Upute za DMA™ 35 set za popravak senzora.

Pogledajte videozapis kako biste naučili kako zamijeniti senzor na vašem prijenosnom mjeraču gustoće, a zatim zasučite rukave i počnite!

Za čas ćete se vratiti natrag svojim mjerenjima gustoće.