Önerilen Sonuçlar

UltraPyc ve PentaPyc

Tozların ve yığın halindeki katıların gerçek yoğunluk analizi

Gaz piknometreleri, Arşimet’in yer değiştirme ilkesini uygulayarak asal gazla katı örneklerin hacmini belirleyerek gerçek yoğunluğunu ölçer. Bu cihazlar, sıvı (su, alkol ya da kerosen) benzer cihazlardan farklı olarak kolay kullanımlıdır ve ölçüm sırasında örneğin yüzey kimyasını ya da fiziksel yapısını etkilemez. UltraPyc 1200e ve PentaPyc 5200e, dahili genleşme hacmi bölmeleri sayesinde 1 cm³ ile 135 cm³ arası örnekleri en yüksek doğrulukla ölçer. Micro UltraPyc 1200e, aynı doğruluk düzeyini 0,025 cm³ ila 4,5 cm³ hacmindeki örnekler için sağlar.

Temasa geçin Broşürü İndir

Teknik Özellikler

PentaPyc 5200e
Örnek hücresi hacmi Doğruluk Tekrarlanabilirlik
135 cm³ hücre <±%0,02  <±%0,01 
50 cm³ hücre <±%0,03  <±%0,015 
10 cm³ hücre <±%0,2  <±%0,1 
UltraPyc 1200e
Örnek hücresi hacmi Doğruluk Tekrarlanabilirlik
135 cm³ hücre <±%0,02  <±%0,01 
135 cm³ hücre <±%0,02  <±%0,01 
10 cm³ hücre <±%0,03  <±%0,015 
Micro-UltraPyc 1200e
Örnek hücresi hacmi Doğruluk Tekrarlanabilirlik
4,25 cm³ hücre <±%0,10  <±%0,05 
1,8 cm³ hücre <±%0,30  <±%0,15 
0,25 cm³ hücre <±%1  <±%0,5