Aşı Geliştirme ve Karakterizasyonunda Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçümleri

Aşı Geliştirme ve Karakterizasyonunda Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçümleri

Bu web seminerinde, sırasıyla parçacık boyutunun ve yüzey yükünün belirlenmesi için Dinamik Işık Saçılımı (DLS) ve Elektroforetik Işık Saçılımı (ELS) yaklaşımlarının temellerini tartışacağız. Ayrıca, aşı geliştirme ve diğer farmasötik uygulamalardaki kullanımları hakkında da bilgiler paylaşılacaktır.

Webinar sonunda katılımcılar arasından yapacağımız çekiliş ile iki kişiye DLS ve ELS tekniklerinin anlatıldığı Anton Paar kitapçığı hediye edilecektir.

Webinar Konuları:

- Aşı geliştirmede partikül özelliklerinin önemi

- Parçacık boyutunun belirlenmesi için dinamik ışık saçılımı (DLS) tekniği

- Stabiliteyi değerlendirmek için Zeta potansiyeli belirleme

- Litesizer 500 ve CFR uyumlu Kalliope yazılımı

- Litesizer 500 ve ilaç uygulamaları

Seda Giray (Türkçe)
Seda Giray

Seda Giray, Lisans ve Lisansüstü eğitimini Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. İlaç sektöründe, Ar-Ge bölümündeki 8 yıllık tecrübesinin ardından 2019 yılında Anton-Paar şirketine katılmış ve uygulama uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanı, gözenek boyu ve dağılımı, cıvalı porozimetre ölçümleri ve He piknometresi ile yoğunluk ölçümleri alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam etmektedir.

back

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error