Reologie práškových materiálů 3: Prášek a vzduch – Ztekucení práškových a granulovaných materiálů a vliv na jejich chování

Třetí webinář v sérii webinářů o reologii práškových materiálů se zaměřuje na charakterizaci ztekucených práškových a granulovaných médií.

Chování sypkých hmot se při fluidizaci může výrazně změnit. Fluidizace bude mít vliv na jejich chování v mnoha různých procesech, jako je pneumatický transport, reaktory s fluidním ložem, tabletování a plnění, ale také při vypouštění z násypek, sil a košů. Toto chování lze charakterizovat prostřednictvím práškové cely společnosti Anton Paar, která spojuje svět reologie se světem sypkých látek za účelem kontroly kvality a výzkumu a vývoje. Tento webinář se zaměří na to, jak měřit ztekucené práškové materiály v reometru MCR pro studium jejich charakteristik, jako je odvzdušňování a chování při poklesu tlaku. Webinář o ztekucených práškových materiálech je zaměřen na krátký úvod do měření propustnosti, pevnosti v tahu a chování závislého na smykové rychlosti.

Podívejte se na záznam webináře!

Získejte volný přístup!

Vyplňte níže uvedený formulář pro získání volného přístupu k nástrojům a k obsahu na vyžádání.

Načítání...

Chyba