Měření viskozity při kontrole kvality a výzkumu v průmyslu barev, nátěrů a tmelů

Description:

Všechno teče, pokud jde o výrobu, kontrolu kvality i výzkum. Anton Paar nabízí celou řadu řešení pro stanovení viskozity a deformačního chování barev, nátěrů a tmelů - od architektonických a tiskařských barev přes gelové až po práškové barvy.

Moderní reometry a viskozimetry lze použít na reologické charakterizování před, během a po aplikaci. Efekty dynamického toku se dají určit pomocí rotačních experimentů. Viskoelastické chování může být stanoveno oscilačními experimenty, které navíc umožňují monitorovat vulkanizační reakci a přechod z kapaliny na tuhou látku, stejně jako procesy tání nebo skelného přechodu.

Účinek dalších parametrů, jako je UV světlo nebo vlhkost během vytvrzování v podmínkách procesu, je možné simulovat různým příslušenstvím. Kombinace metod jako Rheo-Raman poskytují hlubší pohled na chemické procesy ve vzorku. Vytvrzené filmy mohou být dále analyzovány v tuhém stavu (DMTA), testy lepivosti umožňují simulovat proces separace.

 

 

 

 

 

Date: 2020-06-03, 10:00 - 10:40 (CET UTC+02)
Language: Čeština
Trainer: Michal Bártík, Ondrej Staškovan

Michal Bártík vystudoval polymerní chemii na Univerzitě Pardubice, zabýval se vývojem polymerních materiálů, organických nanovláken, povrchovými úpravami, výrobou elektroniky a nyní je produktovým specialistou pro reologii a viskozimetrii ve firmě Anton Paar. Jeho vášní je technologie všeho druhu a rád pomáhá vymýšlet řešení na míru dle potřeb zákazníka.

Ondrej Staškovan vystudoval chemické inženýrství na Chemicko-Technologické fakultě STU v Bratislavě. Zabýval se oblastí chemických reaktorů a má bohaté zkušenosti s různými laboratorními technikami, zejména s titrací a termickou analýzou. Ve společnosti Anton Paar je produktovým specialistou pro reologii a vizkozimetrii, charakterizaci povrchů pevných látek, velikost a distribuci částic a Ramanovu spektroskopii.

back