Reologie práškových materiálů 7: Segregace a viskozita fluidního lože

Chcete zjistit více o reologii práškových materiálů?

Sedmý webinář ze série zabývající se reologií práškových materiálů je zaměřen na dva složitější režimy měření reologie práškových materiálů: měření segregace a měření viskozity fluidního lože. Dozvíte se o měřeních, která lze provést pomocí reometru vybaveného práškovou celou, a o tom, jak vám tato měření mohou pomoci při řešení při zpracování a nakládání s práškovými materiály.

Segregace znamená rozseparování produktů s rozdílnými vlastnostmi, např. velikosti, hustoty a tvaru. Jde o velmi běžný a problematický fenomén, který se vyskytuje jak v přírodě, tak v průmyslových provozech. Ani dnes není mechanismus segregace plně pochopen, a proto je nutné jej měřit kvalitativně. V tomto webináři se dozvíte o tom, jak měřit segregaci a jaký vliv může mít na chování práškových materiálů.

Viskozita fluidního lože se zabývá měřením vnitřního tření a odporu proti toku částic ve fluidizovaném stavu. Tato všestranná metoda je unikátní funkcí našeho přístroje a umožňuje charakterizaci práškových materiálů ve stavu při přepravě, vykládce a jejich interakci s plyny a činidly. Tento webinář vám pomůže pomoci pochopit jak tato měření fungují, jak mohou být analyzovány komplexní výsledky a jak je interpretovat v případě reálných aplikací.

Získejte volný přístup!

Vyplňte níže uvedený formulář pro získání volného přístupu k nástrojům a k obsahu na vyžádání.

Načítání...

Chyba