• Proizvodnja i istraživanje vodikovih gorivnih ćelija

  Kako poboljšati proizvodnju i razvoj gorivnih ćelija mjerenjem i prilagođavanjem fizičkih i kemijskih svojstava aktivnih komponenti 

 • Kako biste postigli najbolje performanse gorivnih ćelija, morate poznavati fizičko-kemijska svojstva aktivnih komponenti koje koristite te ih planirati u svoju korist. Anton Paar posjeduje tehnologiju koja vam je potrebna za optimizaciju svake komponente. 

  Istraživanje i proizvodnja

  Katalizatori

  Osiguravanje pravilne katalitičke aktivnosti presudno je za izvrsne performanse gorivne ćelije.

  Kako biste izradili gorivne ćelije koje dobro održavaju svoju aktivnost, možete procijeniti područje aktivnog metala i disperziju pomoću jednog od uređaja za kemisorpcijutvrtke Anton Paar. Optimiziranje ovih fizičko-kemijskih svojstava donosi vam značajnu uštedu troškova jer se plemeniti metali mogu učinkovitije primijeniti prije sastavljanja ćelija.

  Za poboljšanje katalitičke aktivnosti možete procijeniti i prilagoditi veličinu čestica materijala katalizatora pomoću analizatora čestica.


  Podrška katalizatora

  Kako biste poboljšali podršku katalizatora možete umanjiti varijabilnost između šarži ugljika prije nego što se upotrijebe za impregnaciju / taloženje. Analizatori sorpcije plina tvrtke Anton Paar daju vam detaljnu procjenu veličine pora i površinskih distribucija, a te podatke možete upotrijebiti za postizanje konzistentne površine i veličine pora nanoporoznog ugljika.

  Promjena površine ugljikovih nanocjevčica također može poboljšati katalitičke performanse olakšavanjem prijelaza protona kroz sloj katalizatora. Ove se promjene mogu provesti na temelju procjene zeta potencijala površina pomoću elektrokinetičkog analizatoratvrtke Anton Paar.


  Elektrode / membrana za razmjenu protona

  Optimiziranje svojstava elektroda može dovesti do značajnog poboljšanja učinkovitosti gorivnih ćelija. Mjerenje i razumijevanje veličine čestica i distribucije veličine čestica Pomoću instrumenta tvrtke Anton Paar daje vam bolji uvid u svojstva elektrode.

  Kako biste povećali trajnost membrane za razmjenu protona i na najmanju moguću mjeru smanjili rizik od degradacije možete mjeriti zeta potencijal PEM-ova različitih sastava te promatrati povezanost zeta potencijala i njihove sklonosti starenju.


  Difuzijski sloj plina

  Difuzijski sloj plina može se poboljšati optimizacijom permeabilnosti tekućine i kontrolom poplavljivanja. Kako biste prije sastavljanja članka procijenili permeabilnost plina, upravljanje vodom i ohmičko ponašanje, možete provesti mjerenje distribucije veličine pora i upotrijebiti rezultate za vršenje prilagođavanja s ciljem poboljšanja učinkovitosti.

  Kako biste osigurali stalan i dostatan prijenos tekućine prije sastavljanja ćelije i kontrole poplavljivanja, upotrijebite analizator sorpcije pare za provođenje mjerenja hidrofobnosti/hidrofilnosti i utvrdili najbolji sastav difuzijskog sloja plina.


 • Proizvodnja i održavanje olovno-kiselinskih akumulatora

  Prilikom proizvodnje, održavanja i servisiranja olovno-kiselinskih akumulatora treba znati koncentraciju sumporne kiseline u akumulatoru, a stoga i stanje napunjenosti.

  Proizvodnja litij-ionskih baterija

  Kao podršku pri postizanju najviše kvalitete litij-ionskih baterija, tvrtka Anton Paar nudi rješenja za karakterizaciju aktivnih materijala u sklopu istraživanju materijala za baterije, provjere sirovina, provjere kvalitete elektrolita i otapala prije njihove upotrebe i još mnogo toga.

 • 3-year warranty

  • Effective January 1, 2020, all new Anton Paar instruments* include repair for 3 years.
  • Customers avoid unforeseen costs and can always rely on their instrument.
  • Alongside the warranty there is a wide range of additional services and maintenance options available.

  * Due to the technology they use, some instruments require maintenance according to a maintenance schedule. Complying with the maintenance schedule is a prerequisite for the 3-year warranty.

  Learn more