Anton Paar seminar: Mikrovalna sinteza

Description:

Anton Paar seminar o sintezi dat će kratak pregled o prednostima sinteze u zatvorenim posudama na povišenim temperaturama i o korisnicima koji koriste ovo načelo. U tom pogledu raspravljat će se o razlikama i sličnostima kod korištenja konvencionalnog grijanja ili grijanja potpomognutog mikrovalovima. Nakon pregleda portfelja proizvoda i pruženih tehničkih rješenja za preciznu kontrolu reakcija, sveobuhvatan dio s primjenama će istaknuti relevantne primjere u akademskoj i industrijskoj primjeni. To obuhvaća tipičnu transformaciju organske kemije, kao i sintezu nanomaterijala, polimernu kemiju i neke posebne primjene u različitim razmjerima.

 

Date: 2020-01-28 , 10:30 - 15:30
Venue: Zagreb, Hrvatska, Anton Paar Croatia d.o.o. Zagreb
Language: English
Number of participants: 15
Trainer: Dr. Alexander Stadler
Costs: besplatno
End of registration: 2020-01-23

Contact person and registration:
Ivica Blažević
Tel.: +385 1 6609 829
ivica.blazevic[at]anton-paar.com

back