Metodická a uživatelská rozšíření viskozimetru SVM

Description:

Digitální automatické viskozimetry řady SVM (smart viscozimeter) jsou hojně rozšířeny a používány pro svoji přesnost, rychlost, spolehlivost a uživatelskou přívětivost napříč řadou chemických odvětví.

Tento webinář bude zaměřen na jednu z důležitých vlastnosti tohoto chytrého viskozimetru - modularitu. Viskozimetry SVM disponují možností hardwarové i softwarové rozšiřitelnosti, díky které lze měřit například “Cold Flow Properties“ paliv, uhlovodíkové složení transformačních olejů, nebo plnit nejpřísnější požadavky na zacházení s laboratorními daty.

 

 

Date: 2020-06-02, 10:00 - 10:40 (CET UTC+02)
Language: Čeština
Trainer: Tomáš Muthný, Michal Hubeňák, Lubor Urbánek

Tomáš Muthný po ukončení magisterského studia v oboru Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové absolvoval doktorské studium v Oboru Farmakologie  a toxikologie tamtéž. Poté 10 let působil v různých pozicích v biotechnologické firmě Contipro zabývající se produkcí a aplikačním výzkumem kyseliny hyaluronové. Aktuálně tři roky ve společnosti Anton Paar zabývající se vývojem a výrobou měřících zařízení nejen pro nápojový průmysl na pozici produktový specialista.

Michal Hubeňák vystudoval analytickou chemii se zaměřením na životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Má zkušenosti s vývojem pracích programů a také se SEM mikroskopií. Má na starosti produktové řady pro laboratorní a procesní měření hustoty, koncentrace a viskozity, analýzu petrochemických produktů a také mikrovlnné systémy. Je fanoušek výroby a neodmítne možnost návštěvy jakékoliv provozu.

Lubor Urbánek je absolventem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, kde rovněž získal doktorát v oboru Farmaceutická analýza. Má bohaté zkušenosti s fyzikálním a chemickým hodnocením potenciálních léčiv pomocí různých analytických metod jako je chromatografie či hmotnostní spektrometrie. Své znalosti dále rozšiřoval na akademické půdě i v komerční sféře. Ve společnosti Anton Paar je produktovým specialistou na přístroje měřící vlastnosti kapalin (viskozita, hustota, optická otáčivost, index lomu, bod vzplanutí, destilační charakteristika apod.).

back