmowy dostęp już teraz!

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać bezpłatny dostęp do narzędzi i zastrzeżonych treści.

Wczytywanie ...

Błąd