Autotap i Dual Autotap

Automatski analizatori gustoće nakon lupanja

Analizatori gustoće nakon lupanja Autotap i Dual Autotap za praške jednostavni su za korištenje, automatizirani uređaji usklađeni s nizom međunarodno priznatih standardnih metoda. Oni nude visoku razinu kontrole testne metode uz broj lupanja koje može odabrati i zaključati korisnik. Stopa lupanja i visina pada su fiksni, kako bi se dobili dosljedni rezultati od uzorka do uzorka. Moguće je obrađivati veliki broj veličina uzoraka uz uporabu niza različitih graduiranih veličina cilindara. Dostupan je dizajn s jednom ili dvije postaje, kako bi se udovoljilo potrebama vašeg laboratorija.

Stupite u kontakt Preuzmite brošuru

Tehničke specifikacije

Specifikacije
Model Autotap Dual Autotap 2
Postaje 1 2
Graduirani cilindri 1 x 250 cm³ 2 x 250 cm³
Graduirane veličine cilindara 5 cm³ do 500 cm3 (standardno)
1000 cm³ (s adapterskom pločom)
Visina pada 3 mm (0.125 in)
Stopa lupanja 260 u min.
Rotacija platforme Automatski
Fizičke
Dimenzije (D x Š x V) 175 mm* x 540 mm x 280 mm (7 in* x 21 in x 11 in)
*osim cilindara
Težina 11 kg (24 lbs) 14 kg (31 lbs)

Certificirana usluga servisa Anton Paar

Anton Paar kvaliteta usluge servisa i podrške:
  • Više od 350 tehničkih stručnjaka certificiranih od proizvođača diljem svijeta
  • Kvalificirana podrška na Vašem jeziku
  • Zaštita Vašeg ulaganja tijekom njegovog životnog ciklusa
  • Trogodišnje jamstvo
Saznajte više

Dokumenti