Reologie prášků 1: Úvod – vlastnosti a proudění prášků a granulovaných médií

Tento webový seminář je výchozím bodem pro sérii 30minutových webových seminářů věnovaných reologii prášků. Série začíná obecným úvodem o prášcích, jejich vlastnostech a chování. V následujících webových seminářích se seznámíte s různými testovacími metodami a s tím, co tyto metody zjišťují, a pro jaké aplikace mohou být užitečné. Další webové semináře se zabývají specifickými aplikacemi, jako je proudění prášků a fluidizace. Prášky a granulovaná média se používají v mnoha procesech jako surovina, meziprodukt a finální produkty. Zpracování prášků může být náročné, proto dobré porozumění jejich vlastnostem a chování pomáhá zvyšovat kvalitu a snižovat odpad a produkční prostoje.

Tento obecný úvod do problematiky prášků a granulovaných médií poskytuje přehled o vlastnostech prášků a o jejich možné klasifikaci. Chování prášků závisí na mnoha různých vnitřních a vnějších vlivech, jako jsou soudržnost, podmínky zatěžování a vlhkost, které ovlivňují například kohezi, chování při proudění, stlačitelnost a fluidizaci.

Podívejte se na záznam webináře!

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error