Nová generace přístrojů pro mechanické testování povrchů - Instrumentovaná indentace, Scratch testování, AFM

Description:

Výzkum povrchových modifikací za účelem vývoje vysoce výkonných materiálů představuje dnes jeden z hlavních cílů v oblasti charakterizace povrchů. Podobně jako řízení kvality ve výrobní sféře, vyžadují povrchy přesnou analýzu řady parametrů, včetně mechanických, chemických a tribologických vlastností: drsnosti povrchu, povrchové tvrdosti, tuhosti nebo pružnost.  Anton Paar nabízí různá řešení pro charakterizaci povrchu, včetně detailní 3D topografie pomocí mikroskopie atomárních sil, vhodné pro výzkumné pracovníky i pro průmyslovou sféru. 

Měřte to, co jiní odhadují, a získejte výsledky rychleji. Získejte nejlepší možný pohled na vrypové testy v plném souladu s mezinárodními normami. Zažijte vynikající přesnost bez kompromisů v rámci studia 3D topografie povrchů pomocí mikroskopie atomárních sil.  

Pojďte s námi objevit svět materiálové charakterizace v řešení Anton Paar.

 

 

 

 

Date: 2020-06-04, 10:00 - 10:40 (CET UTC+02)
Language: Čeština
Trainer: Martin Stavárek, Jiří Nohava

Martin Stavárek vystudoval Materiálovou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté pracoval jako specialista vývoje ve firmě  LISS, která se zabývá depozicí tvrdých a kluzných PVD vrstev. Aktuálně je nejnovější posilou obchodního týmu Anton Paar, kde má na starosti přístroje pro povrchovou materiálovou charakterizaci, analytickou a syntetickou chemii a Ramanovy spektrometry.

Jiří Nohava vystudoval ČVUT v Praze, kde získal titul PhD. V současnosti pracuje ve firmě Anton Paar, kde se jako Product Competence Manager věnuje instrumentované indentaci, stíracím zkouškám a tribologii. Mezi jeho hlavní úkoly patří vývoj nových aplikací přístrojů Anton Paar pro vědecké i průmyslové projekty.

back