Analýza kvapalných vzoriek

Description:

V súvislosti s otvorením nášho nového DEMO laboratória si Vás dovoľujeme pozvať na uvítací seminár v dňoch 18.-19.2.2020. Počas seminára budete mať možnosť bližšie sa oboznámiť s portfóliom prístrojov Anton Paar. Vybrané prístroje pre Vás pripravíme aj na praktické ukážky.

Uvítame, ak si prinesiete vlastné vzorky. Radi ich s Vami zanalyzujeme,  odporučíme vhodnú konfiguráciu a metódu.

Program:

Utorok 18.2.2020: Analýza kvapalných vzoriek

08:45 Úvod 

09:00 Prehľad prístrojového vybavenia AP pre analýzu kvapalných vzoriek časť I.

10:00 Prestávka 

10:15 Praktické ukážky a merania -  Hustota, Viskozita, Obsah alkoholu, Optická otáčavosť a Refraktívny index

12:30 Prestávka na obed 

13:30 Prehľad prístrojového vybavenia AP pre analýzu kvapalných vzoriek časť II. 

14:30 Prestávka 

14:45 Praktické ukážky a merania -  Bod vzplanutia, Destilačná krivka 

16:00  Diskusia a Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 2020-02-18 , 08:45 - 16:00 (CET UTC+01)
Venue: Hattalova 12/A, 83103, Bratislava, Slovensko, Anton Paar Slovakia Bratislava
Language: Slovenčina
Trainer: Jaroslav Pól, Ondrej Staškovan, Michal Hubeňák, Karol Burdza
End of registration: 2020-02-04

Contact person and registration:
Barbora Kinterová
Tel.: +421 232784530
info.sk[at]anton-paar.com

back