Rutinní Ramanova spektroskopie

Description:

Ramanova spektroskopie stále častěji nachází uplatnění i mimo akademické prostředí a pomalu se stává rutinní analytickou metodou ve všech průmyslových oborech. Na trhu se nachází velké množství přístrojů, jejichž používání vyžaduje hlubší znalosti chemie a fyzikální chemie, ale také zručnost při práci s počítačovými programy, což může spoustu potencionálních uživatelů odradit.

Je možné používat přístroje a vyhodnocovat spektra i bez velkých odborných znalostí? Jaké řešení přináší Anton Paar?

 

 

 

 

Date: 2020-06-11, 10:00 - 10:40 (CET UTC+02)
Language: Čeština
Trainer: Martin Stavárek, Lubor Urbánek

Martin Stavárek vystudoval Materiálovou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté pracoval jako specialista vývoje ve firmě  LISS, která se zabývá depozicí tvrdých a kluzných PVD vrstev. Aktuálně je nejnovější posilou obchodního týmu Anton Paar, kde má na starosti přístroje pro povrchovou materiálovou charakterizaci, analytickou a syntetickou chemii a Ramanovy spektrometry.

Lubor Urbánek je absolventem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, kde rovněž získal doktorát v oboru Farmaceutická analýza. Má bohaté zkušenosti s fyzikálním a chemickým hodnocením potenciálních léčiv pomocí různých analytických metod jako je chromatografie či hmotnostní spektrometrie. Své znalosti dále rozšiřoval na akademické půdě i v komerční sféře. Ve společnosti Anton Paar je produktovým specialistou na přístroje měřící vlastnosti kapalin (viskozita, hustota, optická otáčivost, index lomu, bod vzplanutí, destilační charakteristika apod.).

back