Önerilen Sonuçlar

autosorb iQ Serisi

Micropore fiziksel sorpsiyon/ kimyasal sorpsiyon analiz cihazları

Bu yüksek hassasiyetli gaz sorpsiyon analiz cihazları, eş zamanlı üç taneye kadar örneğin ayrıntılı Micropore boyut dağılımı için patentli küçük soğuk-bölge teknolojisini kullanmaktadır. Gaz depolama ve süperkapasitörler gibi çevresel ve endüstriyel uygulamalardaki gelişmiş malzeme araştırmaları için zeolitler, aktif karbonlar ve MOF’lerin en zorlu ölçümlerini gerçekleştirebilmektedirler. İç vakum pompaları ve özel örnek hazırlama istasyonları sayesinde tezgahta daha az yer kaplarlar. Hepsi-bir-arada katalizör karakterizasyonu için tam fiziksel sorpsiyon yeteneğine de sahip olan kimyasal sorpsiyon üniteleri olarak farklı yapılandırmalarda sunulmaktadırlar.

Temasa geçin Broşürü İndir

Teknik Özellikler

Basınç transdüserleri
XR istasyonu 0,1 torr + 10 torr + 1000 torr
MP istasyonu 1 torr + 10 torr + 1000 torr
AG istasyonu 1000 torr
Basınç doğruluğu
0,1 torr, 1 torr Ölçülen değerin <±%0,15’i
10 torr Ölçülen değerin <±%0,12’si
1000 torr Tam ölçeğin <±%0,11’i
Dahili vakum sistemi
Yüksek vakum yapısı Kritik ölçüm bölgelerinde metal-metal contalar
Vakum sistemi (XR/MP) Turbo-moleküler sürükleme pompası ve kuru diyafram pompası
Maksimum vakum (XR/MP) 5 x 10⁻¹⁰ mbar (5x10⁻⁸ Pa) (3,75 x 10⁻¹⁰ mm Hg)
Vakum sistemi (AG) İki kademeli santrifüj yağ pompası ve hat arası kapanı
Maksimum vakum (AG) <2,5 x 10⁻³ mm Hg (<3,3 x 10⁻³ mbar)
Fizikselsorpsiyon özellikleri
Analiz istasyonları 1, 2, ya da 3
Ölçülen parametreler Gözenek boyutu dağılımı, gözenek hacmi, yüzey alanı
Adsorbatlar N₂, Ar, Kr, CO₂, O₂, H₂, CH₄, vb.
Kimyasal sorpsiyon özellikleri
Analiz istasyonları 1
Ölçülen parametreler Aktif (metal) alanı, dispersiyon, kristalit boyutu
Kimyasal sorpsiyon miktarı Birleşik, geri döndürülebilir (zayıf), geri döndürülemez (güçlü)
Kimyasal sorpsiyon tek katman Ekstrapolasyon, Langmuir, Çözülmeli Langmuir, Freundlich, Temkin
Katalizör parametreleri Aktif (metal) alanı, dispersiyon, kristalit boyutu
Kimyasal sorpsiyon entalpisi Clausius-Clapeyron
Hücre sapı çapı 6 mm, 12 mm
Kimyasal sorpsiyon fırını
Tip Güvenlik ısı korumalı seramik tüp fırını
Maksimum sıcaklık 1100 °C
Sıcaklık doğruluğu Aralığın %0,1’i
Sıcaklık kararlılığı ±1 °C
Artış hızları Dakikada 1 °C ila 50 °C
Maksimum sıcaklık 1100 °C
Fırın soğutma Dahili fan
Fırın/kapak kapatma/ayırma Otomatik
Adsorbatlar N₂, Ar, Kr, CO₂, O₂, H₂, NH₃, vb.

Uygulama Raporları