ChemBET Pulsar

Automatizirani analizator kemisorpcije protoka i reaktivnosti

ChemBET Pulsar kombinira povoljnu cijenu i automatizaciju u kompaktnoj stolnoj jedinici za karakterizaciju katalizatora. Sekvence analize koje se mogu programirati kombinirane s automatskim ubrizgivačem, uključivanjem plina i povećanjem temperature u peći omogućavaju jednostavnu pulsnu titraciju i temperaturno programirane analize uz minimalno sudjelovanje korisnika. Napredni komplet za smanjenje podataka, uključujući vršno rastavljanje, usporediv s vrhunskim jedinicama za karakterizaciju katalizatora, dolazi kao standard.

Stupite u kontakt Preuzmite brošuru

Tehničke specifikacije

Postaje za uzorke 1 za analizu i 1 dodijeljena za otplinjavanje
Tipična veličina uzorka 0,1 g do 1,0 g
Temperaturni raspon Okolina do 1100 °C
Stopa povećavanja temperature 1 °C/min do 50 °C/min
Hlađenje peći Ugrađeni ventilator
Ulazi plina 4 za analizu i 1 za kalibraciju
Ćelija za uzorak Kvarcna U-cijev za kemisorpciju pri visokoj temperaturi
Glavni detektor Oksidacija- i na amonijak otporni (W/Re) 2-nitni TCD
Dimenzije (Š x V x D) 45,2 cm x 63 cm x 41,4 cm (18 in x 25 in x 16 in)
Standardne mogućnosti Temperaturno programirana desorpcija (TPD)
Temperaturno programirana redukcija (TPR)
Temperaturno programirana oksidacija (TPO)
Temperaturno programirana reakcija (TPRx)
Tretman katalizatora
Flow BET područje površine
Pulsna titracija
Pulsna kalibracija

Anton Paar Certified Service

Kvaliteta tvrtke Anton Paar u servisu i podršci:
  • Više od 350 tehničkih stručnjaka certificiranih od proizvođača diljem svijeta
  • Kvalificirana podrška na vašem jeziku
  • Zaštita vašeg ulaganja tijekom njegovog životnog ciklusa
Saznajte više

Dokumenti